Články v rubrice ‘Aktuality’

Nejdůležitější ingredience kvalitní trading strategie – rychlost exekuce (AOS)

Sobota, Leden 31st, 2015

Systematické (AOS) obchodování dnes patří mezi mainstream metody při exekuci příkazů na finančních a komoditních trzích. A převážná většina fondů nejen na komoditních trzích ho úspěšně již delší dobu využívá, například také v minulém roce podle HSBC ratingu, a podobně. U automatických trading systémů (AOS) se jedná se o logický soubor pravidel, které jsou testovány ať již na historických datech (in sample), náhodně vygenerovaných datech (out of sample), či nejlépe kombinace obojího a dále reálných příchozích datech. Jde tedy o převážně odstranění jakýchkoliv emocí a psychických překážek, které mnohdy hrají zcela negativní vliv, ale také neustálé potvrzování obchodních myšlenek a přístupů a jejich testování v čase. Jednoduchý příklad:

Vzpomínám, jak mi jeden kamarád řekl, že vypozoroval na trhu jedné komodity, že vždy, když je otevírací cena s výrazným rozdílem pod zavírací cenou předchozí obchodní seance, tak má trh tendenci vracet se právě na tuto zavírací cenu. A zároveň podotkl, že začne tuto stategii obchodovat. Podrobně jsem si jeho nápad vyslechl (kdo by nechtěl slyšet, jak si přivydělat nějaký ten extra dolar navíc). Zformulovali jsme přesně tento nápad – strategii, do programovacího jazyka Easylanguage používanéhonapříklad v platformě Multicharts, kde se dá vytvořit profesionální obchodní strategie posilající nákupní a prodejní signály přímo na burzu, bez jakéhokoliv zásahu lidské ruky. A výsledek? Zaplaťpánbůh jsme tuto trategii první backtestovali. Vůbec to nedopadlo dobře, vezmeme-li v potaz, že kamarád chtěl tuto strategii začít obchodovat již mnohem dříve, než mi o ní řekl! Zajímavých obchodních nápadů je jistě nekonečné množství a tak jejich formulace a převedení do programovacího jazyka a následné testování tak poskytuje rychlý a efektivní nástroj k jejich validaci technicky. V praxi je pak plusem dále také jistá dlouhodobá praktická zkušenost na trzích a také znalost aplikace risk managementu s ohledem na tržní a operační rizika. Pohlédněme na zápis velice jednoduché momentum strategie, klikněte na obrázek pro zvětšení:

 

Samotný zápis obsahuje daleko více proměnných, které byly získány propočtem v jiném softwaru a strategie odkazuje k tomu na několik dalších funkcí. Pro následné spuštění je nesmírně důležitým faktorem nejen kvalitní systém AOS, ale rovněž a to podstatně, špičkové zabezpečení exekuce. Zde bych se mohl zmínit o situaci, kdy jsem v Chicagu exekuoval AOS jednoho populárního developera s mnoha klienty z celého světa a systém byl na trhu likvidním (e-mini S&P 500) s průměrnou měsíční frekvencí obchodů. Konkurenční firma pár ulic od nás (budova CBOT) taktéž exekuovala tentýž  systém, stejné komise, poplatky burze, regulátorovi, a podobně, stejné signály. Pohledem na roční výsledky se však zhodnocení u nás a u konkurence diametrálně lišilo. My v plusu pár desítek procent po započítání stejných poplatků a leasingu a konkurence v mínusu. Proč? Odpovědí je skluz alias slippage při obchodování. Naše servery a propojení se špičkovým clearingem na burzovní servery plus kvalita dohlížení a intervence v případech náhodných nesrovnalostí byly na mnohem větší úrovni. Je nutno si uvědomit, že hodnota nejmenšího pohybu (ticku) je například u zmíněného mini S&P rovna 12,50 USD a pakliže mámem skluz jak na vstupu, tak na výstupu 1 tick, pak se jedná o 25 USD r/t (roud turn) extra náklad na obchod.  Pro hypotetickou ukázku můžeme uvést na obrázku níže jak vypadá taková situace na dalším trhu například komoditě kukuřici (v obou dvou případech se jedná o tutéž  profitabilní strategii měřenou po dobu tří let a obsahující  v sobě za dané období cca 300 obchodů). V prvním případě máme exekuci bez slippage problémů. Ve druhém případě máme problémy s exekucí, ale jen minimální, tj. při každém obchodu máme slippage pouhý 1 tick -  nejmenší možnou jednotku pohybu  (tzn. 2 ticky za celý obchod – nákup a prodej, což na 1 kontrakt kukuřice činí stejně jako u výše zmíněného indexu 25 dolarů):

Výsledek je přímo šokující! Z více jak 11 000 dolarů výkonnost nakonec propadla pod 4 000 dolarů, a to nehovořím o strategii, která by vydělala „jen“ 3 000 dolarů na obchodovaný jeden kontrakt. Potom by naše dobrá myšlenka – strategie vydělala sice 3 000 dolarů, ale náš počáteční 5 000 účet na 1 kontrakt by byl téměř  „vynulován“.

Jsou zde samozřejmě ještě další faktory, kdy vám ku příkladu nastanou technické problémy a potřebujete se rychle spojit s brokerem, komunikace je velmi důležitá, stejně tak profesní kvality vašeho brokera, který by měl mít vaše pozice přímo před sebou a být připraven okamžitě osobně na burzovních terminálech intervenovat. V praxi se můžete setkat i se situací, že slippage není „jen“ 2 ticky, ale třeba 4 či 6 (u exekučně „špatných“ platforem/ brokerů není neobvyklé i skluz často v řádu stovky dolarů na stranu!). Proto při práci s vlastním obchodováním a se strategiemi je zapotřebí najít co nejprofesionálnější exekuci. Exekuce na likvidních trzích (např. mini S&P 500), ale také méně likvidnějších (jako např. pšenice), by měla být ve většině případů každopádně pod 1 sekundou (tj. od vydání signálu –„za market“ na platformě po konečné plnění příkazu, málo milisekund u vyokofrekvenčního obchodování).

Mezi důležité základní body při exekuci patří:

Strategie na grafu, kde jsou generovány signály není burza, ale signály z něho se musí na burzu dostat. I když vám ukazuje, že příkaz vyplněn, pak v reálu, v případě limit (za danou cenu či lepší), nemusí být pakliže cena nepřekročí daný limit a na jeho hodnotě jsou příkazy zadány časově před vašimi. Na grafu se nebere ohled na vaše pořadí na limitní bid/ ask objednávce na skutečném trhu a vždy ukáže graficky strategie vyplněný příkaz. Tudíž v případě nevyplnění v reálném trhu musí dojít k okamžté synchronizaci za cenu na trhu (market příkaz). Jinak pokud nesynchronizováno, tak v podstatě neobchodujete původní testovanou strategii a jistě časem dojde u kvalitní strategie k zameškání rozhodujícího  vítězného obchodu. Tak i v rámci limitních příkazů bude často docházet k exekucím za market a je potřeba s tím počítat.

Důležitost příkazů typu OCO (například provázaných výstupních limitních a stop objednávek, jedna ruší druhou po vyplnění), OSO (jeden příkaz posílá druhý),trailig stopů, jejich kombinace a tak podobně, aby pokud možno seděly na serveru brokera. Tyto příkazy nejsou akceptovány burzama a tak buď sedí na platformě uživatele, což může být pro skuz i fatální v případě rychlého pohybu trhu (fast market) a problémů s platformou, připojením, a podobně, rozhodují setiny sekundy. Nebo naopak sedí tak zvaně server-side, to jest na serveru brokera po zadání jako  „child held orders“, což je velmi žádoucí.

Příklad náhodného problémů s daty, jako například naprosto nečekaný problém s daty a auto-refresh grafu a zmeškání signálu. Zde je po nevyplnění vstupního příklazu spojeno s riziky následného plnění do otevřené pozice zavírajícím příkazem pokud nedohlíženo kontinuálně, respektive nevyplnění výstupního příkazu, obojí souvisejíci s  rizikem nežádoucí otevřené pozice a fatální ztráty, když dojde k adverznímu pohybu. Zkušenost s danou strategií a daným trhem plus bleskově rychlý logický úsudek ohedně zda a za jakých okolností vstoupit či nikoli, vypnout strategii je naprosto klíčová.

To je jen pár základních bodů. Těch  rozhodujících faktorů k prvotřídní exekuci a zabezpečení výkonnosti kvalitního AOS je rozhodně dále mnohem mnohem více, tak zase někdy zmíním další příště. Nicméně lze říci, že kvalita a rychlost exekuce je to, co za předpokladu dlouhodobě kvalitní strategie/ AOS, nakonec rozhoduje, kdo bude vítěz a kdo bude poražený v delším období.

 

Půjde cena ropy už nahoru?

