Články v rubrice ‘Komentáře čtenářů’

Milan Brejcha: Stříbro na rozcestí

Úterý, Prosinec 16th, 2014

Toto je druhý článek prosincového kola soutěže čtenářů.

 

Ceny stříbra (Ag) jsou po své spanilé jízdě (2009-2011) již více než tři roky pod silným tlakem a v měsíci listopadu si sáhly na svá čtyřletá minima (pod 16,- USD/unci). Manipulace s cenami vzácných kovů dosahují nevídaných rozměrů a vyvstává otázka, jak dlouho mohou manipulátoři (centrální banky) tyto ceny ovlivňovat a kdy regulérní cenu těchto kovů nastaví volný trh.

Klesající zásoby
Většina stříbra (asi 75 %) se dnes získává jako vedlejší produkt při těžbě průmyslových kovů (měď, olovo, cín…), zbytek pochází ze specializovaných dolů a recyklace (scrap). Při současném zachování úrovně roční těžby (asi 820 mil.uncí) se předpokládá, že veškeré zásoby Ag budou vyčerpány během příštích dvaceti let. Bývaly doby, kdy centrální banky (západní) držely ve svých trezorech vzácné kovy, aby podpořily důvěryhodnost svých měn a alespoň do roku 1971 (Nixon ruší zlatý standard) mohly vyrovnávat schodky zahraničního obchodu ve zlatě nebo stříbře. Ohledně stříbra (možná i zlata) toto již dnes neplatí, trezory západních bank jsou prázdné a varujícím příkladem jsou především Spojené státy. Ještě v roce 1940 vlastnily USA přes 3,1 miliard uncí (31,1 g) stříbra, dnes činí tyto zásoby pouhých 7 milionů uncí, což je pokles o více než 99,7 %. V podobné situaci jsou i ostatní „vyspělé „ země.

Poptávka a nabídka
Již nejméně 20 let přesahuje poptávka po stříbře jeho nabídku. Rekordním v tomto ohledu byl rok 2013, kdy deficit mezi dodávkou a spotřebou činil úctyhodných 113 milionů uncí.

Zatímco průmyslová spotřeba stagnuje na 535 mil. uncí/rok, začíná prudce stoupat poptávka po fyzických dodávkách stříbrných cihel a mincí, která za posledních deset let stoupla z 53 mil.uncí/rok (2004) na úctyhodných 246 mil. uncí/rok v roce 2013, což je 25 % celosvětové produkce.

COMEX versus SHFE
Ještě v roce 2001 se na největší světové komoditní burze COMEX v New Yorku zobchodovalo 93,4% veškerého objemu stříbra. Po otevření komoditní burzy SHFE v Shanghai se objem transakcí na
COMEXu ocitl ve volném pádu a první příčku zaujala v roce 2013 SHFE s celosvětovým objemem obchodů 48,6 % (stříbro). Důvod je jednoduchý, COMEX vypořádává většinu svých obchodů finančně, kdežto na SHFE se většina transakcí vypořádává dodávkou fyzického stříbra. Zdá se, že investoři opouštějí svět papírových peněz a certifikátů a začínají se přiklánět k fyzickému držení vzácných kovů. O změně trendu
svědčí i ohromný pokles zásob stříbra v trezorech SHFE, kdy za posledních dvacet měsíců poklesl jejich objem z 1143 mt (metrických tun) na pouhých 108 mt v listopadu 2014 (90 % pokles).

Ztráty těžařů
Společnosti těžící stříbro jako vedlejší produkt uvádějí náklady na vytěžení 1 unce stříbra okolo 10,- USD. Je to číslo velice optimistické a je otázkou, zdali podíly nákladů na mzdy, průzkum, infrastrukturu a další investice jsou spravedlivě rozděleny. Zcela jiná situace nastává při pohledu na hospodaření  specializovaných firem, které se zabývají primárně těžbou stříbra. Při dnešních cenách okolo 16,- USD/unce se ztráty sedmi největších těžařů blíží v průměru 3,- USD/unce. Světlou výjimkou je společnost Tahoe Resources, která díky vysoké výtěžnosti ( 550 gr./t.) je jediná v kladných číslech s náklady 13,5 USD/unce. Snižování objemu finančních prostředků směřujících do průzkumných a přípravných prací, jako i zavírání neproduktivních dolů, pozorujeme již delší dobu a dopad těchto opatření na budoucí vývoj cen stříbra není třeba zdůrazňovat.

Shrnutí
- Během několika posledních desítek let byl deficit v dodávkách fyzického stříbra vyrovnáván prodejem ze zásob západníchcentrálních bank. Jejich trezory dnes zejí prázdnotou.

- Investoři, ale i pomalu se probouzející se veřejnost, začínají nenápadně přesouvat své finanční prostředky do fyzického držení vzácných kovů.

- Těžařské společnosti omezují své investice a zavírají prodělečné provozy.

- Ložiska s vysokou výtěžností jsou již téměř vyčerpána.

- Většina stříbra je spotřebována v průmyslu, kde má svou nezastupitelnou úlohu.

- Stříbro má svou vnitřní hodnotu a dlouhodobě odolává inflaci.

- Zásoby stříbra jsou konečné.
Zlato a jeho dcera stříbro jsou úhlavními nepřáteli centrálních bank a právě na cenách těchto vzácných kovů je zřetelně vidět dramatické znehodnocování ničím nekrytých měn. Ještě v roce 1970 stála jedna unce zlata 35,- USD, dnes po čtyřiceti čtyřech letech se její cena pohybuje u 1 200,- USD/unce. I přes současné manipulace na trzích se vzácnými kovy to je nárůst o alarmujících 3 500 %. Samozřejmě, že
“manipulátoři“ budou nadále pomocí sázek na papírových burzách tlačit ceny stříbra na minima a tím držet stávající chromý finanční systém při životě. Ovšem v okamžiku, kdy zásoby fyzického stříbra dopadnou na své dno a žádné stříbro nebude

 

Milan Brejcha

Celoroční kolo soutěže čtenářů finišuje

Úterý, Prosinec 9th, 2014

V pátek jsem zveřejnil výsledky listopadového kola soutěže čtenářů. Připomněl jsem také, že probíjá o kolo celroční. Připravil jsem stručný přehled průběžných výsledků (počítáno koncem minulého týdne). Takto vypadá počet hlasů u první pětice.

1. místo: 100 hlasů – autor AA

2. místo: 97 hlasů – autor BB

3. místo: 40 hlasů – autor AA

4. místo: 29 hlasů – autor AA

5. místo: 27 hlasů – autor CC

 

Samozřejmě, pořadím mohou zamíchat ještě články, které vyjdou v průběhu prosince.  

Jak vidíte, v první pětici jsou 3 autoři, rozdíl mezi prvním a druhým místem je minimální. Odkazy na konkrétní články nedávám, abych nikoho nezvýhodnil.

Všechny soutěžící články najdete zde, jsou řazeny chronologicky, a to od listopadových po lednové. procházejte články a hlasujte, pořadí se ještě může změnit.

 

 

 

 

Milan Brejcha: Cena ropy na minimech

Neděle, Prosinec 7th, 2014

Toto je první článek prosincového kola soutěže čtenářů.

 

Ve čtvrtek 4.12.2014 klesly ceny ropy BRENT (severomořská ropa) aWTI (texaská ropa) na svá čtyřletá minima 69,51 USD/b (BRENT) a 66,81 USD/b (WTI) . Smíšené naděje se vkládaly do výsledků nedělního zasedání ropného kartelu OPEC (30.11), který by mohl snížením produkce cenu ropy podpořit a pomoci tak těžařům v jejich nelehké situaci. Avšak závěr jednání byl jednoznačný, OPEC svůj denní limit produkce nezměnil a ponechal jej na současných 30 mil.b/den,s nenápadným náznakem,že původcem současné nadprodukce je zvýšená těžba z břidlicových formací (shale oil) v USA.

 

 Vývoj těžby ropy v USA ( mil.b/den )

Vzhledem k tomu, že světová ekonomika se potýká s vážnými problémy a zvýšení poptávky po ropě je v nedohlednu , dá se předpokládat, že vývoj cen této komodity by měl stagnovat a v dohledné době by neměl překročit hranici 80 mil.b/den. Samozřejmě,že pro státy, které jsou čistými importéry černého zlata, je to vítaný vánoční dárek. Jde pouze o to na jak dlouho.

Toto drastické snížení cen přivede většinu ropných gigantů do vážných potíží ať již vzhledem k nedostatku finančních prostředků na vykrytí státních rozpočtů (Rusko,Saúdská Arábie) nebo díky vysokým těžebním nákladům (USA,Kanada). Zvláštní pozornost si zaslouží pozice Spojených států , které zvýšily svoji produkci během posledních pěti let o více jak 3 mil.b/den a to téměř výhradně z břidlicových formací (Bakken,Eagle Ford,Permian…). I když se počáteční přehnaná euforie ohledně shale oil začíná pomalu vytrácet je situace v tomto těžebním oboru mnohem katastrofálnější než je presentováno. Nevídané a stále rostoucí zadlužení sto dvaceti sedmi největších společností trefně popsal ve svém článku Wolf Richter (Where Money Goes To Die – Kde umírají peníze).

Based on data compiled from quarterly reports, for the year ending March 31, 2014, cash from operations for 127 major oil and natural gas companies totaled $568 billion, and major uses of cash totaled $677 billion, a difference of almost $110 billion. To fill this $110 billion hole that they’d dug in just one year, these 127 oil and gas companies went out and increased their net debt by $106 billion. But that wasn’t enough. To raise more cash, they also sold $73 billion in assets. It left them with more cash (borrowed cash, that is) on the balance sheet than before, which pleased analysts, and it left them with a pile of additional debt and fewer assets to generate revenues with in order to service this debt.

It has been going on for years. In 2010, the hole left behind by fracking was only $18 billion. During each of the last three years, the gap was over $100 billion. This is the chart of an industry with apparently steep and permanent negative free cash-flows:

Článek Wolfa Richtera jen potvrzuje tragickou situaci těchto společností. Od roku 2010, kdy  ”díra“ mezi výdaji a výnosy byla „pouhých“ 18 mld. USD, se do 31.3.2014 zvýšila na 109 mld. USD  (miliard za rok), přičemž je nutno k této sumě přičíst dalších 73 mld. USD z prodejů aktiv. Právě v tomto období čtyř let se produkce americké ropy rapidně zvýšila, ovšem za cenu astronomického nárůstu zadlužení. Aby toho nebylo dost , je ropa ze „ shale oil“ kvůli své kvalitě prodávána se slevou až 7 USD/b. Obzvlášť nezávidění hodnou pozici má Severní Dakota, která bez připojení na produktovody a s ohromnými vzdálenostmi k nejbližším rafineriím musí za dopravu připlácet okolo 15 USD za každý barel.

That state, which is at the center of the U.S. tight oil boom, is far from refineries and pipelines. Oil producers use expensive rail transport to carry their oil to market. The result is that North Dakota producers face a significant discount at the wellhead. For October the average discount was $15.40 per barrel below the U.S. benchmark Light Sweet Crude futures price.

Vládní organizace EIA (Energy Information Administration) ve svých prohlášeních tvrdí, že těžba z ropných formací je rentabilní ještě při cenách 60 USD/b. Tento optimistický údaj se ale zcela míjí s reálnými hospodářskými výsledky producentů a jejich finančními rozvahami, kdy již v minulých letech musely tyto firmy prodávat svá aktiva, a to při cenách WTI těsně pod 100 USD/b.

Dalším velkým problémem těžby „shale oil“ je drastický pokles produkce na jednotlivých vrtech (60-80 % během prvního roku těžby). Typickým příkladem je ropné ložisko Bakken, kde těžaři zvýšily v prosinci 2013 produkci (meziměsíčně) z nových vrtů o 89 000 b/den, ale pokles těžby ze starých vrtů činil 63 000 b/den (změna +26 000 b/den ). Po půl roce se těžba z nových vrtů zvýšila o 92 000 b/den,ale po odečtení ztráty ze starých vrtů byl čistý výnos pouze +20 000 b/den.