Sobota, Leden 24th, 2015

Evropská centrální banka tento týden vyhlásila program nákupu vládních dluhopisů a dalších aktiv (ABS a zastavéné korporátní dluhopisy) zemí eurozóny ve větším rozsahu 1,1 biliónů euro (60 mld měsíčně do září 2016) než se čekalo. To by mělo přivést bilanci banky k 3 biliónům euro do poloviny roku 2016 a zvýšit tak likviditu v systému, odstranit deflační očekávání a podpořit poptávku po kapitálu. To jistě vyvolalo velké nadšení světových lídrů jak z oblasti privátní, tak veřejného sektoru na setkání na Ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu. Velice zajímavým bodem na setkání pak byla odpověď ředitele americké finanční skupiny Blackstone Stephena Schwartzmana na otázku, co vidí jako nejlepší investici na světě? Je to ropa. Blackstone také pro tuto investici připravil podfond v rozsahu 4,5 miliardy USD.

Skutečně, ropa? No ne tak rychle. A hlavně Schwartzman nemyslel doslova na růst ceny komodity, ale spíše na možné akviziční projekty a fůze, které firmy v oblasti energetického sektoru čekají, zvláště pak pokud se cena černého zlata ustálí a zůstane nějakou dobu na nižších hodnotách. Rozptýlené menší projekty se budou muset konsolidovat pro pokračování, zvláště v oblasti alternativní těžby.

Jistě mnoho investorů čeká netrpělivě na obrat trendu a návrat zpět k 100 USD za barel a podobně. Při velmi nízké poptávce (dané kromě slabšího globálního růstu také sílícím americkým dolarem v němž je cena ropy kótována a sníženým subvencím při dovozech například v Indii) v daný moment by bylo zapotřebí omezit produkci OPECu. To však kartel odmítá. Ne že by se snažil „vymítit“ břidlicovou těžbu v USA (moc dobře ví, že flexibilní americké firmy například pomocí konsolidace a inovací stejně budou nakonc těžit dál a možná ještě více), ale spíše je to obava z podobné situace z 80. let, kdy udržování ceny nadměrně vysoko vedlo k silnému poklesu poptávky a nakonec bylo potřeba, aby cena černého zlata poklesla pod 30 USD za barel v dněšních cenách, aby došlo k vyhledání rovnováhy na trhu. Co víc, pokles tržního podílu OPECu pokles na 30% a trvalo až do poloviny 90. let, než kartel získal zpět svých 40%. Dnes je ale situace odlišná a i při cenách nedávno kolem 100 USD za barel si OPEC podíl nad 40% udržel, i když při možných budoucích expotech USA a orientaci na alternativní zdroje energií se může nepříznivá situace pro OPEC skutečně později přiblížit 80. letům a už tam trvaleji zůstat. Pohlédněme na postupný vývoj podílu OPECu na produkci od 60. let znázorněný modrou křivkou, klikněte na obrázek pro zvětšení:

Jde tak v konečném důsledku o nabídkově poptávkovou bilanci a podle lednového reportu pařížské International Energy Agency (IEA) byl převis nabídky ve 4. čtvtletí 2014 890 tisíc barelů za den, což je o 170 tisíc barelů za den více než předchozí čtvrtletí. Navíc v první polovině se pak má poptávka v první polovině tohoto roku snížit o 900 tisíc barelů za den oproti konci roku 2014. Dejme tomu, že IEA býva často nepřesná v odhadech, ale i tak jakékoliv ochlazení poptávky jistě růstu ceny komodity nepřispívá. Naopak obrat má nastat v druhé polovině 2015, kdy se má poptávka ve 3. kvartále zvýšit o 1, 53 miliónů barelů za den! A ještě přidat 420 tisíc barelů za  den více v posledním kvartále. Pakliže se toto naplní, cena by se mohla začít otáčet nahoru, zvláště rozhodl by se nakonec OPEC k nějakému omezení (například na červnovém zasedání) nebo by určitý geopolitický konflikt zablokoval produkci/ logistiku.

Velkou roli pak bude hrát poptávka z Číny, Středního východu a Jižní Ameriky, kde nárůsty poptávky mezi léty 2009-2014 představovaly 75% světový podíl. V USA jistě pokles cen ropy povede k redukci investic do těžebního sektoru krátkodobě. Vezmeme-li situaci, ke které došlov 80.letech, kdy v reálných hodnotách poklesly investice  do této oblasti kolem 40% při propadu ceny komodity, pak podobné omezení by dnes vedlo k redukci HDP o nějakých 0,4 procentní body. Oproti tomu, jelikož je americká ekonomiky z 70% tvořena soukromou spotřebou domácností, pak pokles cen by mohl vést k příspěvku k HDP v rozsahu přes 1% bod, tudíž čistý pozitivnní výsledek. Jistým problémem jsou inflační čísla, kdy nominální inflace poklesla zásluhou propadem ceny ropy výrazněji v prosinci a také očištěná inflace zaznamenala poles. Zde bude zajímavé sledovat příští týden, zda dojde k potenciálnímu vybalancování  do budoucna dle nákladově tažené složky a to páteční report o vývoji indexu nákladu zaměstnávání. Samozřejmostí je pak důležtost zasedání Federálního výboru pro operace na volném trhu Fedu 27-28.1., i když bez následné konference a ekonomické projekce.  Pakliže by se začaly projevovat deflační tlaky, podobně jako v Evropě, pak namísto předpokládaného zvyšování sazeb (trh má zakalkulováno koncem roku, analytici obecně v polovině) by mělo následovat další kolo QE, které si však dle cost-benefit analýzy americká centrální banka již teoreticky nemůže dovolit.

Závěrem se pojďme podívat na vývoj ceny aktivního březnového kontraktu severomořského koše ropy Brent na americké burze ICE a jeho komoditního spreadu s červencovým kontraktem (SOL Trader, týdenní data), klikněte na obrázek pro zvětšení: 

 

Milan Brejcha: Švýcarsko – poslední demokracie???

Pátek, Leden 23rd, 2015

Je tu další článek od našich čtenářů

 

Švýcarsko je sice malá země, ale má jednu z nejkonkurenceschopnějších ekonomik na světě a po dlouhou dobu již funguje i jako bezpečný přístav v těžkých dobách, ať již hospodářských nebo válečných. Můžeme i bez výčitek svědomí prohlásit, že je to zřejmě  poslední  stát, kde ještě nějakým způsobem funguje demokracie. Stejně jako dříve byli  Němci hrdí na svou marku, tak i Švýcaři si neústupně stojí za svým frankem a Švýcarská centrální banka (SNB) to nemá při svých rozhodováních vůbec jednoduché, protože Švýcaři  jsou ochotni ke každému jen trochu závažnému problému uspořádat všelidové referendum (viz zlaté rezervy SNB – Švýcarská centrální banka).

V září 2011 přikročila SNB ke zcela standardnímu kroku na ochranu své posilující měny a pomocí intervencí na devizovém trhu se rozhodla držet frank na hodnotě 1,2 CHF/EUR, což samozřejmě byla vítaná pomoc pro exportéry a částečně i pro ekonomiku. Popišme si v reálu, jak takováto intervence na oslabení jakékoliv měny vypadá. V nějaké kanceláři příslušné centrální banky sedí pověřený úředník (dealer) a bedlivě sleduje monitor svého počítače, který je napojen na FOREX (devizová burza). Pokud klesne hodnota příslušného indexu, v našem případě 1,2 CHF/EUR, pod určenou hodnotu, přisune si klávesnici a natiskne na ní prodejní příkaz na prodej CHF v množství, jaké v tomto okamžiku uzná za vhodné a vyčkává, zda-li  má v této činnosti pokračovat nebo zákrok byl úspěšný. Možná vás zarazil slovní obrat „ za vhodné „ , protože přece musí někde existovat nějaká hranice, kterou už nemůže překročit, jelikož nelze mít k dispozici nekonečné množství peněžních prostředků. Ano, existuje v podstatě jediné omezení těchto prodejních příkazů, a to je množství nakupujících a jejich ochota akceptovat vaši měnu, jinak má každá centrální banka možnost tisknout svoji měnu neomezeně.

Během této shora popsané operace přiteklo do SNB neuvěřitelných téměř 200 mld. EUR (za 3 roky a 4 měsíce), které byly vytvořeny pouze a jenom stisknutím několika kláves. Za posledních sedm let vzrostly devizové zásoby SNB o 430mld. CHF na dnešních 476 mld. CHF.

Ve čtvrtek 15.1.2015 zaskočila Švýcarská centrální banka (SNB) celý finanční svět svým překvapivým rozhodnutím ukončit svou politiku udržování nízkého kurzu franku. Mnoha makléřským společnostem (ale i korporacím a bankám) se v ten moment na chvíli zastavilo srdce, některým navždy. Švýcarský frank během několika minut posílil o nevídaných 40 %, čímž spustil tak zvané   „stop loss„ (zastavení ztrát – po dosažení zadané hodnoty se automaticky spouštějí prodejní příkazy). Tím nastalo ohromné přehlcení burzy prodejními příkazy, které ovšem postrádaly potřebnou protistranu na vypořádání.