All the data is Crude + Condensate from the EIA’s International Energy Statistics and in thousands of barrels per day.

 

 Jaký je výhled

Pokud nezasáhne centrální vláda nebo se ceny ropy nějakým zázrakem nedostanou nad 100 USD/b , uvidíme likvidaci amerických „shale oil“ společností (ale i kanadských tar sands) v přímém přenosu. Prvním krokem bude omezení průzkumných prací a pozastavení uvádění nových vrtů do provozu. Stávající neproduktivní ropná ropná pole budou postupně zavírána, což bude mít negativní dopad na objem celosvětové produkce a tím i k mírnému nárůstu cen ropy.

Rusko a Saúdská Arábie by vzhledem k nízkým těžebním nákladům (asi 30 USD/b ) a vysokým devizovým rezervám neměly mít ve střednědobém horizontu výraznější potíže. Po vyčištění trhu od neproduktivních těžařských společností můžeme očekávat vzestup ceny ropy WTI a BRENT až nad 120 USD/b.

Milan Brejcha

Oracle: Ako ovce na porážku

Středa, Listopad 19th, 2014

Toto je druhý článek listopadového kola soutěže čtenářů roku 2014.  Zároveň připomínám, že běží i kolo celoroční.

 

 

Špekulanti vsadzajúci na rast indexov búrz a US$ sa majú dobre, ale reálna ekonomika (a každí kto z toho žije) nie až tak, ostatne väčšinu z nich to ani nezaujíma a je to problém.

 

Prečo je to problém?

Prvý dôvod je, že aj oni využívajú služby reálnej ekonomiky a keď sa stane nejaká služba nedostupná každému alebo prepadne kvalitou, tak zväčša oni sú tí prví ktorí začnú nariekať (ostatne Boh nebije palicou).

Druhý dôvod je, že rekordne veľa „vsádzok“ ide na margin (na dlh), naposledy tak to bolo v rokoch 2007/08 (ostatne aj pred ostatnými krachmi búrz)  a čo čert nechce je len otázkou času kedy niekto urobí zlú vsádzku. Zaplátať papier papierom po zlej vsádzke sa dá, viď príklad portugalskej banky Banco Espirito Santo ale predsa sa môže nastať situácia keď an Plunge Protection team FED-u bude v koncoch a to bude mať za následok obnovenie otvoreného tlačenia US$ (pretože QE neskončil).

Tretí dôvod je, že rast indexov búrz je dôsledkom spätného nákupu akcií firiem čo bolo umožnené kvôli ZIRP a QE, to znamená, že firmy sa zadlžujú a rast nie je dôsledkom ekonomického rastu (kde komu to došlo). Čo sa stane keď sa firmy nebudú môcť ďalej zadlžovať, alebo nebudú môcť platiť svoje pôžičky? Za predpokladu, že nebudú môcť prepúšťať kvôli organizačným dôvodom a presťahovať výrobu za tak krátky čas t.j. za cca 3 mesiace tak prepad indexov bude ten najmenší problém. Dôvod je jednoduchý, lebo to buď znamená bailout zo strany štátu pre TBTF firmy (ako General Motors) čo znamená otvorené  QE v takej či v onakej forme alebo pre politicky nekryté firmy rovno bankrot. Práve takáto situácia nastáva kvôli relatívne silnému US$ a poklesu ceny ropy. Vysvetlím to, US$ je relatívne silný lebo politická situácia vo svete je nestabilná a kvôli short predajom zlata a striebra vzácne kovy len máloktorí „západniar“ (okrem super-bohatých) vníma ako bezpečný prístav (ktorý odporúča aj Greenspan) a preto americké nadnárodné firmy museli znížiť odhadované zisky zo zahraničia o niekoľko miliárd. Druhé riziko predstavujú malé ropné firmy ťažiace brydlicovú ropu, pre nich pokles ceny ropy predstavuje pohromu z jednoduchého dôvodu je to drahá technológia s minimálnou návratnosťou (ktorá neurobí USA energeticky samostatným lebo jednotlivé typy energií sa nedajú zamieňať), teda keď sa cena ropy bude dlhodobo držať pod 80 US$ za barel, tak väčšina malých a stredných firiem má problémy, keď poklesne cena ropy na hladinu 60 US$ za barel, firmy skrachujú a bublina spľaskne so všetkými jej negatívnymi dopadmi na reálnu ekonomiku.

Štvrtý dôvod je, že tlačenie meny vôbec nepomáha reálnej ekonomike, lebo vytvára bubliny. Pre dôkaz stačí pozrieť na Japonsko (alebo USA), ktoré bezmála 30 rokov tlačí Yen a 4 veci rastú: ceny dennej spotreby, počet bankrotov, mizerný pocit Japoncov a burzový index, všetko ostatné ako kurz Yenu, výroba a zisky japonských firiem klesajú nehovoriac o negatívnej obchodnej bilancie Japonska. To znamená, že finančné trhy nerastú na základe ekonomických fundamentov a sú v stave bubliny.

 

Medzinárodná politicko-ekonomická scéna

Tá je viac než horúca alebo ľadovo studená. Hovorí sa, že medzinárodná politika je vždy o peniazoch a politika je koncentrovaná ekonomika, z tohto uhla pohľadu stretnutia APEC a G20 mali dosť zaujímavé výsledky. Trocha histórie G20 v roku 2010 vznikol preto aby vzniknutá ekonomická kríza neskončila horúcou vojnou, aby prechod USA od svetového hegemóna k lokálnej mocnosti resp. prechod od unipolárneho k multipolárnemu usporiadaniu svata bol plynulý a preto  mocenské špičky BRICS (a ďalších krajín) a USA uzavreli dohodu, BRICS udržia USA nad vodou a USA za to zrieknu kontrolného balíčku v MMF (je to mocný nástroj) a Čína, Rusko, India, Brazília, Nemecko, Francúzsko, Turecko atď. Lenže militantné krídlo elít kľudný prechod zablokoval a odvtedy USA rozdúchava konflikty naposledy na Ukrajine (otázka čo tam asi robia Kanaďania?). Odpoveď na takéto správanie bola ultimátum v Apríli 2014 vo forme vzniku alternatív k MMF, ktorá vyslala signál buď dodržíte tú dohodu do konca tohto roka alebo pripravte sa na následky. Teraz americké elity nechcú o tom ani počuť a preto Putin odišiel predčasne (nie kvôli Ukrajine) a sú pripravení prakticky na všetko vrátane horúcej vojny.

 

Samozrejme to skončí ekonomickou vojnou a prekreslením geopolitickej mapy.

Výhercovia tejto vojny (ktorá v tichosti prebieha) v klasickom zmysle slova nebudú, budú len porazení ktorí na tom budú lepšie. Reálna ekonomika „západu“ nie je na tom práve najlepšie (stačí si na to pozrieť odhady korporátnych profitov od JPM), € sa rozpadá tak ako EU, bubliny sú všade aj tam kde by to človek nečakal (a niektoré začali praskať), jeho bankový systém de facto v troskách, necháva kriminálnikov pobehovať na slobode,  má zväčša negatívne obchodné saldo (viď rekord USA), neustále sa zadlžuje (tiež USA je rekordér), CB monetarizujú dlhy svojich vlád (vrátane FED), topí sa v matematicky nesplatiteľných dlhoch (pričom sa zadlžuje a klame o CPI) a preto vyvoláva všade vojny.  Medzitým „východ“ podpisuje mimo obchodné dohody US$, kupuje fyzické zlato, striebro a ropu ako o život (a nielen oni) za čochvíľa bezcenné papieriky pričom dopyt prevyšuje ponuku (a cena napriek tomu klesá, asi je to nejaký predvianočný výpredaj zásob alebo čo), Kanada  a Katar chystá svoje energetické nosiče a suroviny predávať za Yuany a ktovie čo chystá OPEC ako protiopatrenie voči padajúcim cenám ropy a poklesu aj ich mien. Poznámka: ropný producenti ktovie z akého dôvodu, začali predávať svoje aktíva denominované v US$ ktoré sú zväčša podložené nejakým dlhom pričom maximum podľa BNP Paribas bolo v roku 2006. V podstate „západ“ stráca kontrolu nad životne dôležitými nástrojmi na kontroly a aj nad infraštruktúrou lebo „východ“ zistil, že s totálne zadlženým západom po dobrom nemôže, a práve nezaplatenie dlhu (celkový dlh prevyšuje všetky úspory a  HDP sveta) bude mať najväčší politický dopad tak domácej ako aj na medzinárodnej scéne.

 

Aké budú dopady tejto ekonomickej vojny?

„Západ“ už teraz je bankrot, keď sa toto prevalí tak verejnosť to nepríjme najlepšie a lov na papalášov bude športom, lebo za posledných 6-7 rokov čoraz viac ľudí žije z ruky do úst a to povestné 1% je čoraz bohatší. Takýto scenár vždy končilo katastrofou lebo tzv elity nechceli dopustiť potrebné zmeny. Ostane narovnanie nerovnováh je málokedy príjemné a zväčša to ide na náš účet (ostane pri záchranných operáciách platí heslo banky, ženy a deti najprv).

 

S pozdravom

Oracle

 

PS: Greenspan napísal veľmi zaujímavý článok o peniazoch v roku 1966.

PSS: Objavili sa špekulácie, že BoJ v tichosti zaviedol zlaté krytie.

Zajímavé komentáře čtenářů z uplynulého týdne

Úterý, Listopad 18th, 2014

Copter: Asi se něco děje: Německé banky snižují pojištění vkladů od ledna 2015,
MMF chce konfiskovat vklady: http://www.forbes.com/sites/billfrezza/2013/10/15/the-international-monetary-fund-lays-the-groundwork-for-global-wealth-confiscation/

 

Jan Altman: Že by se konfiskovaly vklady v Německu? Proboha proč?
Obecně: jaký důvod může mít vláda ke konfiskaci vkladů? Potřeba peněz to nebude, těch si půjčí, kolik jich centrální banka natiskne, tedy neomezeně.
Konfiskovat vklady z důvodu “dostání se k penězům” tak mají jen ty státy, které si vlastní měnu netisknou (např. Kypr), nebo mají fixní kurz.
V případě zemí jako Japonsko, USA, Británie, … to nemá žádný smysl.
Resp. smysl by taková měnová reforma měla pouze v případě, kdy by stát měl zájem snížit objem peněz v oběhu, jako u nás po 1. i 2. sv.válce a v roce 1953. Ale to si myslím, že také dnes nehrozí.
________________________________________________

Teoreticky by mohlo jít o formu “rekapitalizace bank”. Tedy ty banky, které neprošly zátěžovými testy, by zabavily třeba 20% vkladů nad pojištěnou částku.
Ale zkuste si představit, co za kravál, bouře a tržní paniku by vzniklo, kdyby se toto odehrálo např. v Itálii.
Tzn. podle mne se to nestane a ohroženým bankám (zvlášť těm velkým) bude pomoženo ze strany ECB, EuroValu a lokální vlády (která si na to půjčí a dluhopis skoupí ECB za nově vytvořené peníze).
________________________________________________