Forex broker Global Brokers NZ Ltd, který se v podstatě mávnutím proutku dostal do insolvence si na tuto situaci následně stěžuje:  Losses incurred on trades that could not be exited due to illiquidity were losses incurred directly with the liquidity provider and we do not have the ability to reimburse those.

V podstatě říká, že z jeho obchodů kvůli nedostatku likvidity nemohl včas odejít  a veškeré ztráty, které nemá jak uhradit, padly na jeho hlavu. Ohromné ztráty také zaznamenal hlavní švýcarský akciový trh SMI, který během dvou dnů poklesl o téměř 14 %.

Švýcarský frank poté v pátek své zisky částečně korigoval a uzavíral těsně na paritě s eurem 0,99 CHF/EUR, což je i tak posílení o robustních 17 %.

Další komu přidělalo posílení franku vrásky na čele jsou polské domácnosti, kde 40 % hypoték domácností je přímo navázáno na frank a zvýšení  splátek úvěrů téměř o jednu šestinu jistě Poláky nepotěšil. Naopak Maďaři můžou velebit svého premiéra Viktora Orbána jako jasnozřivého vůdce, jelikož se mu podařilo včas převést platby za hypotéky z franků do domácí měny. Zbývá položit si důležitou otázku, jaké důvody vedly SNB k tak drastickému zásahu.                           

Výše byla naznačena možnost obav centrální banky z budoucího chování švýcarských občanů, kteří by v delším časovém horizontu oslabování franku mohli přijít s nepříjemnými otázkami  a pomocí referenda omezit její  pravomoci. Je to trochu naivní varianta, ale čert nikdy nespí.                                                                   

Většina analytiků si myslí, že hlavním důvodem je chystané zasedání Evropské centrální banky (22.1.2015), na kterém se má rozhodnout  o velikosti měnové expanze a přímých nákupech státních dluhopisů (odhady hovoří až o 550 mld. EUR/rok). Pokud by intervence ECB dosáhly stratosférických výšin a frank by zůstal pevně navázán na euro, čekalo by jej spolu s eurem postupné oslabování a následný pád do propasti.                                                                                                                           

Rychlost a rozsah s jakou SNB provedla svou intervenci  svědčí o tom, že se zřejmě máme v budoucnosti na co těšit. Musím podotknout, že tato intervence byla provedena zcela v tajnosti a bez jakékoliv koordinace s ostatními centrálními bankami , že i předsedkyně IMF  Christine Lagarde byla surprised (překvapena),protože nebyla předem kontaktována.                                                                                                                                 

Dalším krokem, který má snížit zájem investorů o švýcarský frank, bylo snížení depozitní sazby na -0,75 %. To znamená, že komerční banky musí  za své vklady u centrální banky platit. Dovedete si představit situaci, že někomu půjčíte své peníze a místo inkasování úroku mu ještě přidáte k dobru nějaké to procento?                                                                             

Je s podivem, jak centrální banka takové maličké země jako Švýcarsko může tak důkladně zatřást finančními trhy, zruinovat některé firmy, jiným přivodit obrovské ztráty a nakonec citelně ublížit i obyčejným občanům (Polsko).  Opravdu je všechno v naprostém pořádku?

 

 

Milan Brejcha

Evropské QE je zde

Čtvrtek, Leden 22nd, 2015

ECB spouští vlastní vlnu kvantitativního uvolňování. Půjde o 60 miliard euro měsíčně, počínaje březnem letošního roku až do září roku 2016. Z pohledu ECB jde o poslední šanci, jak zabránit deflaci.  Doba trvání programu může být prodloužena. 

Oproti americké QE má evropská jeden zásadní rozdíl. Ve Spojených státech bylo jasné, že Fed bude nakupovat obligace USA. Zde ECB jen říká, že bude nakupovat obligace členských zemí eurozóny, a to včetně zemí, které již využívají záchranné programy.

Jsem zvědav na reakce z Německa.

 

P.S.

Následně snížila základní sazbu dánská centrální banky, z -0,2% na -0,35%.

 

 

Výběr článků určených předplatitelům

 

Výběr článků věnovaných finančnímu systému jako celku:

 

 

Lynx: Akcie Level 3 a ImmunoGen mohou dále klesat

Středa, Leden 21st, 2015

Investiční newsletter Breakout Trader od Lynx každý týden přináší předplatitelům 5 konkrétních investičních analýz akcií a ETF. Tyto analýzy obsahují konkrétní úrovně vstupu, stop-loss i cílovou cenu. V roce 2014 akcie Breakout Trader dosáhly zisku 42 % a v roce 2013 dokonce 45% zisku.

V tomto týdnu analytiky Lynx zaujaly akcie Level 3 Communications (LVLT), ImmunoGen (IMGN), Nordex (NDX1), Air France (AF) a ETF na indické akcie Wisdom Tree India Fund (EPI).

V prvním newsletteru roku 2015 se podařil zejména průraz akcií Plug Power (PLUG), které během pouhých čtyř dní odepsaly 15 %. U akcií Ciena Corp. (CIEN) jsme se bohužel dočkali falešného průrazu, který byl však úzce stanoveným stop-lossem brzy zastaven.

Otočení trendu nebo korekce akcií Level 3

Americký poskytovatel internetového připojení a mezinárodních komunikačních řešení se po výprodeji v září a první polovině října vrátil na původní úrovně po 30% růstu. V tomto období akcie Level 3 nově vstoupily do indexu S&P 500, což vedlo k tomuto rychlému návratu výše. Poté následoval pohyb do strany a nedostatek sil pro pokračování býčího trendu, což vede nyní k medvědí náladě, která by mohla vyústit v začátek klesajícího trendu. Na druhé straně se také může jednat o drobnou korekci na býčím trhu.

Pokud by trhy rostly v následujícím týdnu, pak bychom byli ostražití se spekulacemi na pokles. Stejně tak, pokud by byla prolomena medvědí vlajka, očekávali bychom pohyb s rostoucím momentem níže.

Pod minimem minulých dní se nachází příležitost vstupu do shortu. Na druhé straně stop-loss volíme nad maximum minulého týdne.

Akcie Level 3 Communications reportují výsledky za poslední kvartál minulého roku 4. února.

 

Akcie ImmunoGen před dalším propadem?

Koncem roku dostaly akcie biotechnologické společnosti ImmunoGen (IMGN) ránu v podobě downgradu od Leerink Partners poté, co lék využívající komponentu od ImmunoGen dosáhl špatných zkušebních výsledků, což naznačilo růst rizik do budoucna. Akcie reagovaly silným výprodejem o téměř 50 %. Situace se od té doby fundamentálně nezlepšila, a proto se ceny akcií stále pohybují těsně nad čtyřletým minimem a další propady nemůžou být vyloučeny.

Od konce roku po negativní mezeře se na grafu vytváří medvědí vlajka, která se blíží svému prolomení. Jelikož rizika u akcií IMGN stále převládají, očekáváme prolomení spodní úrovně vlajky, které by vedlo k nastartování negativního momenta.

Spuštění momenta očekáváme na úrovni $6. Stop-loss volíme nad horní úrovní vlajky. Cílovou cenu stanovíme ve stejné vzdálenosti, jaké dosáhla nedávná mezera – $3. Pokud by byla dříve prolomena horní úroveň, signál přestává platit.

Akcie ImmunoGen reportují 30. ledna výsledky za 4Q14.

 

Získejte kompletní analýzy s úrovněmi vstupu a výstupu 

Chcete podrobné analýzy s konkrétními úrovněmi vstupu a výstupu pro všechny výše zmíněné tituly? Celkem můžete každý týden získat investiční analýzy čtyř akcií a jednoho ETF. Požádejte zdarma a bez závazků o zaslání investičního newsletter Breakout Trader na odkazu -http://www.lynxbroker.cz/investicni-doporuceni/. 

 

Upozornění: Všechny úrovně vstupů i výstupů z obchodů vychází z osobních strategií autorů newsletteru a mají pouze informativní charakter. Neměly by být chápány jako specifická nákupní a prodejní doporučení, ale jako podklad pro další analýzu se zohledněním Vašich investičních možností a zkušeností. Ujistěte se, že znáte podmínky investičního newsletteru.

 

Frank, ECB QE a měď

Sobota, Leden 17th, 2015

Čtvrtek 15. ledna jistě vejde do knih o historii finančních trhů. U měn, kde je obvykle za výrazný pohyb považováno 1-2% denně, najednou “out of the blue” došlo k pohybu v rámci jedné hodiny o 30% u švýcarského franku oproti euru a podobně jiným měnám. Frank (respektive EUR/ CHF v evropských jednotkách) měl stanovené dno (frank jako takový lépe řečeno strop) na 1,20 vůči euru od září 2011 z důvodu zabránění nadměrného posilování měny. Situace tedy podobná  té z roku 1978, kdy  švýcarská centrální banka SNB podnikla podobný krok, ale tehdy se jednalo o švýcarský frank vůči německé marce. Je tu však trochu rozdíl v tom, že se marka tehdy nezmítala v takových problémech jako dneska euro, takže bylo dále těžší frank vůči euru oslabovat. Je nutné si také uvědomit, že celková bilance aktiv švýcarské centrální banky činila v 70. letech nějakých 26% HDP, dneska se blíží 100% HDP (rozhodně více než už tak nafouklé bilance BOJ nebo Fedu). V souvislosti s propadem kurzu rublu a případným opuštěním Řecka unie tak “útěk do jistoty (safe haven)” pro který je frank známý nabyl na intenzitě a dále nakupovat eura bankou byla jistě ztrátová investice. Možná, že rovněž švýcarští bankéři vědí něco více a zrušením dna se v podstatě připravují (zrušení dna jako prekurzor) na zavedení plného QE Evropskou centrální bankou ve čtvrtek ve 22.1. i v rozsahu větším než  očekává trh (circa 500 mld euro)  a to 750 miliard euro, kde je pak pravděpodobné další oslabování eura, i když pozice na short proti například vůči USD jsou již značné, tak prostor k 1,10-1,12 stále nyní je, v dělším období v závislosti na započetí cyklu zvyšování O/N Fed funds sazby americkým Fedem (lift off) pak i dále k paritě a níže.

SNB dále snížila cílové pásmo pro Libor sazbu o 0,5 procentních bodů na -0,75 až 0,25 a také pro depozita na viděnou o 0,5 procentních bodů na -0,75%. Zde je nutno si položit otázku, ja budou reagovat centrální banky severských zemí, které nemají euro,  mají také jistý status safe haven měn a nyní i lepší úrokový diferenciál?

Pro zajímavost čtvrteční pohyb franku je ekvivalentní pohybu 4 300 bodů na akciovém indexu Dow Jones Industrial  Average (během hodiny)! Ve vztahu k relativní volatilitě je propad 1,77x násobkem poklesu akciového trhu v roce 1987.

Pohlédněme na zmíněný pohyb ceny aktivního kontraktu na švýcarský frank na burze v Chicagu, kde je patrný vyšší než dvojnásobný objem oproti předchozím seancím (SOL Trader, denní data), klikněte na obrázek pro zvětšení:

22.1. tedy bude den D a jelikož v trhu je silně již zabudován krok ECB k nákupu vládních dluhopisů, tak jakékoliv další filozofování namísto akce může vést k prudké adverzní reakci. Připomeňme ztracenou dekádu Japonska a vývoj ekonomiky po otálení tamní monetární autority, potažmo akciový index Nikkei od 80. do 90 let a pak přes 20 let postupného poklesu akcií:

Při poskytnutí signálu ECB, že hodlá banka stát za svým inflačním cílem pak prostřednictvím kanálů opětovného nastartování poklesu reálných sazeb pro podporu financování a splácení dluhu a slabšího eura k podpoře exportů mimo jinými efekty, budou ovlivněny pravděpodobně nejvíce akciové trhy, trh dluhopisů periférií jako Portugalska, v menší míře také stále rostoucí ceny dluhopisů vyspělých evropských zemí (německé Bundy). Růst cen aktiv by měl prostřednictvím efektu bohatství vést k uvolnění volného kapitálu k zvýšení půjček do reálné ekonomiky. Tak se nechme překvapit.

Tak trochu poslední cenové pohyby franku nebo předtím ropy zastínily pohyb kurzu mědi, který ve středu zaznamenal největší denní propad za poslední tři roky. Poté, co Světová banka snížila předpověď růstu světové ekonomiky na 3% tento rok a 3,3% pro 2016 oproti předchozímu odhadu 3,4 a 3,5% respektive. Situaci nepřispěl ani pokles maloobchodních prodejů v USA v prosinci meziměsíčně o 0,9%, po vyloučení benzínu a prodeje aut stále pokles o 0,3%, což je hádankou s ohledem na pokles cen ropy a očekávaného zvýšení disponibilního příjmu. Možná souvislost s polesem růstu průměrých týdenních příjmů v soukromém sektoru v listopadu a také s kontinuálně klesající mírou participace v zaměstnání, jež zřejmě je hlavním důvodem poklesu miry nezaměstnanosti. Světová banka má USA za tahouna globální ekonomiky v tuto chvíli, proto budou další data klíčová k potvrzení či vyvrácení teze a trh senzitivnější na statistiky z USA. Největší spotřebitel červeného kovu Čína pak bude zveřejňovat příští týden data o HDP za 4.kvartál, prosincové data o průmyslové produkci, fixních investicích, maloobchodních prodejích a cenách nemovitostí. Ty budou klíčové k dalšímu pohybu ceny mědi.  O Dr. Mědi jsme naposledy psali, že sentiment je velmi negativní v poslední době.

Nicméně poslední pohyb dolů má podle posledních údajů zřejmě hlavní příčinu v agresivních prodejích čínských hedge fondů (největší pohyb během asijské séance), které využily poklesu cen ropy a tudíž poziční úpravy při klesajícím komoditním indexu u fondů a také očekávanou nižší poptávku před svátky lunárního nového roku 19.2. V tomto roce se očekává převis nabídky mědi v rozsahu 390 tisíc tun, poprvé od roku 2009 a nejvíce od roku 2001. Nicméně je nutné si uvědmit, že při ceně kolem 250 centů za libru na chicagské burze se zhruba 20% těžebních projektů stává nerentabilních. To je take přesně cena, kde se propad prozatím zastavil a cena následně další dny vzrostla na 265,95 u aktivního kontraktu. Tak uvidíme, co nám klasický prediktor vývoje ekonomiky měď bude dále předpovídat.

Podle poslední zprávy americké komise pro komoditní trhy drží obchodníci (mimo zajišťovatele) čistých 47 764  pozic u kontraktů na měď na chicagské burze CME Group na prodejní SHORT straně (snížení o 6 225 kontraktů méně na prodej oproti předchozímu týdnu).

Závěrem se pojďme podívat na vývoj lednového kontraktu na měď na burze v Chicagu (divize COMEX) a jeho komoditní spread s červencovým 2015 kontraktem  (SOL Trader, denní data). Klikněte na obrázek pro zvětšení:

Lynx: Blíže se akcie Power Plug dalšímu propadu?

Středa, Leden 14th, 2015

Investiční newsletter Breakout Trader od Lynx každý týden přináší předplatitelům 5 konkrétních investičních analýz akcií a ETF. Tyto analýzy obsahují konkrétní úrovně vstupu, stop-loss i cílovou cenu. V roce 2014 akcie Breakout Trader dosáhly zisku 42 % a v roce 2013 dokonce 45% zisku.

V tomto týdnu analytiky Lynx zaujaly akcie Power Plug (PLUG), Ciena Corp. (CIEN), Adidas (ADS), Gemalto NV (GTO) a největší ropné ETF United States Oil Fund (USO).

Zatímco index S&P 500 si v minulém roce připsal výnos 13,5 %, akciím vybraným v newsletteru Breakout Trader se dařilo o poznání lépe a dokázaly generovat 42% zisk v průběhu roku. Roční zisk rostl zejména v posledních dvou měsících, kdy od listopadu zisk vzrostl o 13 %. Z 214 signálů bylo aktivováno 149 transakcí, ze kterých bylo 55 % obchodů ziskových.

Akcie Power Plug směřují k dalšímu propadu

Výrobce baterií Plug Power si užíval pozornosti trhu do léta minulého roku. Býčí momentum bylo hnáno spekulacemi o možném převzetí části společnosti Teslou. Celý sektor výrobců alternativních baterií byl na jaře silně volatilní a na několik týdnů v centru pozornosti Wall Street. Avšak tento optimismus již ze sektoru zmizel. Nyní se nacházíme v nezpochybnitelném klesajícím trendu a dochází k medvědí konsolidaci. Oba klouzavé průměry však stále naznačují negativní momentum.

Podobná medvědí konsolidace se na trhu vytvořila v říjnu minulého roku. Ta byla proražena krátkodobou růstovou rally. V tuto chvíli je podobný růst nepravděpodobný a místo toho by mělo během nejbližších dní dojít k proražení konsolidační linie a dalšímu poklesu.

Vstup do prodejního signálu stanovíme pod minimum posledních minulého týdne. Stop-loss umístíme buď nad úroveň maxima minulého týdne na $3,13 nebo nad úroveň maxima této konsolidace na $3,24. Úzkým stanovením stop-loss dojde k vytvoření velmi atraktivního poměru výnosu ku riziku ve výši 5,5.

 

Začne se Adidas zotavovat po problémech v Rusku?