Obecně se tvrdí, že dluhová krize neskončila, ani nemohla, protože státy jsou dnes zadluženější, než před krizí (a banky na tom také nejsou dobře, navít ty TooBigToFail jsou dnes ještě vetší).
Na druou stranu: výnosy dluhopisů jsou dnes níže (čili dluh tak nevadí) a hlavně všemožnými nákupy ze stran centrálních bank se tyto staly vlastníky podstatné části státních dluhů.
Představme si hypotetickou zemi (např. Japonsko za pár let):
- Státní dluh je 300% HDP (nepočítaje diskontovanou hodnotu budoucích mandatorních výdajů, zejména sociálních, penzijních, zdravotních – a jejich rostoucí váhu z důvodu stárnoucí populace)
- Podíl produktivních ve společnosit klesá (tedy i klesá počet těch, kteří by ten dluh měli splácet, čili dluh na produktivní hlavu roste velmi prudce)
- Řada investorů říká, že takový dluh je neúnosný a že růst výnosů i na pouhá 3% by byl smrtící

Jenže:
- Centrální banka se bude snažit nepřipustit růzt výnosů (a Bůh ví, jak dlouho se jí to může dařit)
- Centrální banka intenzivně dluhopisy vykupuje a z oněch 300% jí již patří 230%
- Mnoho investorů tak tuto část dluhu nebere v potaz, protože vlastně jedna odnož státu (treasury) dluží druhé (CB) – spekulují, že by CB státu dluh i mohla odpustit, nebo se alespoň úplně zříct výnosů a splatnost významně prodloužit
- Druhé skupině investorů je jasné, že něco takového sice lze dělat, lze to dělat i relativně dlouho, ale nelze to dělat napořád – takovéto nestandardní chování má nutně konsekvence. Ty lze po nějakou dobu maskovat a potlačovat, ale jednou vyhřeznou o to silněji.
- Jedna skupina investorů očekává, že manipulace výnosů směrem k nule a masivní nákup dluhopisů, nutně povedou k vysoké inflaci (která se zatím projevuje jen na akciovém trhu).
- Druhá skupina investorů naopak očekává zdrcující deflaci, protože odpuštění dluhu ze strany centrální banky by byl silný deflační impuls (škrtem pera by biliony přestaly existovat).
- Přesto že jsou stanviska obou skupin v podstatě protichůdná, mají pravdu tak trochu obě :-)

 

Kolda: 2 Jan Altman
Konfiskaci části vkladů navrhl v několika materiálech IMF. Právě na rekapitalizaci bank. Já bych to na lehkou váhu nebral.

Navíc Německo si své peníze netiskne stejně jako Kypr. A Německo zuřivě brání Draghimu, aby nakupoval toxic assets. Zkrátka Němci se bojí hyperinflace jako čert kříže a konfiskaci možná vnímají jako menší zlo.

 

lulinak: ono se za poslednich par let neco tak vyrazne zmenilo, kdyz jeste nedavno byl tezari bez vetsich problemu schopni fungovat za ceny pod 800? Holt kdo moc prestrelil tak krachuje, jako v kazde jine branzi…

 

eheman: Také se mi nezdá to, že by náklady na unci Au byly 1200 USD, že by náklady za 8 let vystřelily o více než 300% když cena natrhu byla v tu dobu 400 USD?? Tomu prostě nevěřím.

 

Jan Dvořák: Je to klidně možné, zvláště za situace, kdy se těží méně kvalitní ruda.
Pokud má nyní těžená ruda např. 2x menší obsah zlata, náklady na těžbu jedné unce jsou rázem na dvojnásobku, aniž by se v absolutní částce náklady na vytěžení 1 tuny ropy změnily.
K tomu je pak absolutní nárůst nákladů…

 

Jan Altman: Náklady na těžbu zlata: možná tak vysoké jsou. A to proto, že těžaři v období růstu jeho ceny měli velké oči, mysleli si, že poroste dál a tak investovali do průzkumu, do nových dolů (často s horší výtěžností), atd… No a nyní musejí splácet úvěry z nerentabilních investic a do nákladů jim jdou i odpisy. Tzn. nějaký velký těžař třeba i má (starší) doly, kde těží unci za 400USD (dojná kráva). Ale vedle toho odepisuje investice a splácí úvěry z nového dolu (hladový pes), kde ho unce vyjde na 1500. A i kdyby se chytil za nos a ten nový nerentabilní důl zavřel, tak stále musí splácet úvěr a odepisovat důlní mašiny – i když je bude nevyužité nechávat reznout.

Podivnější mi přijde ta cena u Ag. Resp. podle mne mluvit u Ag o nákladech těžby je ošidné, protože Ag se na rozdíl od Au vlastně cíleně netěží, ale je to vedlejší produkt při těžbě něčeho jiného (třeba Cu). Takových dolů, jako bývala Kutná Hora, kde se primárně těží Ag, těch moc není.
Takže těžím Cu (které mi ale dnes také moc nevydělává) a jen za cenu nějaké doplňkové technologie a doplňkové/mezní energie z té rudy dostanu i Ag. Ale stále těžko mohu jednoznačně přiřazovat náklady tomu samotnému Ag – důležitější je, kolik těžím Cu, kolik to mne to stojí a hlavně za kolik to Cu (kvůli kterému se v té zemi hrabu) jsem dnes schopný prodat. Ale divil bych se, že by někdo vykutal ze země rudu kvůli Cu, Cu z toho vyseparoval, ale na Ag se vykašlal, protože jeho cena je příliš nízko. Tzn. omezení těžby Ag jen z důvodu nízké ceny, je podle mne daleko méně pravděpodobné, než u Au.
Na druhou stranu, kdyby nakonec přeci jen k omezení produkce Ag došlo (ovšem spíše z důvodu poklesu poptávky po Cu), tak je to větší problém, než u Au, protože Ag průmysl nevratně spotřebovává (resp. recyklační technologie nebudou k dispozici ze dne na den a hlavně recyklované Ag může být dražší, než vytěžené). Naproti tomu Au se nespotřebovává a kdyby centrální banky zase začaly ve velkém prodávat, svou nabídkou mohou překonat i těžaře.

 

woxow: Cena zlata může klesnou až na nulu, pokud se bude řídit contrakty na COMEXU, které jsou až 108x přepákované a protože se jich lidé ve velkém zbavují, strhují cenu zlata dolů a to i když fyzické zlato již deset let nakupují centrální banky jako dívé. Jakmile COMEX zkrachuje, protože nebude schopen dodat fyzické zlato, dojde k odělení fyzický trhu od virtuálního a cena OZ vyrazí mnohým dech. D8le pak výtěžnost rudy klesla z 12 g na sotva 2g na tunu během několika let, dále pak USD devalovoval taktéž během několika let o 30-50% a nyní se trochu vrací. V CZK však zlato je kolem 7% plus od ledna. Až dojde k zavedení nového měnového koše, kdy se mezinárodní obchod nebude řídit složením kauce v dluhopisech ale ve zlatě, pak každý stát bude muset obnovit své zlaté rezervy, jako to už nyní chtějí švýcaři.- Pro Českou republiku, vzhledem k jejím nízkým zásobám a velkému množství peněz v oběhu, by cena unce vyskočila až na milióny korun, ve srovnání s desetitisícovýma částkama v jiných měnách. Ale osobně si myslím, že se všechno spláchna chaosem ekonomických krizí a válek. A propo UISA chce sví dluhy splatit (jediné řešení bez války) že slije svou ekonomiku s ekonomikou evropy a o své závazky tak převede i na bedra evropských poplatníků, díky TTIP se máme tedy na co těšit.

 

 

 

E. Kalabus: Rusko a Čína – významní globální hráči

Čtvrtek, Listopad 6th, 2014

Toto je první článek listopadového kola soutěže čtenářů roku 2014.  Zároveň připomínám, že běží i kolo celoroční.

Soutěžní článek na stránky Proinvestory s tématem Ruska, Číny a tzv. Putinova Valdajského projevu jsem se rozhodl napsat z toho důvodu, jelikož se domnívám, že projev má velký přesah politický a samozřejmě ekonomický. O tom svědčí věta Vladimíra Putina z konce jeho projevu:

„Dvacáté první století slibuje, že bude stoletím velkých změn, érou formování geopolitických kontinentů, finančně-ekonomických, kulturních, civilizačních, a vojensko-politických.“

Rusko je opět neopominutelným hráčem na globální scéně a prezident Vladimir Putin hlavním protagonistou tohoto dějinného posunu.

Dne 24. října 2014 přednesl president Vladimír Putin projev tzv. Valdajskou řeč. Podle analytiků to byl silný projev.

„Byl to velmi silný projev“, soudí prezident Nixonova centra a vydavatel časopisu The National Interest, známý americký politolog Dimitri Simes. „Můžeme s ním souhlasit nebo nesouhlasit, je to však projev, který upoutává pozornost a nutí lidi k zamyšlení. Není to jednoznačně projev předáka, který byl zahnán sankcemi do úzkých a pokouší se dostat z toho se ctí. To je projev předáka jaderné velmoci, s níž je třeba počítat, ať už se to někomu líbí, nebo ne“.

Letošní ročník Valdajského klubu se od minulých dost podstatně lišil, Putin ho využil v podstatě pro ohlášení, výzvu Západu – “máme vlastní koncepci globalizace a nehodláme přebírat nebo účastnit se té vaší.” V kontextu globální politiky se jedná o událost velkého významu, jež se plně projeví teprve v budoucnosti. Mezi analytiky se už nyní mluví o zakončení epochy “mnichovské řeči (2007)” a začátek epochy “valdajské řeči”.

Navzdory sankcím a výzvám k izolaci Ruska přijelo letos na zasedání diskusního klubu Valdaj 108 expertů z 25 zemí světa včetně bývalých premiérů a prezidentů. Většina odborníků pro mezinárodní vztahy je přesvědčena, že projev ruského prezidenta už rozdělil světové dění na „svět před Valdajem“ a „po něm“.

V září 2004 vznikl z iniciativy agentury RIA Novosti, Výboru pro zahraniční a obrannou politiku, novin The Moscow Times a časopisů Rusko v globální politice a Russia Profile tzv. Valdajský klub. Sdružuje světové odborníky, kteří se systematicky  zajímají o Rusko a přibližně stejný počet Rusů z akademických kruhů, novinářů, pracovníků různých poradních orgánů. Schází se s roční periodicitou v Rusku, aby diskutoval na nastolené téma. Na závěr se jej zúčastňují přední ruští politici včetně Vladimíra Putina. Letos se tudíž konalo jubilejní 10. zasedání. Jeho tématem bylo “Rozmanitost Ruska v současném světě”.

Vladimír Putin se ve svém zásadním projevu vyjádřil jasně. Rusko půjde svou vlastní cestou nehledě na tlak Západu. Putin vytyčil cíle a červené čáry. Unipolární či bipolární svět neexistuje. Objektivně se svět stává multipolárním. Škoda, že jedna z velmocí to nemůže a nechce pochopit. Na pochopení této skutečnosti závisí světový mír nebo válka.

Putin ve své řeči připomněl, že hlavními směry dnešní konkurence jsou ekonomicko-technologické a ideologicko-informační. Vyhrocují se také vojenskopolitické problémy a vojenskopolitická situace. Svět se stává tvrdším, místy je odmítáno nejen mezinárodní právo, ale dokonce i základní slušnost. Je třeba být silným ve vojenské, technologické, ekonomické oblasti, ale hlavní věcí, která bude rozhodovat o úspěchu, je kvalita lidí, kvalita společnosti, duchovní a mravní. Vždyť nakonec, jak ekonomický růst a prosperita, tak i geopolitický vliv jsou odvozeny od stavu samotné společnosti, od toho, jak občané té či oné země cítí svou jednotu, nakolik jsou zakořeněni ve své historii, v hodnotách a tradicích, nakolik je pojí společné cíle a zodpovědnost. V tomto smyslu je pro Rusko otázka získání a upevnění národní identity opravdu zásadní věci.