Nejistota spojená s ruským trhem měla v posledních měsících výrazný dopad na cenu akcií Adidas. Adidas má v Rusku velmi silnou pozici na trhu sportovního zboží. Listopad přinesl růstovou rally, která však nedokázala zavřít mezeru z přelomu července a srpna. Trh tuto známku slabosti rychle odhalil a následoval propad k předchozím minimům.

Pokud v následujících dnech nedojde k prolomení úrovně €53 až €54, existuje zajímavá příležitost pro návrat k vrcholu listopadové korekce. Minima se navíc pomalu zvyšují, což ukazuje malé známky síly a možnost korekce vzhůru.

Abychom si nenechali uniknout růstový potenciál, volíme vstup do trhu nad úrovní €58. Stop-loss volíme relativně daleko od trhu pod úrovní supportu na €54, což navyšuje risk, ale dává akciím dostatek prostoru pro potvrzení síly akcií pro korekci.

 

Získejte kompletní analýzy s úrovněmi vstupu a výstupu 

Chcete podrobné analýzy s konkrétními úrovněmi vstupu a výstupu pro všechny výše zmíněné tituly? Celkem můžete každý týden získat investiční analýzy čtyř akcií a jednoho ETF. Požádejte zdarma a bez závazků o zaslání investičního newsletter Breakout Trader na odkazu -http://www.lynxbroker.cz/investicni-doporuceni/. 

 

Upozornění: Všechny úrovně vstupů i výstupů z obchodů vychází z osobních strategií autorů newsletteru a mají pouze informativní charakter. Neměly by být chápány jako specifická nákupní a prodejní doporučení, ale jako podklad pro další analýzu se zohledněním Vašich investičních možností a zkušeností. Ujistěte se, že znáte podmínky investičního newsletteru.

Složité rozhodnutí ECB na spadnutí

Sobota, Leden 10th, 2015

To, že Evropská centrální banka (ECB) bude muset přistoupit k razantnějším opatřením, jako to ve formě nákupů vládních cenných papírů (QE typu Fedu nebo BOJ), jsme zmiňovali. Velice pravděpodobně se rýsuje 22. ledna na svém dalším zasedání. Nominální inflace v eurozóně totiž opět poklesla a dostala se do deflačního teritoria, index spotřebitelských cen HICP index poklesl v prosinci o 0,2% na meziroční bázi. Je to tak poprvé od počátku finanční krize v roce 2009. Komponenta cen energií měla pochopitelně v souvislosti s poklesem ceny ropy na trhu podstatný vliv a to pokles o 6,3% meziročně. Ale také cenová složka potravin se dostala blízko deflaci a to na 0% v meziročním vjádření. Pozitvní je naopak čistá inflace (očištěná o ony výše uvedené energie a potraviny), která se zvýšila o desetinu procentního bodu v prosinci oproti předchozímu měsíci na meziroční bázi na 0,8%. Problémem u energetické komponenty je to, že mívá v plnějším rozsahu vliv na ovlivnění nominální inflace určité zpoždění. To znamená, lze očekávat ï větší pokles v negativním teritoriu po jistou dobu, což podporuje tak zvané „odkotvení“  inflačních očekávání a následně snížení tempa růstu mezd, odkládání spotřeby (i když data za 3. kvartál 2014 poukazují prozatím na soukromou spotřebu rostoucí nejrychleji od roku 2010), obavy dlužníků o spacení dluhu při potenciálně klesajícíh příjmech a tak dále.

Problémem je, že dosavadní program ECB Targeted Longer-Term Refinancing Operation (TLTRO)nezabírá v takovém rozsahu jak se původně čekalo. Podle dat z prosince komerční banky v druhé fázi tohoto programu přijaly levné půjčky ECB v rozsahu 130 miliard euro oproti předpokládaným 170 miliardám euro. Dohromady v září a prosinci pak jen 212 milirad euro z celkově dostupných 400 miliard euro. Navíc, místo úvěrů do reálné ekonomiky banky rchleji splácely půjčky od ECB a více se soustředily na reparaci svých rozvah a splnění kapitálových přiměřeností. Navýšení bilance ECB na plánovaných 3 bilióny euro, podobně jako počátkem 2012 se zdá jako utopie. Dosavadní nákupy dluhopisů krytých bankovními půjčkami, ABS nákupy, či případně bondů korporátních dokáží do konce 2015 přidat maximálně nějakých 300 miliard euro k rozšíření bilance namísto očekávaných 1 biliónu euro (i když přesně datum, do kdy se má navýšit není uvedeno, tak to nevypadá ani do konce 2016 za původního stavu).

A tak je pravděpodobné, že se bude muset sáhnout po variantě, která je pro Německo těžko stravitelná a to QE ve stylu Fedu.  Jistý náznak v prosinci poskytl člen výkonného výboru ECB Peter Praet, který zdůraznil, že banku zajímá nominální inflace v první řadě. A ta je nyní negativní namísto cílovaná roční 2%. Praet dále nastínil, že banka nehodlá být omezována politickými negociacemi vedoucími k nečinnosti. Velice zajímavé budou proslovy prezidenta ECB Maria Draghio a německé kancléřky Angely Merklové na konferenci pořádané německými novinami Die Welt příští týden a to ne jen přímo ohledně QE , ale také o nadcházejících volbách v Řecku 25.1. a potenciálním jeho opuštění unie.

Právě také z důvodu politických jako Řecko a možného vytvoření zvýšené volatility na trzích se pravděpodobnost aplikace QE ECB již za pár dní výrazně zvýšila. To by do určité míry pomohlo chátrajícímu akciovému trhu na počátku tohoto roku a dále posunulo kurz eura více níže (podle americké komise pro komoditní trhy se otevřené pozice obchodníků mimo zajišťovatelů se dosti zvýšily na SHORT u eura proti USD na chicagské burze – čtyřtýdenní změna o 38 021 kontraktů více na short na celkových prodaných  210 379 kontraktů, v historickém rámci zatím ne extrémní číslo, avšak již blízko, tj. prostor oslabovat stále je, ale důležité bude zda dojde k QE a také v jakém rozsahu ať již nyní  nebo v březnu).

Závěrem se pojďme podívat na vývoj cen kontinuálních kontraktů na 10-ti leté (FGBL Bund) a 2-leté (FGBS Schatz) německé dluhopisy na burze Eurex ve Frankfurktu kde pozorujeme neutuchající rostoucí trend a jejich cenový spread, (SOL Trader, denní data), klikněte na obrázek pro zvětšení:

Komentáře čtenářů – nové kolo soutěže čtenářů pro rok 2015

Středa, Leden 7th, 2015

Vyhlašuji další ročník soutěže čtenářů o 5g zlatý slitek spolu s měsíčními koly o minci Silver Eagle.

V minulých letech jste poslali velké řadu zajímavých a kvalitních článků. Pokud i Vy máte nápad na článek, neváhejte. Napište krátký text na Vám blízké téma (mělo by se týkat ekonomiky, globální situace apod.) a pošlete jej na mail info@proinvestory.cz nebo přímo panu Dvořákovi na jandvorak119@gmail.com

Zajímavé texty rádi zveřejníme. Chci vypíchnout, že vyznění článku nemusí být v souladu s mým názorem.

Oceněn bude autor nejoblíbenějšího článku měřený počtem “like” + “g+”.

Podmínky pro zveřejnění a zařazení do soutěže se proti minulým letům nemění a zůstávají:

1. nabídnuté články musí být původní, což velmi pečlivě zkontrolujeme
2. bez našeho souhlasu je nelze publikovat jinde
3. neměly by překypovat externími neopodstatněnými odkazy
4. PR články a marketingové texty jsou nepřípustné
5. pokud počet „like“ či “g+” u článku vyskočí nereálným způsobem během krátké doby, článek bude ze soutěže vyřazen.
6. ze soutěže jsou vyřazeny články p. Jana Dvořáka, autorů publikujících na http://www.silverum.cz/ a profesionálních investorů

 

 Nenechávejte své myšlenky v šuplíku, i Váš článek může mít cenu zlata!

Zlato obchodované v rublech

Úterý, Leden 6th, 2015

Zlato obchodované v rublech náš čeká v dohledné době. Nebude to přitom na burze v Moskvě, ale ve Spojených arabských emirátech, konkrétně v Dubaji na Dubai Gold and Commodities Exchange (DGCX). Spolu s rublem bude přidáno i obchodování zlata v jihoafrickém randu a jihokorejském wonu.

Rozšiřováním nabídky možnosti obchodovat zlato v různých měnách se Dubaj snaží přilákat (a hlavně udržet) investory a časem se díky tomu stát dalším finančním centrem.

Jak se uvádí v oficiálním oznámení dubajské burzy, důvodem je mimo jiné vysoká poptávka po tomto typu obchodů ze strany investorů. Tato poptávka je tažena faktem, že v Dubaji pracuje čím dál větší množství zahraničních pracovníků, včetně řady z výše zmíněných zemí, kteří si přejí převádět své úspory do zlata a v případě potřeby naopak zlato prodávat.

Věřím, že pro řadu bohatých Rusů bude prodej zlata za rubly realizovaný v Dubaji z důvodu udržení obchodního tajemství zajímavější, než analogický obchod prováděný na ruské burze.

 

 

 

Výběr článků určených předplatitelům

 

Výběr článků věnovaných finančnímu systému jako celku:

 

 

 

Zajímavé komentáře čtenářů z uplynulého týdne

Pondělí, Leden 5th, 2015

Po týdenní odmlce se opět vrací vývěr komentářů čtenářů

 

Pet: Události roku 2014 si zaslouží pozornost a kupodivu i v česky psaném mediálním prostoru se najdou zajímavé články ze kterých se dá použít nadpis jednoho z nich – 2014 – Rok promarněných nadějí ve změnu – http://www.blisty.cz/art/75989.html “Když se ohlédnu zpět za končícím rokem 2014, zjišťuji, že nedokážu příliš pochopit to, nakolik nám hádky o pravdu Ukrajiny nebo Ruska nebo hádky o prezidenta Zemana mohou pomoci ke zlepšení reálného života v České republice.”
Aby ke změně došlo je potřeba něco změnit např. – “Nevidieť dianie iba z jedného uhľa pohľadu a pripustiť mnohokrát nepríjemný fakt protistrany “, neboť ” To, že sa neargumentuje, ale tvrdí a následne fanaticky obhajuje jedine platný názor, je známa věc. Nikto nechce počuť odlišné argumenty nielen protivníka, ale ani priateľa.”
- ” V mnohých prípadoch sa zdá, dnešná „viera“ je omnoho silnejšia ako tá marxisticko-leninská, že mnohí dnešní predstavitelia správneho a jediného názoru sú menej otvorení argumentom a demokratickosti než boli komunisti v 80. rokoch, omnoho viac predpojatí a prerastení nenávisťou k odlišnému.”http://www.blisty.cz/art/75994.html
Aby toho nebylo málo tak promarněné naděje jsou všude ve světě jako příklad bych uvedl slova – Paula Craiga Robertse, dříve jednu z klíčových postav Reaganova ekonomického týmu a zástupce šéfredaktora Wall Street Journal
- “Je šokující, když prezident USA přednáší nehorázné lži”
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/roberts-je-sokujici-kdyz-prezident-usa-prednasi-nehorazne-lzi/ –
Roberts si nebere servítky a komentování USA politiky stojí za přečtení i s ohledem na zdejší investorsky zaměřený web
- Nelze se neohlédnout za vývojem v Rusku kde nynější snaha prezidenta Putina o vstup mezi uznávanou velmoc stojí na jediném pilíři – ekonomice – což ovšem neladí – “Velmocenské ambice nelze dost dobře realizovat s ekonomikou o velikosti Itálie nebo Kalifornie.” http://www.blisty.cz/art/75988.html
- nicméně jsem zaregistroval článek z pera Ilony Švihlíkové a Michaela Kroha – Ruské liberální chiméry – http://www.blisty.cz/art/75986.html , který se nezaobírá pouhým komentováním situace a uceleným rozborem přichází s východisky z momentální situace
- přeji úspěšný rok 2015 a méně promarněných nadějí

 

Pepan: Argentina nevydržela pevný kurz vlastní měny k US$. Následovala prudká devalvace a tedy inflace. Společné pro Argentinu i Zimbabwe je, že byly ekonomicky slabé. Poptávka po zboží převyšovala nabídku a to vedlo k růstu cen. Nedovedu si představit nedostatek zboží na pultech rozvinutých zemí (USA, EU, Japonsko apod.). Bez převisu poptávky nad nabídkou nemůže dojít k výraznější inflaci. Produktivita roste a mzdy víceméně stagnují (rostou zisky korporací). To je situace, která vůbec nenahrává inflaci v budoucnu.

 

Pet: ad BRICS – Uskupení BRIC, jež je tvořeno členskými státy Brazílií, Ruskem, Indií a Čínou, nebylo doposud v očích investorů nikdy rozpolcené tak, jak je tomu v současné době. Zatímco hlavní akciové indexy Číny a Indie provází od počátku roku průměrný růst o 40%, ruský a brazilský provází naopak pokles v průměru o 4,2%. Meziročně vyjádřeno dosahuje rozpolcenost výkonu ekonomik v rámci zmíněné skupiny nejvyšší úrovně od roku 2001, kdy ekonom Jim O´Neill poprvé použil označení BRIC. Dle údajů agentury Bloomberg dosahuje v současnosti rozdíl kombinované tržní kapitalizace čínských a indických akciových titulů oproti akciím v Rusku a Brazílii 5,2 biliónů dolarů.
Dle názoru Hartmuta Issela, vedoucího kapitálových a úvěrových investic pro Asii a Tichomoří pobočky UBS Group AG v Singapuru, nemohou být zmíněné 4 země z cyklického pohledu snad ani více různorodé. Přestože Čína vykazuje známky zpomalení, provází její ekonomiku v porovnání s jinými stále záviděníhodný růst a zrychluje také ekonomika Indie. Brazílii se naopak dlouhodobě nedaří odrazit od dna a recese v Rusku je dle Issela, zdá se, nevyhnutelná.http://www.kurzy.cz/zpravy/375057-ekonomicky-vyhled-a-rozdilny-vykon-akciovych-trhu-stavi-zed-mezi-cleny-uskupeni-bric/

 

 

 

 

 

 

Německo má Řecka plné zuby

Sobota, Leden 3rd, 2015

 

O používání eura v Řecku nakonec rozhodne Německo a pravděpodobnost vyřazení Řecka z eurozońy roste. Hlavní poradce Merkelové před pár dny prohlásil:

“If Alexis Tsipras of the Greek left party Syriza thinks he can cut back the reform efforts and austerity measures, then the troika will have to cut back the credits for Greece,” he said.

“The times where we had to rescue Greece are over. There is no potential for political blackmail anymore. Greece is no longer of systemic importance for the euro.

 

Řecko dost možná blíží do stejných problémů, kam už jednou mířilo. Bohužel.

Poslední dvě věty citovaného výroku však mluví za vše. Německo totiž už nehodlá doplácet na Řecko a raději se odhodlá ke kroku, kerému se až dosud snažilo téměř za každou cenu vyhnout: “vykopne” ven z eurozóny. To by byla zásadní změna v evropském makroekonomickém vývoji.  Bylo  by to překročení dříve nemyslitelné hranice směrem k rozpadu eurozóny.

 

 

Výběr článků určených předplatitelům

 

Výběr článků věnovaných finančnímu systému jako celku:

 

 

V USA je ropy stále více

Sobota, Leden 3rd, 2015

Poté, co po posledních statistikách vládní agentury Energy Informaton Administration (EIA) a lobby skupiny American Petroleum Institute (API) se ukázalo, že pro dané období roku se zásoby ropy pohybují v USA značně nad 5-ti letým průměrem (podle EIA jsou na 385,5 miliónů barelů, podle API zase na nových rekoredech), tak se při stále trendující ceně komodity na trhu začíná vracet otázka exportů. Navíc domácí importy postupně klesají a zásoby benzínu se rovněž zvyšují i při klesající ceně. Exporty ropy jsou jak známo od 70. let zakázány u domácí produkce. O tom, že se jak vládní složky tak proexportní lobby skupiny snaží už nějakou dobu tento obecný zákaz omezit/ zrušit jsme psali. Pohlédněme na týdenní koncové zásoby ropy ve Spojených státech od 80. let do dneška, které podle konzervativnější EIA atakují hranici 400 miliónů barelů, klikněte na obrázek pro zvětšení:

S poklesem ceny černého zlata tak fenomén „australských  LNG exportů“ jako argument jistých politických skupin či lobby průmyslu využívající ropu jako vstup (chemický průmysl, apod.) jistě slábne. Nicméně, není stále pokořen. A tak prozatím  přišel před pár dny úřad pro průmysl a bezpečnost amerického ministerstva obchodu (BIS) poprvé s vysvětlujícími směrnicemi (FAQs). Efektnivně se pak jedná o podporování vývozu ropy břidlicového charakteru a dále BIS bude dále udělovat povolení pro exporty kondenzátů (společnosti jako Pioneer Natural Resources již toto mají). Avšak v reálu už ani toto povolení není potřeba. Slovo kondenzáty je klíčové. Je to proto, že i když je rozdíl mezi ropou a kondenzátem často věcí interpretace, tak v USA je průmyslovým standardem břidlicovou často považovat za kondenzát (oproti kupříkladu interpretaci v Saudské Arábii). To například podle veličiny API gravitace, kde cokoliv nad 45 stupňů je považováno za kondenzát. U amerického benchamrku WTI ropy se  hodnota pohybuje na 39. Naopak produkty z břidlic z Dakoty, Koloráda či Texasu mají toto mnohdy dokonce na stupnici od 50 do 60 stupňů (například v Eagle Ford v Texasu může mít až polovina produkce formu kondenzátu).