Putin se dále vyjádřil k praxi Západních států. Praxe, podle Putina ukázala, že nová národní idea se nerodí a nevyvíjí podle tržních pravidel. Distancování státu a společností od tohoto problému nepřináší výsledky, stejně jako mechanické kopírování cizích zkušeností. Takové hrubé výpůjčky, stejně jako vnější pokusy civilizovat Rusko, nebyly přijaty převážnou většinou našeho národa, protože touha po nezávislosti, duchovní, ideologické a vnější suverenitě je nedílnou součástí našeho národního charakteru. Mimochodem, tento přístup nefunguje i v mnoha dalších zemích. Pryč jsou ty časy, kdy hotový model uspořádání sociálního zřízení mohl být nainstalován v jiném státě jako počítačový program.

Dvacáté první století slibuje, že bude stoletím velkých změn, érou formování geopolitických kontinentů, finančně-ekonomických, kulturních, civilizačních, a vojensko-politických. A proto naší absolutní prioritou je těsná integrace se sousedy. Budoucí Euroasijská hospodářská unie, o které jsme mluvili v poslední době, není jen souborem vzájemně výhodných dohod. Euroasijská unie je projekt zachování identity národů, historického eurasijského prostoru v novém století a novém světě.

Analytici se shodují, že Putinův projev upozornil na to, že už nemůže existovat světový řád, který se pokoušejí vnutit všem USA. Prostě nezvládají úlohu, kterou převzali. Nemohou světu zajistit bezpečnost. Naopak, jejich jednání způsobuje stále větší chaos.

To hlavní, co jasně naznačil ruský prezident, je absurdita monopolárního světa. Zejména na pozadí neschopnosti Washingtonu rozumně využívat vlivu, který dostal po ukončení „studené války“. Kdy se Putina ptali, jestli byl jeho projev obžalovací vůči Američanům, nebo spíše smiřovací, odpověděl: „Nebyl ani smiřovací, ani obžalovací. Byl to návrh společné práce“.

Co z toho plyne. Pokud si toho ještě někdo z nás nevšiml pak je důležité si uvědomit, že USA ztratilo pozici vedoucí unipolární mocnosti, kterou převzaly po rozpadu bipolárního světa kde protipól tvořil tehdejší Sovětský svaz.

Vedle USA se z popela vynořilo silné Rusko, prosperující Čína, Indie, Brazílie a další.

Nyní již víme, že Čína se stala největší ekonomikou světa. Svět je opravdu multipolární.

Čína porazila Spojené státy a stala se největší ekonomikou světa. Vyplývá to ze zprávy Mezinárodního měnového fondu, na kterou upozornil deník Financial Times.

Mezinárodní měnový fond ekonomiky srovnává na základě propočtu HDP tržním měnovým kurzem, ale také na základě jeho kupní síly. A právě ve druhém případě Čína překonala Spojené státy a stala se největší ekonomikou světa. Do konce roku 2014 by měla Čína vytvářet 16,48 % světového HDP přepočteného podle kupní síly (tedy zhruba 17,632 bilionu dolarů), zatímco Spojené státy 16,28 % (tedy zhruba 17,416 bilionu dolarů).

Navíc, státní dluh USA vůči Číně dosáhl 1,317 bilionů USD

Objem státního dluhu USA vůči Číně v listopadu 2013 stoupl na neuvěřitelnou částku 1,317 bilionů USD, píše se v údajích Ministerstva financí USA, které byly nedávno zveřejněny.

Současně nové rekordní částky dosáhla výše čínských zlatých a valutových rezerv: na konci prosince to bylo 3,82 bilionu USD. Růstu objemu rezerv napomáhalo značné posílení směnného kursu juanu vůči dolaru, rozdíl příjmových sazeb v ČLR a v zahraničí, a také relativní lehkost přilákání kapitálu na vnějších trzích.

Všechny poslední roky je Čína jedním z hlavních tahounů růstu světové ekonomiky.

Není žádným tajemstvím, že Čína dobývá Afriku. Čínské investice v Africe sleduje zbytek světa tak trochu s otevřenou pusou.

V posledních letech probíhá v Africe skrytý boj mezi Čínou a západními mocnostmi. Čína je zde vytlačuje z jejich pozic. Prakticky každé zostření situace v Africe je následkem tohoto boje. Čína pro rozšíření zóny svého vlivu nepotřebuje na rozdíl od USA bojovat. K vytváření přátelských geopolitických oblastí využívá ekonomiku.

Situace Spojených států už není taková jako v minulosti. Bitvu o Afriku Spojené státy prohrávají.

Čína hromadí ohromná množství zlata. S tím souhlasí všichni. Co ale nikdo přesně neví, kolik toho zlata Čína teď už má, protože to Čína nikomu neříká.

Jeden nedávný odhad klade čínské zlaté rezervy na více než 7 000 tun zlata, potenciálně to ale může být i daleko více.

Až Čína nakonec tomu zbytku z nás řekne, kolik zlata vlastně má, tak to asi bude tak jeden dva tahy před šachmatem.

 

 

Emil Kalabus

Zajímavé komentáře čtenářů z uplynulého týdne

Pondělí, Říjen 27th, 2014

lulinak: obecne je dneska problem najit jakykoliv funcni zpusob ulozeni financnich prostredku tak, aby byla alespon kopirovana nejaka inflace (jedno jaka).
Byty a domy v teto demograficke krivce spis ne, pozemky ano (ale bez extra vynosu), zlato a stribro mozna po troskach az spadnou o dalsich 20 procent (coz nebude douho trvat), cili zbyvaji trebas akciove indexy (po vetsi korekci alespon o dalsich 20 procent), dividendove fondy (vetsinou vsak uzavrene) a samozrejme vzdelani sve a svych deti a pripadne podnikani.

 

josch2: Ke smysluplnosti spoření?…. Bylo by možná vhodné se nejdřív pokusit na těchto stránkách zamyslet nad kurzem koruny.
Co si položit otázku:
Nebylo by logické nahradit cíl ČNB : udržování cenové stability,cílem -zpevnˇování kurzu koruny nebo přesněji udržování jeho výše v reálné výši-udržování kurzové stability?
Nezpůsobuje náhodou dlouhodobé podhodnocení kurzu bilionové ztráty na HDP a tím i na životní úrovni občanů?

Nabízí se řečnická námitka,co je spornější?Zkušební příklad?

Předpokládejme i možnost,že:
Roční podhodnocení kurzu je o 5%.Co když to snižuje HDP o nějakých cca 150MLD tj. v přepočtu dle HDP na hlavu cca
300000 obyvatel.Dejme tomu takové BRNO , pak musí rok makat,aby to dalo dohromady.
Zaplatˇpánbů ,že se nám letos zvedla ta…. zaměstnanost.

Je to jen příklad,jakákoliv podobnost ,je čistě náhodná.

Osobní iniciativa při investování je nezbytná to nelze zpochybnit.

 

Petr Gejdos: Všechno souvisí se vším… Když si nějaký stát každoročně (já nevím kde) furt půjčuje a kryje rozpočtový deficit ve výši 3% HDP = že prej tak je to v pořádku – potom aby byla alespoň šance ten ekonomický Titanic udržet “nad vodou”, když už se s ním rozumně nedá nikam plout, potom musí roční růst HDP činit alespoň o 1% více = 4%.

V podstatě celý tzv. “Západ” až na čestné výjimky má deficity přes 3% HDP, zadlužení blízko 100% HDP a roční růst HDP pokud ne záporný, tak opět až na čestné výjimky menší, než 3% HDP. Kdo se nad tím zamyslí, nemůže nedospět k názoru, že to jinak, než celo-společenskou kataklysmatickou implozí skončit nemůže. Kdyby tento stav trval pět roků = jakože od krize v roce 2008 – šlo by nad tím přimhouřit oči, jakože je to přechodné krizové řešení. Ovšem ono to takhle je již 30 roků nejméně – jak kde.

Pokud nějaký stát fakticky uměle drží svou měnu podhodnocenou – třeba ČR nebo ČLR, potom jsou pouze dvě hlavní možné vysvětlení.
a)Jedná se o nesvéprávný stát a’la kolonie a “někdo” z takového státu má dojnou krávu, takový stát chudne.
nebo
b)Jedná se o strategický záměr a smyslem je vytvořit velmocenskou ekonomickou světovou dominanci. V takovém případě se jedná o dlouhodobou strategickou investici – takový stát bohatne.

Když se na to podíváme takto – je to jasné, jak to je. Z tohoto hlediska je poněkud nesmyslné říkat třebas : “…To je sporné. Dlouhodobé podhodnocení kurzu koruny na druhou stranu zvyšuje možnost exportérů a tím vytváří pracovní místa…..”

 

josch2: Ke smysluplnosti spoření?

Jedna věc je vybrat správnou třídu aktiv přinášející zisk, ale bez obeznámení se s pravidly zdanění v dané lokalitě ,může být naše vynaložená práce i prakticky zbytečná.

Představme si:
Ten kdo ovládá tvorbu těchto pravidel se postará o to ,aby běžný investor neměl šanci dosáhnout zajímavého výnosu.

-stát má přehled o všech platbách občanů uvnitř i na venek
ze země
-majetek neodpovídající tzv. prokázaným příjmům se zabavuje
popř.zdaní 100% sazbou
-stát má online přehled o vašich příjmech

Jakákoliv podobnost je čistě náhodná.

 

 

 

Vrzala: Krize spěje do svého finále aneb Krugmanovy nové šaty

Pátek, Říjen 24th, 2014

Toto je druhý článek říjnového kola soutěže čtenářů roku 2014.

 

Dnes, kdy čteme denně na stránkách novin o tom, že hrozí nová krize a že Evropu čeká recese, globální ekonomika zpomaluje, kdy je podle médií třeba více stimulovat, kdy stále znovu a dokola čteme zprávy o hospodářských problémech Argentiny, Ruska, Číny, Španělska nebo Řecka, je dobré si připomenout, jak současná hospodářská krize vznikla a co následovalo. Nebudeme pak muset těmto výše uvedeným nesmyslným mediálním konstruktům věnovat pozornost.

Mnoho západních ekonomik se na počátku krize uchýlilo k fiskální i monetární stimulaci a vytvořilo si na nich závislost. Nyní jsme ve stavu, kdy akciové indexy zažívaly několikaletý růst, živený přílivem levných peněz, bilionů dolarů bez opory v jakékoliv produkci hodnot. Když státy zachraňovaly neúspěšné zkrachovalé velké banky, varovali skeptici před „morálním hazardem“, když se centrální banky rozhodly pro gigantickou monetární expanzi, rozumní ekonomové připomínali, že právě příliš velká nabídka levných peněz byla příčinou pádu indexů a potíží bankovních obrů.

Přes všechna varování však tehdy dostaly ještě pořádného loknutí whisky v podobě kvantitativního uvolňování. Pak zas a znovu a znovu. Dnes je zřejmé, že pokud Fed a další hlavní světové centrální banky přestanou závislým trhům dodávat hory likvidity, trh se zhroutí. Každé ukončení některého z kol QE znamenalo propady indexů a silnou nervozitu na burzách. Nyní je jasné, že QE je neukončitelné.  A zřejmé je i to, že bubliny se nedají nafukovat do nekonečna. Stimulacionisté se dostávají do slepé uličky.

Jakmile se přiblížila doba, kdy by měla být s koncem letošního roku ukončena zatím poslední vlna QE, burzovní indexy uměle vyhnané do nových rekordních výšin se zachvěly a začaly se propadat. Je podivuhodné, že krátce předtím, se v zahraničních médiích objevily informace o tom, že několik miliardářů sází na propad akciových trhů. Například nejúspěšnější hedge fund manager všech dob a legendární investor George Soros, vsadil na takový to propad 2,2 miliardy amerických dolarů. Dalšími byli například Carl Icahn, Stanley Druckenmiller či Sam Zell.

Dow Jonesův index se od té doby propadl od svého maxima o více než tisíc bodů. Česká média zřejmě chování předních investorů nezaujalo a žádné ekonomicky zaměřené noviny na tento zajímavý fakt neupozornila.