Ne jen domácí produkce vytváří znatelné zásoby, ale rovněž ropa z Kanady se dováží ve zvýšené míře. Konkrétně došlo během pěti let do září tohoto roku k nárůstu importů této do USA o 63% na rekordních 3,1 miliónů barelů za den. U ropovodu Seaway se dále předpokládá zdvojnásobení dodávek kanadské ropy do oblasti mexického zálivu na 400 ticíc barelů za den od ledna. Tradiční dodavatelé jako Mexiko a Venezuela mají silnou konkurenci a například mexická společnost Pemex již také výrazněji snížila cenu komodity. Společnosti jako Valero Energy nebo Marathon Petroleum investovaly značné prostředky, aby mohly zpracovávat méně kvalitní dováženou ropu. Pakliže nejde ta importovaná uplatnit na domácím americkém trhu, je nutné si uvědomit, že zákaz exportů se nevztahuje pro reexporty. A skutečně, podle EIA americké ministerstvo obchodu udělilo od října 2013 do srpna tohoto roku 86 reexportních licencí, které byly využity pro vývozy do Itálie, Singapuru, Švýcarska a Španělska. Jen tak mimochodem exporty ropy Irákem dosáhly minulý měsíc největší hodotu za 34 let!

Situace na ropném trhu tak v jistém smyslu připomíná měnové války, kde se snaží producenti snižovat ceny pro uplatnění prodejů (paralela depreciace měnových kurzů). Kdo první utáhne kohoutky a zda se podaří podpořit cenu ukáže čas.

Podle poslední zprávy americké komise pro komoditní trhy drží obchodníci (mimo zajišťovatele) čistých 330 987  pozic u kontraktů na WTI ropu na chicagské burze CME Group na nákupní LONG straně (snížení o 5 982  kontraktů na nákup oproti předchozímu týdnu). Krátkodobý support u aktivního kontraktu je na 51,96 a atakuje psychologických 50 USD za barel! Rezistence je na 53,06.  Závěrem se pojďme podívat na vývoj současného aktivního únorového 2015 kontraktu ropy WTI v tomto roce a dále její komoditní spread s kontraktem pro červen 2015 (SOL Trader, denní data), klikněte na obrázek pro zvětšení:

Německé obligace se záporným výnosem

Pátek, Leden 2nd, 2015

Během posledních pár dní se německé pětileté a desetileté obligace poprvé obchodovaly se zápornými výnosy. Jako první přišly před pár dny na řadu desetileté obligace, v dnes je následovaly i obligace pětileté.

Něco takového jistě přivítá M. Draghi, a by získal další argumenty pro evropské QE. Protože jde o německé obligace, jsem velmi zvědav, jak se k dané situaci postaví Bundesbanka, jejíž šéf Wiedman je s Draghim v dlouhodobém názorovém rozporu…

Mimochodem, aktuální základní sazba účely německého občanského zákoníku, kterou dvakrát do roka vypočítává Bundesbanka, činí -0,83%.

 

Výběr článků určených předplatitelům

 

Výběr článků věnovaných finančnímu systému jako celku:

 

 

Litva vstupuje do eurozóny

Středa, Prosinec 31st, 2014

Prvním ledem roku 2015 se Litva stane další (konkrétně 19.) zemí, používající měnu euro.  Je poslední pobaltskou zemí (Lotyško vstoupilo před rokem a Estonsko již před 4 lety), která měnu euro přijímá. Tento termín byl znám již déle než rok, i když definitivní schválení přišlo až letos v létě.

Věřím, že ve světle letošních událostí mezi Ukrajino a Ruskem je přijetí eura bráno jako krok ještě více vymaňující Litvu z vlivu Ruska a ukotvující ji na západě.

Eurem se tak již bude platit v 19 z 28 členských zemí EU. Mimo eurozónu tedy zůstávají: Bulharsko (i když de facto s fixním kurzem), Český Republika, Dánsko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Švédsko a Velká Británie.

 

 

Globálně nejlevnější akciové trhy

Úterý, Prosinec 30th, 2014

Na konec roku jsem pro vás připravil výběr nejlevnějších akciových trhů, měřeno P/E indexu. Nejlevnějším trhem se stala Ukrajina, na druhé místo se dostalo Rusko.

Ukrajina se svým aktuálním P/E 4,3 se pohybuje téměř 50% pod pětiletým průměrem (8,3). Ruské P/E rovné 4,6 je pod pětiletým průměrem (6,3) necelých 30%. Oba trhy se dostaly na čelo žebříčku díky ukrajinské krizi.

Rusko bylo levné již delší dobu, vždyť jeho P/E se standardně pohybuje několik desítek % pod průměrem MSCI Emerging Market Indexu (desetiletý průměr je 47%). Sleva ruského trhu proti Emerging markets dosáhla 60%.

Zda se i přes tento pokles vyplatí do akcií těchto firem investovat, závisí na každém investorovi a jeho přístupu k riziku.

P.S.

Tyto dvě země jsou následovány Libanonem, Laosem a Pákistánem, tyto země však jsou extrémně levné již delší dobu, v současné době so obchodují s vyššími P/E, než jsou jejich pětileté průměry. Zásadním způsobem se tak odlišují od Ukrajiny a Ruska.

2015 rokem růstu akciového trhu?

Sobota, Prosinec 27th, 2014

Poté co od lokálního minima po vypuknutí finanční krize v březnu 2009 akciový index S&P 500 zhodnotil téměř 220% a valuace je podle mnoha ukazatelů velmi vysoká, je dobré se ptát, zda růst indexu bude pokračovat? Podle statistik je rok před americkýma prezidentskýma volbama (a takový nás právě čeká) charakterizován jako velmi silný. Například index blue chips Dow Jones Industrial Average (DJIA) od roku 1939 v těchto předvolebních rocích neměl jedinou ztrátu. Průměrný výnos v tomto období byl pro DJIA 16% a pro S&P 500 pak 16,3%. Dále, roky končící číslicí 5 měly za posledních 13 dekád jen jeden případ četnosti ztráty, zbytek 12 jich bylo ziskových.

Otázkou zůstává, zda již toto není již zakomponováno v ceně vezmeme-li v potaz, že v prosinci došlo k mírné korekci DJIA přes 4%, nicméně velice rychle se během 5 (!) dní situace otočila nejen do plusu, ale rovnou na nová maxima. Statisticky od roku 1900 po takovém poklesu má tendenci index zakončit měsíc v plusu jen se 17% pravděpodobností. Velocita s jakou k růstovým pohybům dochází je neuvěřitelná a naznačuje možná ono zakomponování statistik z minulosti rychlostí blesku (žijeme přece v době trhů obchodovaných pomocí AOS, algoritmů a vůbec okamžité statistické interpretace historických dat a aplikace modelů extrapolací).

Jedním z významných faktorů (kromě geopolitických problemů, zpomalujícího růstu Číny a možné velmi silné recese Ruska), jež může z pravidla učinit vyjímku je dozajista očekávané zvyšování klíčové sazby americkou centrální bankou v období června či září 2015. To jak akciové a dluhopisové trhy mají tendeci performovat v obdobích zvyšování sazeb jsme nesčetně na serveru diskutovali, například zde.

Zvláště, velmi zajímavé bude sledovat cenové pohyby amerických vládních dluhopisů na krátkém konci výnosové křivky (2-5-ti leté papíry), které mají pár měsíců před oním zvyšováním historicky tendeci prudce klesat na své hodnotě.

Pohlédněme, kde se hromadí největší počet otevřených pozic na opcích na populární kontrakt akciového indexu mini S&P 500 (ES) na burze v Chicagu, klikněte na obrázek pro zvětšení:

Je vidět, že největší počet pozic se kumuluje u lednových 2015 call opcí (pojištění proti nárůstu) na strike ceně 2 100, což napovídá jistému tržnímu očekávání pokračování růstu.

V každém případě je nutné si připomenout určitá  fakta ohledně strategie nákup a drž na akcových trzích:

 

* Trh má tendenci se vracet ke svému dlouhodobému průměru

* Excesy v jednom směru povedou po čase k excesům v opačném směru

* Exponenciální růst nebo pokles obvykle trvá déle než by průměrný investor čekal a korekce po něm nemá zpravidla charakter trhu “do strany”(sideways)

* Veřejnost nakupuje nejvíce na vrcholu a nejméně v blízkosti dna

* Když všechny předpovědi a analytici odhadují shodně jedno, pak často dojde k opačnému scénáři

* Býčí trhy jsou mnohem příjemnější než medvědí trhy, ledaže take prodáváte při vstupu do pozice (short)

 

Z toho titulu je dobré být v každý moment připraven ve smyslu diverzifikovaného portfolia mixu a mít začleněny další aktiva. Ať už se jedná o historicky nekorelované formy investic jako jsou například vzácné kovy nebo “long volatility” strategie typu global macro či managed futures a tak dále.