Akciové indexy vyhnané do rekordních výšin, sázky velkých investorů na jejich pád, dlouhodobě neřešené problémy a dluhy, včetně subprime půjček, které opět v posledních letech rostly poté, co stimulacionisté světu oznámili, že ho zachránili před krizí, to vše nasvědčuje tomu, že nyní bude situace podstatně horší, než když svou bublinu pomocí levných peněz nafouknul Alan Greenspan.

V posledních letech jsme slýchali, že pokud má stát potíže s příliš vysokým dluhem, vyléčí jej zvýšeným utrácením peněz, které získá dalšími půjčkami. Tento očividný nesmysl kupodivu sjednotil pravicové i levicové ekonomy a politiky. Politiku utrácení (nikoliv investování, ale projídání) bilionů dolarů na dluh praktikoval jak republikánský prezident Bush tak demokrat Obama. V ČR schodkové rozpočty připravovali na postech ministrů financí jak Bohuslav Sobotka, tak Miroslav Kalousek. Oba nasadili laťku vysoko a přispěli ke zvýšení zadlužení země. Přebytkové rozpočty měla ČR naposled v první polovině devadesátých let. Zadlužování ve stylu „půjčit si a projíst“, které je v s oblibou nazýváno prorůstovou politikou je chváleno v Britských listech, kde to nepřekvapuje, ale i v komentářích Hospodářských novin. Zodpovědné chování německé vlády je vysmíváno a tato země, která jako jediná ve vyspělém světě dokázala vyrovnat příjmy a výdaje, je osočována z toho, že poškozuje evropské „oživení“.

Nejhlasitějším propagátorem této šílené teorie o záchraně z dluhové bryndy pomocí dalšího masivního zadlužování je Paul Krugman, a proto jsem si jej vybral do nadpisu článku. Tak jako dítě v Andersenově pohádce říkám, že císař je nahý. A všechny ekonomy, politiky, komentátory a finanční analytiky vyzývám, aby přestali blouznit na nalezli opět svou profesní hrdost,  především tehdy, až v nadcházejících týdnech a měsících bude hlavním tématem všech ekonomických diskusí otázka ukončení QE a zvyšování úrokových sazeb.

Finanční krize vstupuje do své finální fáze.

 

 

Vilém Vrzala

Oracle: Ebola to vyrieši

Čtvrtek, Říjen 23rd, 2014

Toto je první článek říjnového kola soutěže čtenářů roku 2014.  Připraveny k vydání jsou další

 

Začnem trochu netradične t.j. bez politickej analýzy, bez ekonomickej a bez vtipu alebo citátu.

 

Čo je to Ebola a ako to môže človek dostať?

Je to vírusová  infekčná choroba pomenovaná po africkej rieke Ebola s 50-70% úmrtnosťou (pričom ľudí zmrzačí), to hádam vie každý, tá druhá otázka je trocha komplikovanejšia. Hovorím to na základe výpovede toho španielskeho opatrovateľa, ktorý podľa jeho vlastných slov bola len dvakrát v jednej miestnosti s tým kňazom a dostal to keď vyzliekal hazmat oblek, to znamená, že ebola môže byť infekčnejšia než sa o ňom tvrdí (napr. môže sa šíriť aj keď človek neprejavuje symptómy a šíriť aj pomocou aerosolov). Otázka: keď ebola je len tak infekčná ako hovorí, prečo utratili psa toho španielskeho opatrovateľa? Objavujú sa aj ďalšie znepokojivé otázky:

Prečo píše Liberian observer to, že ebola bola testovaná na Afričanoch?

Prečo má US vláda na súčasný kmeň eboly patetnt?

Prečo US vláda kúpila 160 000 hazmat oblekov?

Prečo má US vláda od roku 2010 pripravený scenár na pandémiu eboly?

Prečo robia aj cvičenia na pandémiu tento rok (pokračovanie z minulého roku)?

Prečo krajiny nezavedú zákaz lietania zo západnej Afriky?

Prečo vezú domov chorých?

Prečo USA posiela do Afriky vojakov a Kuba lekárov?

Zdá sa, že „paranoidný konšpiračný teoretici“ majú predsa len pravdu, že celý tento cirkus je pripravený dopredu aby mocní sa zbavili zbavili „nepotrebného obyvateľstva“ (aj tak podľa nich je nás priveľa), mohli zaviesť stanné právo, zahladí stopy po zločinoch, ospravedlnili pád burzy a kolaps ekonomiky (po tom by vypukli fakt veľké nepokoje, ebola a stanné právo by ich zhatil). Bližšie o tom tu.

Poznámka: Americká štúdia poukázala na to, že v internetových diskusiách “konšpiračný teoretici“ sú tí normálnejší a situácia na proinvestory.cz im dáva za pravdu. Že CIA manipuluje verejnú mienku, radšej ani nespomínam.

 

Nová prezývka súčasného US prezidenta? Obola.

Okrem toho, že jeho administrácia nerobí to čo má aby zabránila šíreniu eboly (ktorá zväčša po 8-10 dňoch, sa najprv prejavuje ako chrípka/viróza a aj preto sú zbytočné kontroly na letiskách), nepriamo pozýva ilegálnych imigrantov (schvália nové prísnejšie zákony ale dávajú amnestie a netrvajú na ich dodržiavaní.Čo to je keď nie pozvánka?) ale údajne aj zatrhol zákon ktorý by zabránil šíreniu eboly. Ale jeho prezidentovanie je aj tak poznačené poznačené jednou závažnou ekonomickou a politickou katastrofou, a to je Obamacare (ACA) vôli ktorému sa dištancuje od neho aj vlastná strana. Ostatne americká ekonomika nie je na tom najlepšie zamestnanosť je na 30 ročnom minime (rastie pomer zamestnaných na čiastočný pomer a klesá pomer zamestnaných v živiteľských zamestnaniach-takže keď sa nevyrieši ten štrukturálny problém ekonomiky USA, tak výraznejší rast zmestnanosti, málo-obchodného predaja a ekonomiky nenastane) pričom väčšinu vecí importuje a kvôli „silnému“ US$ US firmy budú mať nižšie zisky. Pričom dlhy USA zas narástli aspoň 1 náš bilión US$, jasný dôkaz toho, že USA nielen zneužívajú štatút rezervnej meny, ale ani nechcú svoje dlhy splatiť ničím reálnym.

 

Rusko a Čína

Momentálne obe krajiny (spolu so zbytkom BRICS) závisia od exportu či už surovín, polotovarov, tovarov a energetických nosičov. O pár rokov sa to môže zmeniť, samozrejme to znamená, že momentálne nemajú v záujme žiadnu rýchlu zmenu a ich to nepoškodí prípadný pád západu, to ešte neznamená, že sa nepripravujú na túto eventualitu viď Čínsky a Ruský štátny nákup zlata alebo menové swapy (inými slovami Číňania a Rusi sú do toho tlačení okolnosťami a pudom sebazáchovy).

 

3. (informačno-finančná) svetová vojna-situácia

Informačno-finančná vojna Východ-Západ resp. BRICS-Západ zúri v plnej sile a Rusi sa snažia zabrániť horúcej vojne (dokonca USA a Ukrajina vyhlásili Rusku vojnu-a Rusko dala adekvátnu odpoveď a nie raz) na mnohých frontoch a používajú sa dosť špinavé metódy, z ktorých by som zvýraznil len tie najdôležitejšie:

1.) Rusko-Americký konflikt proxy: Ukrajina a EU. Cieľom Majdanu bol pritiahnuť Ukrajinu do EU (USA chceli Krym ako nepotopiteľnú lietadlovú loď) a následne vyrabovať ju, tento krok nieslo všetky znaky farebných revolúcií zorganizovaných USA (dôkazom nech je uniknutý rozhovor a priznanie Victorie „Fuck the EU“ Nuland a uniknutý rozhovor Cathrine Ashton a asi Lotyšského premiéra), v ktorej de facto dosadili k moci Banderovcov/nacistov. Kvôli tomu vypukla občianska vojna a došlo k tomu, že Ukrajina sa stala problémom EU a Ruska, pričom Američanmi dosadené ukrajinské bábky zhoršujú situáciu, aby zatiahli Rusko do vojny. Ruská odpoveď bola asymetrická zastavenie pôžičky Ukrajine, zastavenie dovozu ukrajinských výrobkov (Ukrajina exportovala hlavne do Ruska-to spolu s občianskou vojnou de facto zabilo Ukrajinskú ekonomiku) pripojenie Krymu v súlade s medzinárodným právom (kvôli tomu zorganizovali referendum) a urýchlenie Južného prúdu. Čo samozrejme Washingtonu nepáči a cez Brusel vyjadrili odpor k nemu (bruselský nikým nevolení byrokrati sú v žolde vládnucej „elity“ USA). Ďalším protiťahom USA boli sankcie voči Rusku na ktorú prišla asymetrická odpoveď čo spôsobilo to, že jednak de facto južanské štáty EU už nemajú ekonomiku a jednak to, že Rusi vážne uvažujú o zoštátnení majetku firiem zo ktoré uvalili sankcie na Rusko. Radšej teraz ani nespomínam dopady na Nemecko, lebo dodávatelia priemyselných strojov a automobilky (a ostatné odvetvia nemeckého priemyslu a čiastočne aj poľnohospodárstva) hlavne kvôli politicky motivovaným zrušením objednávok. To znamená, že Nemci nebudú môcť a ani chcieť ďalej financovať bordel s názvom EU viď Grécko. Poznámka: Ukrajina určite začne kradnúť plyn túto zimu (ostatne urobili to nie raz, a Rusi majú podozrenie, že to robia aj dnes), tak Rusi zavrú kohútiky a cez Ukrajinu neprejde nič.

2.) Rusko-Americký konflikt, proxy: Saudská Arábia. Saudi začali pumpovať ropu a tým znížili cenu ropy, otázka prečo? Treba povedať, že tento krok namierený voči Rusku poškodzuje aj Saudskú Arábiu (a môže ukončiť frakovací boom v USA, ktorá aj tak má našliapnuté k prasknutiu). Jediná logická odpoveď je, že ich USA vydierajú s ISIS-om. Ostatne donedávna financovali Al-Quaidu aj v Sýrií a Líbyi, Mudžahedínov v Afganistane v 70.-80. rokoch (bin-Ladin a údajní piloti 911 boli saudský občania) a teraz varujú EU pred ISIS a posielajú vojsko na hranice s Irakom (pre slabších to znamená, že Saudi ISIS nekontrolujú). Ostatne USA už SA ako spojenca odpísali.

3.) Čínsko-Americký konflikt, proxy: hongkonské hnutie za „demokraciu“. Úvodzovky sú na mieste, lebo jednak študenti protestujú proti tomu, čo robili aj Briti 200 rokov (a v posledných dekádach britskej vlády nikto ani necekol) a jednak nesie všetky znaky farebných revolúcií (pričom USA majú bohaté skúsenosti s rozpútaním vojen a terorom). Preto sú Čínske obvinenia na mieste a ako jemné varovanie Číňania uviedli koľko toho zlata importovali minulý rok pre čínskych konzumentov (jemným náznakom ale vedenie USA nerozumie). Ostatne nie je dobré naštvať krajinu s najväčšou ekonomikou (podľa MMF), ostatne nielen v tom je lepšia ako USA (ostatne Číňania zdá sa budú dominovať resp. už dominujú fyzickému trhu zlata).

 

Vieme čo máme na krku a ako sa to skončí. Otázkou je: Kedy, akým scenárom a akou dynamikou?

Svetová ekonomika nie je v najlepšej kondícií, väčšina akciových a západných dlhopisových trhov je v bubline (ktoré sa zdá začali praska)a boli spôsobené likviditou a kreditom z CB a spätným nákupom akcií-Otázka: Prečo CEO predávali svoje akcie vlastným firmám?), rekordné zadlženie USA (ktoré skončí škaredo) a k tomu ešte treba prirátať radu vecí.