Závěrem bych chtěl čtenářům serveru Proinvestory poděkovat za přízeň a popřát z celého srdce do nového roku hodně zdraví, lásky a mnoho zisků v nádherné oblasti finančních, komoditních a kapitálových trhů!

Nakonec se pojďme podívat na vývoj velmi populárních kontinuálních kontraktů na akciové indexy S&P 500 (ES) na burze v Chicagu a DJ Euro Stoxx 50 na burze ve Frankfurtu a dále pak jejich poměrový spread (SOL Trader, denní data), klikněte na obrázek pro zvětšení:

 

Příjemné prožití Vánočních svátků

Úterý, Prosinec 23rd, 2014

Příjemné prožití Vánočních svátků přeje všem čtenářům server Proinvestory.

 

Nejlepší feedback platíme stříbrem.

Úterý, Prosinec 23rd, 2014

Před měsícem jsme požádali o názory a připomínky k novému ebooku o drahých kovech

V diskuzi i mailem se sešlo mnoho velmi zajímavých postřehů. Děkujeme všem, kteří si našli čas ebook přečíst, promyslet a napsat feedback.

Bylo dost těžké rozhodnout, které příspěvky byly nejhodnotnější – stojíme o každý relevantní názor a připomínku. Redakční rada ebooku proto rozhodla, že tentokrát musíme ocenit víc autorů, než jsme původně plánovali.

Místo tří slitků pošleme 8 slitků. Kdo je dostane?

* Barry
* František Sousedík
* Libri
* Vertigo
* Jan Altman
* Ivanh
* Element
* Greenhorn

 

Uvedené autory prosíme, aby zaslali adresní údaje (přezdívka na fóru, jméno, příjmení, přesná adresa včetně PSČ) mailem s názvem “Feedback ebook”.

Mail prosím pošlete na na jiri.jansky /at/ silverum tečka cz.

Pošleme vám stříbrný slitek Johnson Matthey poštou na vaši adresu.

Děkujeme všem, kdo jste nám pomohli se zpětnou vazbou. Vaše podněty se zpracovávají a řada se jich objeví v nové verzi ebooku.

SILVERUM s.r.o.

 

 

Výběr článků určených předplatitelům

 

Výběr článků věnovaných finančnímu systému jako celku:

Zajímavé komentáře čtenářů z uplynulého týdne

Pondělí, Prosinec 22nd, 2014

VoDo: Když se člověk koukne do historie tak FED byl velice úspěšný v řízení US ekonomiky. Za posledních pár desítek let byl západ v krizi párkrát a tyto krize trvaly vždy jen pár měsíců či pár let, ne roky či desetiletí. Krize let 07-09 je toho příkladem, oddálili pád celého finačního systému. Někteří namítnout že za cenu pozdějších krizí či krachů, což může, ale i nemusí být pravda. Tím jak FED tiskne peníze (mimochodem FED tiskne třikrát míň než Čína, která navíc ty peníze používá na neproduktivní statky jako jsou města bez lidí a centra bez zákazníků a nájemců), peníze, který tvoří FED jdou do firem který něco tvoří, a to ve velký míře do firem okolo technologií. Tyto startupy mají levný přístup k penězům a proto za posledních pár let se na poli technologií vytvořilo tisíce patentů a milióny pracovních míst, ano je možný, že to skončí opět bublinou. Věřím ale, že spousta lidí toto nevidí a nechce přijmout. Deset tun železa nemá stejnou hodnotu jako deset tun lokomotiv, tak jak jsme byli nuceni obchodovat se sovětským svazem.

 

František Sousedík: Pro VoDo:
“Když se člověk koukne do historie tak FED byl velice úspěšný v řízení US ekonomiky.”
Myslíte zejména Velkou hospodářskou krizi? Zákaz držení zlata v nejdemokratičtější zemi planety? Nástup NSDAP se soudruhem hitlerem včele? Nástup italského socialistického revolucionáře? (Všimněte si jak se světu nechce používat slovo socialista a raději přejmenovávají, asi by se to špatně vyjímalo.) Pomatenost německého národa? Mnichov? Sudety? Protektorát? Rozdělení si Polska? Vyhlášení války Polsku (a světu)? Povraždění Poláků rusáky v Katyni (Atd. atd. atd.)? Cca 50 mil. mrtvých? Rozvrácená hospodářství států? Vybombardovaná města? Ruské, německé a jistě i jiné “kukačky”? Všechny ty nové druhy zbraní? Atomovou bombu? Přesun značné části zlata do USA? Nový poválečný systém? Poválečný baby boom? Fašisticko nacisticko komunisticko socialistické koncentrační tábory po Evropě (Ten náš měl 128 tis. km2.)? Šílené boomy po roce 1945? Krach cca po roce 1966? Okradení USA “zbytku” planety v roce 1971 (Nenapadá mne, jak to jinak nazvat. Někdo to nazývá krachem USA.)? Dno cca v roce 1980? Následné šílené boomy a pády? No, někdo tomu může říkat úspěch, ale já bych si asi při tom koukání do historie musel vypíchnout oči, abych tomu tak říkal.

 

Petr Gejdos: Podle mého názoru jsme v terminální fázi zatím – díky Bohu – stále jen hospodářské války. Tu navzdory radostnému štěbetání “znalců” o tom, kterak Rusko krachuje, jak je Putin tlačen do kouta, kterak západní sankce fungují a podobně, přece jen již viditelně Západ prohrává. Vcelku to jasně řekl Oracle. Je to typická vícenásobná past. Západ sám sebe vmanevrovává a vmanévroval do situace, kdy již není kam šlápnout a vše cop Západ uděla, vše bude pro Západ špatně. Vše záviselo a ještě stále závisí na vytrvalosti a trpělivosti Ruska. Prostředky Západu, jak Rusko zlomit, jsou zdánlivě neomezené, ale je třeba se dívat na postupný rozklad, růst napětí a pv yostřování partikulárních zájmů v zoně Západu. A to stále Východ neudlal ani jedno velké gesto !! Čína se stále jen relatívně v závětří “směje pod fousy a mne si ruce.”

 

woxow: Osobně si myslím, že snížení ceny ropy si někdo objednal. Pokud je tomu tak, určitě si ji zashortoval a to co investoval do břidlic nebo úplatků má již dávno zpátky.

Co se týče prognózy býků a medvědů, je třeba vzít v potaz že za sebou máme velmi dlouhou rallye. A všichni kdo měl nějaké prachy to narval do fondů a jiných aktiv, která mohou vydělávat jen jedním směrem. Díky rallye se přitáhlo spoustu investorů věřících, že akcie pojedou 30% ročně ještě několik dní. Proto si myslím, že tyto aktiva byly z větší části prodány za dobré ceny do rukou jiných než bankovních.

Na hodnotě měny až tak moc záležet nebude, když ekonomický motor zkomírá pod tíhou dluhů a HDP neroste díky naplnění úvěrové spotřebitelské horečky. V tomto světle je nízký rubly, a nízké dluhy obrovskou příležitostí, získání exportních kontraktů a HDP opět vyskočí.

Rusko investovalo do sjednocení Německa 3 trilióny marek a stačí aby se připomenulo Německu, že je čas splácet závazky.

Z ničeho nic se téměř všechny Evropské státy začínají zajímat o repatriaci svého zlata.

 

Pet: Zajímavě na padající rubl reaguje Lukašenko
- Běloruský prezident Alexandr Lukašenko ve čtvrtek vyzval, aby se běloruské obchodní transakce s Ruskem vypořádávaly v dolarech nebo eurech. Reagoval tak na pokles hodnoty ruského rublu.
- Běloruská centrální banka uvalí poplatek ve výši 30 % na veškerý nákup zahraničních měn uskutečněný firmami i jednotlivci. Důvodem je měnová krize v Rusku, které je hlavním obchodním partnerem Běloruska, uvádí se v pátečním prohlášení banky.

 

 

ludek: Děkuji za zajímavý článek.
Ale ono je to bolestivé. Začít pracovat na sobě a poznat jaký skutečně jsem je mnohem náročnější než svádět neúspěch na cokoliv. Všímat si svých reakcí je zpočátku nepříjemné. Přiznat, že jsem se zachoval nesprávně a ještě přemýšlet proč, vyžaduje odvahu.
Věnovat čas takové činnosti se také jeví jako zbytečné, vždyť je toho tolik, co bych mohl dělat jiného. Vždyť já chci jen vydělat peníze!
To že peníze jsou jenom iluze a prostředek tady všichni diskutují a někteří hledají katastrofické scénáře. To že se mohou správně rozhodnout i v jiných životních situacích, pokud na sobě budou pracovat, nevnímají, ačkoliv tu bylo na tohle téma více článků.
Přeji všem účastníkům zdejšího fóra hodně spokojenosti a nám všem méně negativních myšlenek pro příští rok.