Je tu niekoľko scenárov a spúšťačov ako to skočí každý z nich obsahuje prasknutie bublín (ktoré vždy majú ťažké dopady na reálnu ekonomiku), pád US$, masívny predaj US dlhopisov (či už zahraničím alebo FED), bankový a ekonomický kolaps západu a navrátenie „nejakého“ štandardu.

V podstate je 5 spúšťačov: SA/OPEC povie, že berie všetky majoritné meny a drahé kovy; FED znova začne tlačiť menu (či už tajne alebo otvorene) napr. kvôli prepadu burzy; Číňania zdvoj-strojnásobia cenu zlatých kovov, vypukne veľká epidémia eboly a kombinácia týchto vecí.

Prvý prípad je momentálne najmenej pravdepodobný a to z jednoduchého dôvodu, Saudi sú vydieraní USA a boja sa, že na nich USA a Izrael poštve ISIS. Nebezpečné je to, pretože svet zistí, že nepotrebuje US$ a tým pádom bude nasledovať masívny predaj, US dlhopisy stratia na hodnote (a na cene-banky prídu o veľkú časť aktív) a FED (a možno aj ECB) rozbehne tlačiarenské lisy a dôvera v US$ a US vládu úplne vyparí.

Druhý prípad je pravdepodobnejší, ale pred ďalším tlačením meny a pred jeho nebezpečiami varuje kde kto a Jim Rogers hovorí, že najhoršie ešte príde (pozrieme  na Japonsko a dáme mu za pravdu). Nebezpečné je to preto, lebo dôvera vo FED okamžite vyparí tým pádom aj v US$ (v skutočnosti svet teraz používa dĺžne úpisy FED a nazýva ich US$). To donúti US vládu vydať vlastné bankovky a následne urobiť aspoň 2 30-40% devalvácie, dôvod je jednoduchý od USA ostatné štáty budú požadovať štátne garancie a reálne hodnoty ako protihodnotu, čo z USA urobí krajinu 3. sveta (v určitom ohľade ním aj je), lebo tak potrebná priemyselná základňa na výrobu reálnych hodnôt je v zámorí (hlavne v Číne).

Tretí scenár je najpravdepodobnejší, z jednoduchých dôvodov, USA to Číne a Rusku „osladzuje“ život na nejednom mieste a obe krajiny (s celou BRICS) vedia, že dodávajú USA reálne hodnoty za sľuby, teda za nič. Oni pristúpili na túto hru so sľubmi, vtedy ale nemali inú možnosť, to ale neznamená, že nepracovali na zmene situácie. Za tých posledných 15-20 rokov čo hrali pekne pomaly získávali spojencov, nabrali na sile, plánovali a teraz sú rozhodnutí zmeniť pravidlá (dúfam, že na tie spravodlivejšie). S týmto súvisí krok Číňanov, že zdvojnásobia cenu zlata a strojnásobia cenu striebra na Šanghajskej fyzickej burze s výhovorkou, že chcú vyrovnať dopyt a ponuku po fyzických kovoch. Pokiaľ banky a vlády začnú protestovať, tak pozvú banky z COMEX a LBMA aby začali predávať u nich ich fyzické zásoby, aby ceny dosiahli podľa bánk správnych hladín. Žiaľ/našťastie zmienené banky nemajú toľko zlata a striebra v zásobách ako hlásia (započítajú do nich aj tie kovy, ktoré sú na ceste z baní do rafinérie), preto je to nebezpečné, lebo COMEX a LBMA banky cez rôzne deriváty naviazali cenu zlata a striebra v US$ na meny, ergo keď sa nastane väčší výkyv v cene, tak banky ani predajom všetkých aktív nevykryjú straty a na tom nemení ani fakt, že sa dohodli medzi sebou o tom ako sa budú vyrovnávať s rizikom protistrany. Preto BoE a FED (možno aj ECB) začne tlačiť meny a kupovať tieto toxické „aktíva“ vo veľkom, čo nepridá na dôveryhodnosti a na sile príslušných CB a mien. Čo logicky skončí kolapsom finančného systému a následne aj ekonomiky daných krajín/zoskupení . Zaujímavé sú tie klebety, že týmto korekciám na Čínskej burze malo dôjsť po olympiádach v Soči, lenže vypukla občianska vojna v Ukrajine a došlo k zmene plánov a asi tento zmienený krok sa uskutočni asi po oficiálnom ukončení alebo po oznámení ďalšieho QE (nech sa to tlačenie meny sa bude menovať akokoľvek).

Štvrtý scenár je menej pravdepodobný ako predošlé 2, hoci chlapci vo Washingtone robia všetko preto, aby sa to rozšírilo do celého USA a zbytku sveta (nezatrhli lety z a do západnej Afriky, čo by bol základ ochrany obyvateľstva).

Najrýchlejší scenár je tretí, potom druhý, štvrtý a nakoniec prvý, myslím si, že je jasné prečo.

 

Návrat zlatého štandardu, praktické otázky

Ako sa vráti zlatý štandard? Asi cez zlaté zmenky, kde časť alebo všetok štátneho zlata je sprístupnená na obchod a za to dostane štát zmenky. Háčik je v tom, že väčšina západných krajín nemá dostatočné zásoby kovov („požičali“ to bankám, ktoré to predali Východu) ani možnosť ako tieto zmenky získať v dostatočnej miere t.j. začnú vyvážať poľnohospodárske produkty na export aby získali valutu/zlaté zmenky čo je znakom krajín 3. sveta a bude to sprevádzané masívnym prepadom v životnej úrovni obyvateľstva (Argentína v rokoch 1999-2001).

 

Do čoho ísť?

Do drahých kovov, a nie do papiera ale do fyzického, lebo táto „korekcia“ čo je na ceste bude podobné tej z roku 1929/1932/2008 (ostatne situácia na trhom striebra kopíruje vývoj z roku 2008). To všetko ešte teraz, lebo po krachu nekúpite fyzické kovy ani pri 10 násobnej cene (samozrejme pokiaľ človek záhradkárči a má nejaké tie obchodovateľné vedomosti popritom tiež nie je to na škodu).

 

S pozdravom

Oracle

 

 

 

Oracle: Tak nám zabili Ferdinanda

Čtvrtek, Září 25th, 2014

Už jsem myslel, že v září žádný další článek nebude, ale jede tu je.  Máme tu první článek zářijového kola soutěže čtenářů roku 2014.

 

Samozrejme týmto citátom z Hašekovho románu nemám na mysli arcivojvodu, ale hegemóniu USA, US$ a celistvosť EU. Vynára sa ale otázka:

 

Kto je Gavrilo Princip?

Narozdiel od žijúcej predlohy je ich viacero a sú členmi informačno-finančno-ekonomickej skupiny 3. svetová vojna. Začnem od EU, jej celistvosť ohrozujú 2 veci: 1) „stupídna“ politika Bruselu voči Rusku, ktorá má a bude mať dosť dlho závažné dopady pre ekonomiku EU, čo lokálny politici nie vždy znášajú veľmi dobre (nielen Brusel skáče ako Washington píska); 2)silnejúce sa separatistické hnutia, ktorého je plná celá Európa, a naposledy Škóti sa pokúsili o samostatnosť (a zdá sa, že im to nevyšlo kvôli možnému volebnému podvodu). „Stupídna“ politika Západu ale súvisí s koncom hegemónie USA a US$. Faktom je, že USA de facto morálne a finančne skrachovali a chcú sa zachrániť seba a svoju hegemóniu tak, že začali tlačiť svoju menu a monetarizovať svoj dlh ako krajina 3. sveta a vyvolávať konflikty kde sa dá (nielen oni ale aj BoJ, BoE a de facto aj ECB monetarizuje dlhy). Čo samozrejme nepáči ani Rusom ani Číňanom (a ani Nemcom), pričom Rusi vyhlásili nie raz, nie dvakrát, ani trikrát ale rovno štyrikrát, že urobia všetko aby svet opustil dolárový štandard (ostatne aj bývalý Obamov poradca volá po ukončení rezervného statusu US$), pretože ju jednak USA používajú ako nástroj agresie (zaujímavé je, že jedine USA chcú horúcu vojnu hlavne kvôli ekonomickým dôvodom v  Európe a preto podporujú ukrajinských nacistov ako na to Putinov ekonomický poradca Sergej Glazjev poukázal, ale Rusko chce tomu aj predísť, a zatiaľ im to darí) a jednak takto financujú svoj obchodný deficit a gigantické dlhy (celková zadlženosť USA je okolo našich 220 biliónov, z toho len federálna vláda 16 biliónov spolu so záväzkami je to 60 biliónov). To, že US$ už nie je „sexy“ a spojenectvo s USA pre ostatné vlády sa stáva čoraz väčšou príťažou poukazuje aj to, že Londýn začal emitovať v RMB denominované VLÁDNE dlhopisy.

 

Rusko, Čína, India a celý BRICS

Rusko a Čína de-dolarizujú svoj zahraničný obchod, mám na mysli to, že Rusko resp. Gazprom-Neft začal predávať ropu za RMB a Ruble (ostatné ruské štátne firmy nie sú od toho ďaleko), keď k tomu prirátame, že Gazprom predáva Európe plyn za RMB a € , Čína a Argentína nedávno zriadili menový swap (ďalšie menové swapy) a to, že Čína de facto deklaroval alianciu s Ruskom je posledný krok skupiny BRICS logický. Tento krok spolu sa alternatívou k SWIFT v podstate eliminuje US$ a US dlhopisy z ich finančného systému a keď OPEC začne akceptovať ako platbu aj Yuan, nikto nebude chcieť obchodovať v US$, a každá krajina bude chcieť za svoje US doláre a dlhopisy skutočnú hodnotu. V konečnom dôsledku to povedie k devalvácií US$, k inflácií v USA a nakoniec aj k hyperinflácií. Poznámka pod čiarou, Čína kolonizuje Afriku obchodom.

Ďalšia vec na ktorú chcem upozorniť je to, že väčšina zlata a striebra smeruje na Východ, či už kvôli tomu, že ju považujú za znakom bohatstva, za skutočné peniaze alebo ako hedge proti blbosti vlád a centrálnych bánk. To že sa na cene týchto kovov prakticky neprejavuje nech „nikoho“ nemýli, lebo centrálne banky „požičali“ bankám drahých kovov, ktorý ich predávali nakrátko s pákou 1:100 možno aj väčšou pákou, čo spôsobilo pád cien zlata a striebra. To spôsobilo, že Východ začal tieto kovy nakupovať pri diskontných cenách vo veľkom a tým pádom viedlo k vyprázdneniu západných trezorov. Ďalší problém bankám drahých kovov na COMEX-e a LBMA spôsobil to, že im väčšina dodávateľov prestalo dodávať zlato, namiesto toho začali zásobovať Šanghajskú burzu (ktorá oznámila vlastný cenový fix). Kedy to nestačilo kvôli elektronického priemyslu Číňania spotrebovávajú striebro neuveriteľným tempom, čo má následok vyprázdňovanie skladov Šanghajskej striebornej burzy (čo sa stane cca o 2 mesiace) a jediný zdroj veľkého množstva striebra je COMEX a LBMA, to aspoň na papieri (ktorá znesie všetko). Takže Číňania snažiac dostať všetko voľné striebro dali na strieborné burzy long pozície s opciou dodania (čo za normálnych okolností nedeje). Čo sa stane, keď Číňania alebo ich proxy nedostanú svoje kovy? Nuž krach bánk a zatvorenie západných búrz, čo bude mať dosť nepríjemné následky. Poznámka pod čiarou Blízky východ kvôli ISIS (pred nimi varovali aj Saudi) je v stave pred výbuchom.

 

Čo na to celé finančné trhy a prečo sú traderi zbytočný?

Nič, a má to 3 dôvody: centrálne banky, spätný nákup akcií (ktorá možno onedlho skončí) a automatizácia.

Veľké CB tlačia menu a je to jedno ako to nazývajú, prejavuje sa to nárastom cien zväčša na 2 miestach zvýšením nákladov na výrobu (čo ničí malý biznis v USA) a rastom burzových indexov, pričom niektoré centrálne banky rovno nakupujú futures na indexy.

Spätný nákup akcií je rovným dôsledkom ZIRP čo umožňuje veľkým firmám relatívne lacno nakúpiť svoje akcie a tým zvyšovať dividendy pre CEO, samozrejme ZIRP ničí kapitál (čo ďalej ničí malý biznis).

Automatizácia resp. HFT algoritmy sú už schopné učenia, a tým pádom existuje niekoľko trend kreátorov (dôkaz), samozrejme existujú aj menej sofistikované algoritmy (čo majú na svedomí nejeden flash crash).

 

Ako to dopadne?

US impérium padne, padne z tých istých či podobných dôvodov ako mnohé pred ním, jeho domáca infraštruktúra  podľa Americkej asociácie civilných inžinierov je v dezolátnom stave (a údajne je to najbohatšia krajina), stráca technický náskok, je technicky bankrot a jej finančný systém je v dezolátnom stave. Takže jej koniec je nablízku. A preto sa vynára otázka: pred svojim pádom rozpúta globálnu horúcu vojnu, alebo nie? Ja osobne dúfam, že dopadnú na nás len dôsledky finančného kolapsu Západu.

 

S pozdravom

Oracle

PS: Zdá sa, že aj naozaj bohatý milujú zlato.

David Ševčík: Vyznání burzovního praktika – praxe ochrany kapitálu

Středa, Září 10th, 2014

Toto je první článek zářijového kola soutěže čtenářů roku 2014. Mimochodem, jeho vítězem se stal Oracle.

 

Když jsem psal články na Proinvestory na téma psychologie Článek 1 zde a Článek 2 zde, netušil jsem, jak mi budou užitečné při právě probíhajících obchodech.

Dalším důvodem napsání třetího a posledního článku na téma psychologie je fakt, že pokud někdo kdo se nejmenuje Warren Buffett, či Jimy Rogers, nebude brán vážně, dokud nedoloží teorii, (kterou může napsat kterýkoli student školy ekonomie) praxí.

Ok. V níže sepsaném textu Vám představím ostré výpisy Statementů posledního obchodního měsíce srpna 2014 a právě tento, protože takové množství úprav pozic v jednom měsíci byl jedinečný. V Statementech jsem odstranil nepodstatné hodnoty a ukazují, jak se ochraňuje kapitál. Tedy, když nic nefunguje jak má J. To je zajímavé. Ziskové měsíce jsou pro tento článek naopak nezajímavé.

Přepíši část obchodních poznámek s ohledem na psychologii a celou „kuchyni“, kterou používám pro obchodování větších účtů. Myšleno nad $300,000.00, ale s ohledem na to jak může člověk spát v noci při otevřené ztrátě dejme tomu $60,000.00 a přitom je to ok. viz obr. 1

Popíši chyby, které se nikomu nevyhnou, a celý text prováži poznámkami s odkazem na předcházející články.

Je celkem jednoduché popisovat obchodní systém, který naděluje pravidelně profity, ale těžší je se poprat s nepřízní osudu či fundamenty v podobě jaké známe posledních pár týdnů.(Psáno během krize Ukrajina-Rusko expirace srpna). Následující popis systému je částečný a zas tak důležitý není.

 

Prolog

Ok. Jdeme na to. Pro obchodování používám stejné indikátory jako převážná většina obchodníků. Předpokládám, že zdejší odborná veřejnost zná většinu z nich a proto zde uvedu jen hrubé obrysy. Taky nebudu psát o systému jako takovém i když se tomu částečně nevyhnu, ale o tom co s hlavou dělá ztráta, jak se s tím vyrovnat a to nemyslím odkazy na různá cvičení a psychologické semináře J

Kromě pravidelných fundamentů typu Earnings, US Maker a nepravidelné geopolitiky se dívám, kam tečou peníze. Na to existuje spousta nástrojů na webu zadarmo. Ale jeden obzvlášť  kvalitní je z Česka.

Prosím neberte jako reklamu, je to zadarmo a na těchto již asi celkem známých stránkách Finecharts autor nabízí zajímavé grafy fundamentu/techniky. Tedy kdy banky nakupují, jak poptávají peníze po FEDu, kdo z velkých hráčů je short. Všechny tyto informace na Finechartu vedle různých technických indikátoru typu Chaikin Money Flow, AD Line, SMA 50,100,200, VIX a kompozitní indexy (nejsou zde vyjmenované všechny.)tvoří základní informaci o tom, kam trh půjde v příštím týdnu až dvou.

Ochrana kapitálu v praxi

Začátek měsíce srpen jsem zainvestovaný na 35% alokace (rozuměj Margin) celkového kapitálu z důvodů rolování na indexu RUT poslední obchodní den, kdy fundament pádu Malajsijského letadla vyvolal Sell-off na trzích. Ok tento měsíc jsem pouze plus 0,5% až 1% na Equity With Loan Value, tedy můj Cíl. Equity With Loan Value je hodnota, která ukazuje hodnotu budoucích, peněz pokud opční spready skončí v expiraci v OTM, tedy vyexpiruji a zisk nám zůstane na účtu. viz obr. 1-4

Konec července ve znamení pozitivních Maker, ale vlažný přístup trhu předznamenává něco jiného. Začínáme zajišťovat pozice do IC (Iron Condor), předtím převážně Bull Put Spready. Jsem na 65% alokovaného kapitálu tedy zhruba na 300 kontraktech v rozpětí $1,000.00 na kontrakt.

31. 7. 2014 tvrdý Sell-Off na trzích zvednul volatilitu a poslal všechny účty do „temporovaného“ „DrawDownu“. Co na to psychika? Tento typ DD mi nevadí a můžu klidně spát s ohledem, že na úpravu pozic mám dost času a „buffer“  od ITM je zatím dostatečný. Psychologicky jsem ok, protože ztráta je realizovaná v okamžiku zpeněžení finančních instrumentů tedy opčních spreadů. To by byla 100% ztráta a to nemám v úmyslu. Cesta je rollování, nebo flippování s maximální ztrátou $150/ kontrakt a to se málo povede. Často je to za nulu, nebo mírný zisk.

Obr. 1. Statement upravován. Důležitá hodnota Equity With Loan Value a Margin Req. naznačena. Alokace je tedy kolem 60%. Hodnoty Options a Unrlzd P&L představují temporary DrawDown.

Popis je v článku zde v odstavci Největší psychologická výhoda.

1. 8. 2014 Velké Makro nezaměstnanost, který vyšel pozitivně opět vlažná odpověď trhu. Jdeme short a trh začíná atakovat některé Bull Put Spread pozice. Protože geopolitika začíná být hlavním termínem. tj. hrozba války na Ukrajině, Izraelská ofenzíva na Blízkém Východě, rollujeme do dalšího měsíce opět Bull Put Spread, protože ekonomika šlape a půjdeme nahoru. Zároveň flippujeme do Bear Call Spread a rozprostírám riziko i s tím, že později budeme opět rollovat. Co na to psychika? Nevíme, jak hluboko půjdeme short a cíl je udržet Equity With Loan Value na přibližně stejné úrovni při stejném alokovaném kapitálu.

6. 8. 2014. Trhy opět ovládl fundament „Putin“ a jeho hrozba mírovou misí na Ukrajině. Trh chce nahoru, ale tlačí se k supportu, jehož proražení by znamenalo nastavení Shortové pro celý trh. Rozprostíráme opět riziko výpisem Bear Call Spread na NDX. Obr. 2. Jsme již kolem 350 kontraktů.  Ale pořád jsme kolem 64% alokovaného kapitálu a udržujeme výhledový cíl Equity with Loan Value stejný. Popis proč sleduji z důvodu psychiky tento cíl a ne „Net Liquidation Value“ je zde v odstavci Největší psychologická výhoda.

Obr. 2. Statement upravován. Důležitá hodnota Equity With Loan Value a Margin Req. naznačena. Alokace je tedy kolem 64%. Hodnoty Options a Unrlzd P&L představují temporary DrawDown.

7. 8. 2014 Opět Fudament, kdy Putin přijal sankce a trh znovu testuje SMA na všech trzích. Opět úpravy kapitálu.

8. 8. 2014 Naskytla se možnost vypsat zbytek Bear Call Spread na trhu RUT, z důvodu toho, že je trh mezi SMA a velká pravděpodobnost, že zůstane mezi. Obr.3. Cíl tedy Equity with Loan Value je pořád stejný jako na začátku měsíce. Máme pořád stejnou alokaci kolem 65% a jsme již přes 400 kontraktů. To mi ale nevadí, protože Margin je cca pořád 65%. (Alokace a Margin je myšleno v podstatě to samé). Počítáno včetně IC

 

Obr.3. Statement upravován. Důležitá hodnota Equity With Loan Value a Margin Req. naznačena. Alokace je tedy kolem 65%. Hodnoty Options a Unrlzd P&L představují temporary DrawDown.

Do této chvíle mi pomáhají supporty a rezistence v podobě SMA a kanálů. Technicky trh chce nahoru, ale geopolitika UK sráží nadšení. Ovšem určité vodítko mi nabízí grafy na Finecharts, kde COT analýza, analýza množství půjčených peněz bank od FED a to, že se banky nezajišťují extrémně na short stranu. Pokud banky nejsou v nastavení Short, geopolitika dlouho nevydrží a půjdeme Long. Otázka zní kdy a s jakou razancí. Odpověď, kterou znám až teď kdy to píšu. S razancí celkem velkou J

14.8.2014 tedy opět den před expirací srpnových opcí upravujeme pozice, tentokrát všechny Bear Call Spready, kromě RUT. Probíhá rolování do zářijové expirace.

Obr. 4 Alokace stejná, Cíl je stejný. Čekáme na páteční AM Settlement.

 

Obr.4  Statement upravován. Důležitá hodnota Equity With Loan Value a Margin Req. naznačena. Margin se zvednul o 20%, nicméně uvolnění spreadů ze vzdálených hodnot např.RUT 1195/1205Call a další Put sníží téměř o 30%. Jenže nemáme důvod, je to pouze v záloze, kdyby se poslední dny trh opět zbláznil. J Hodnoty Options představují temporary DrawDown. Realized P&L ztráta při rollování.

 

Shrnutí:

V pátek na AM Settlement „vyexpirovalo“ přes 300 kontraktu do zisku a přes 100 kontraktů je rollováno do dalšího měsíce. Cíl, který na Equity With Loan Value je přibližně stejný i když za poslední měsíc v zářijové expiraci to znamená výhled na minimální zisk. Alokace (Margin) se snížila z 80% na 30%, a protože trh jde v těchto dnech extrémně nahoru, jsme v „ temporary DD“, což je normální a v pořádku. Během této doby jsem 5x rolloval, 1x flippoval. Další cíl je jasný, protože rolluju opce skoro v ITM maximálně se $150 ztrátou při rozprostřené alokaci a na úpravu pozic mám teď 2x tolik kapitálu jsem psychicky ok. Proto hlavní věcí není samotný systém, ale správné alokování kapitálu. Další dny budou trhy zřejmě atakovat nová maxima a možný rolling případně výpis nových Spreadu maximálně do 50-60% kapitálu je možný. A teď chyby. Udělal jsem 2 zásadní a to výpis Bull Put Spreadu, když byl trh při horní hraně kanálu v červenci. Měl jsem zde již nějaké a bylo zbytečné navyšovat pozice na přibližně stejných úrovních. A druhá je jeden zbytečný rolling do září, kdy trh byl dostatečně vzdálen od ITM. Chybám se člověk nevyhne, ale psychicky s vědomím, že náprava je možná, je to ok.

Závěr:

I přes množství úprav pozic i v poslední obchodní dny před expirací v červenci i srpnu, jsme v komfortním předpokládaném zisku se slušnou šancí a možnostmi pro další zisk, nebo minimálně ochranou kapitálu do dalších období, kdy se trh trochu uklidní. Tento hektický měsíc jsem nevyčerpal všechny možnosti do expirace. Například Margin jsem mohl uvolnit ze vzdálených spreadů v hodnotě 30% a dále použít pro rollování, či flippování pokud by se trh opět choval chaoticky. Mohl jsem využít větší alokace kapitálu, ale lepší je mít stabilnější a vyrovnanější ekvity a klidný spánek J

Ochrana kapitálu je na prvním místě, zisk je jeho důsledkem!!!

Ať se daří …

David Ševčík – opční obchodník

Advisor od roku 2010

 

Celý článek je určen pro studijní účely a je pouze informativního charakteru.

Cílem byla ukázka obchodování a dopad na psychiku a jaké „berličky“ lze použít pro obchody s možnostmi, které opční obchodování nabízí. Měsíc jsme začali s kapitálem kolem $350k a 61% alokací kapitálu a skončil s $351,9k a 30% alokací kapitálu s expirací do SEP až OCT viz Statementy obr. 1 až 4…ochránili jsme kapitál a máme dalších 30% na zvýšení budoucí ekvity, nebo další balancing při chaotickém trhu.

Co je přesně rollování a flippování jak je zde uvedeno je vysvětleno zde.

 

Poznámka na konec:

 

Zde je graf reálného Equity with Loan Value za poslední rok, tedy s penězi, které dostanete za vypisování spreadů a mají velkou šanci, že vyexpirují do zisku. Graf čisté likvidity účtu, který zobrazuje okamžitou hodnotu v čase zpeněžení a tedy i temporary DrawDown je pořádně roztřesený, ale taky není přesný, protože zobrazuje čistou ztrátu na Spreadu, bez možnosti roll, nebo flip což není tento případ a zbytečně zatěžuje psychiku tradera.

Jak by se Vám pracovalo s takovým grafem psychicky? Mně dobře…

 

 

 

 

 

Oracle: „Niečo smrdí v krajine…“

Čtvrtek, Srpen 21st, 2014

Máme tu třetí článek prázdninového kola soutěže čtenářů roku 2014.

 

Samozrejme nemám na mysli Shakespeareove Dánsko z Hamleta, ale USA. Pokiaľ sledujeme vyhlásenia vlády a vládnych predstaviteľov USA, tak ich vyhlásenia sa dajú zosumarizovať parafrázovaním dosť starého vtipu:

Otázka: Čo je 5 nepriateľov Amerického sna o mieru a prosperite?

Odpoveď: Jar, leto, jeseň, zima a Vladimír Putin.

 

Jar, leto, jeseň, zima…

„Chladné počasie spôsobil masívny prepad v Q1 HDP USA, pretože ľudia nenakupovali nič len produkty dennej spotreby (niektorí ani to nie kvôli snehu), tento ja mal dva dôsledky: vytváranie zásob v Q2 (chladné počasie bolo aj v máji a v júni) čo malo za následok masívny rast HDP a rast burzových indexov, lebo tí čo nešli nakupovať do Walmartu radšej nakupovali akcie, burzové indexy a ostatné cenné papiere. Žiaľ počasie v južných štátoch neprialo trhu s obytnými nehnuteľnosťami v Q2, mnohých dážď odradil od nákupu domu, tým pádom ceny nehnuteľností na juhu poklesli.“

Znie to čo som napísal absurdne, nerealisticky a protirečí sám sebe, ale práve toto je podstata oficiálnej naratívy v ktorej máme veriť (a niektorí žiaľ aj veria). Skutočná naratíva je žiaľ smutnejšia, 53% Američanov zarába menej ako 2500 US$ hrubého mesačne (pričom reálne príjmy klesajú už nejeden rok), znie to síce veľa na naše pomery ale treba z toho odrátať približne polovicu vo forme poplatkov, daní a ACA (Obamacare), potom niekoľko stovák na bývanie (hypotéka/prenájom), na auto (prenájom/lízing a palivo/servis) splátky na ostatné dlhy a služby pričom pomer zamestnaní čiastočný/plný úväzok a spolu s 24% infláciou v cenách niektorých potravín (často sa stáva, že za rovnaké ceny dostanete menší obal s nápojom alebo sa pridajú lacnejšie alternatívy napr. do žemle piliny) nedáva veľa dôvodov k optimizmu ohľadom všeobecnej situácie v USA. Obrovská príjmová nerovnováha v príjmoch obyvateľov USA má za následok to, že  76% Američanov žije od výplaty k výplate (podobne je to aj so Slovenskom) a USA nie je jediný štát kde sa to deje, deje sa to na celom západe (rýchlosti zmiznutia strednej triedy sa rôznia), z toho sa dá usúdiť, že je to systémový jav a tým pádom ďalšia technologická revolúcia bude na nič. Podotýkam keď zmizne stredná trieda, zmizne aj značná časť dopytu a tým pádom čaká danú ekonomiku (spolu s HDP) pád do priepasti, čo sa práve teraz deje prakticky pred našimi očami, hoci pomocou zadlženia prejavenie problémov sa len oddialil(oficiálne štatistiky to snažia maskovať).

Príčina tejto finančnej polarizácie je dôsledok financializácie ekonomiky, kde investori hľadajúcich vysokú návratnosť boli nútení presunúť sa z výrobného sektoru a služieb do finančného sektoru kde sa dajú zarobiť pekné sumy. To spolu s offshoringom a outsourcingom malo za následok to, že Americká ekonomika sa stala závislá od tlačiarenského lisu FED, od pochybných finančných nástrojov a od bublín a tým pádom masy narozdiel od majiteľov, od riaditeľov a CEO žijú zo dňa na deň horšie viď Detroit.

 

… a Vladimír Putin

Na tom je kúsok pravdy, Putin sa nakoniec za tie roky čo je v úrade sa vyfarbil ako štátnik, ktorý miluje svoju krajinu a nechce aby ostatné štáty resp. ich elity prosperovali na úkor Ruska a pravdepodobne nechce aby Rusko prosperovalo na úkor iných štátov (vie veľmi dobre, že to z dlhodobého hľadiska nekončí dobre). Toto nevedeli prehltnúť západné elity, ktoré plánovali to, že budú parazitovať na ostatných (na Číne a Rusku), preto spustili tú kampaň v ktorom prezentujú Putina ako stelesnenie absolútneho diktátora. Putin má šťastie 2 veciach: Rusi nie sú slepí, videli kto chcel pomocou koho rozkradnúť krajinu a za koho sa im zlepšil život a kto pripravil ten cirkus na Ukrajine; a Ruskí oligarchovia po udalostiach z 2013 na Cypre a po sankciách na Putinových priateľov zistili 3 veci: na západe ich peniaze/majetok nie sú v bezpečí, západné „elity“ sú vierolomné a pre západné „elity“ nikdy neboli partnermi, len nástrojmi.

 

Skutočný nepriateľ: vlastná hlúposť.

Je hlúposť si myslieť, že kopením dlhov sa dá dopracovať k bohatstvu a o to sa Američania  pokúsili a doteraz sa im to aj vychádzalo. Problém s dlhom je, že to treba splácať, pokiaľ máte rastúcu ekonomiku, nie je to problém z daňových výnosov ich splatíte viď napr. Bismarckovské Nemecko, a pokiaľ máte obchodné prebytky tak ich vaše vlastné firmy skúpia viď Japonsko do nedávna. Čo sa ale stane keď de facto nemáte ekonomiku (nie že rast), máte ohromný obchodný deficit a prakticky nesplatiteľný dlh vo výške takmer 90 biliónov (to znamená 12 núl)? Buď sa vyhlási bankrot alebo sa rozbehnú tlačiarenské stroje na monetarizovanie štátneho dlhu ako sa to deje v krajinách 3. sveta. Presne to je prípad USA, FED skryto a nie až tak skryto monetarizuje štátny dlh USA, a jediný dôvod prečo sa neprejavila obrovská inflácia či hyperinflácia je to, že US$ je žiadané ako platidlo v medzinárodnom obchode, to umožňuje USA nielen financovať deficit a zadlžovanie sa štátu, ale aj žiť nad svoje pomery. Čo sa stane keď prestane byť dopyt po US$? To práve chystáme zistiť, lebo Číňania  nielen podpísali dohody o menových swapoch s asi 25 krajinami (naposledy to boli Švajčiari) ale prednedávnom Rusi a Číňania sa dohodli o úplnom vynechaní US$ zo vzájomných obchodov a keď k tomu prirátame chystaný Rusko-Indický svätý grál (podobná tej Čínsko-Ruskej dohode), tak zistíme, že dopyt po US$ prepadne pod čiernu zem, lebo aj ostatné krajiny budú opúšťať použitie US$ (a asi preto je štátna pokladňa USA znepokojená možnosťou  straty prístupu k finančným trhom) .

 

Ako USA nahovorila EU, Bulharsko a Ukrajinu aby spáchali samovraždu.

Monetarizovanie štátneho dlhu a tlačenie meny vo všeobecnosti z dlhodobého hľadiska je vždy nebezpečná vec, lebo zabíja kapitál a následne aj ekonomiku, momentálne monetizovanie dlhov sa prebieha relatívne skryto cez swapy, FED za svoje € kupuje dlhopisy krajín PIGS a ECB zas kupuje dlhopisy USA cez Belgicko všetko je krásne a finančný systém sa drží nad vodou resp. by sa držal nad vodou keby tu nebola tá nepríjemnosť s Banco Espirito Santo (a nesolventnosťou celého západného fin. systému) a s odpoveďou Ruska na sankcie.

V skratke USA, EU, Kanada, Nórsko a Austrália sa vyhovárajúc na to, že Rusko eskaluje situácie v Ukrajine uvalili ďalšie kolo sankcií na Rusko, tentoraz ich zacielili konkrétne Ruské sektory, pričom aj pri predchádzajúcich symbolických sankciách oligarchovia začali robiť kroky na ochrany svojho majetku (konkrétne ich presunuli mimo dosah západných úradov) a plno iných drobností, ktoré znepríjemnili západným bankám a fin. inštitúciám život a keby to nestačilo nemecká ekonomika plne pocítila dopady (a dopady terajších sankcií radšej ani nespomínam)aj tých symbolických ekonomických sankcií voči Rusko, pričom nejeden priemyselník a štátnik varoval (medzi nimi aj p. Fico), že sankcie voči Rusku nedopadnú dobre. Lenže Washington a Brusel nepočúvli tieto varovania, pričom Putin vyslovene povedal, že sankcie poškodia skôr ich a Rusi si „vynahradzujú právo na odpoveď“ (je to varovanie zabalené do diplomatickej reči). Poznámka: keď prišla odpoveď boli západné politické „špičky“ celkom bez seba od toho, že Rusi im to oplatili podobnou mincou.

Bruselskí užitoční „inteligenti“  počúvli Washington a teraz to pocítila každá západná krajina ktorá exportuje svoje poľnohospodárske produkty a potraviny do Ruska, menovite to najviac poškodí ekonomiky pobaltských štátov, Francúzska, Talianska, Španielska, Grécka a Rakúska a Rusi nielen, že majú v zásobe nejednu nepríjemnú odpoveď okrem zákazu použitia sibírskych leteckých koridorov západu alebo príkazu použitia vlastných software-u, hardware-u a vlastných automobilových značiek, ale aj ďalšie sankcie napr. úplný zákaz použitia ich raketových motorov či zatvorenie kohútikov (áno majú 1000 a 1 možností ako nám to „osladiť“). V podstate Ruská reakcia na Západné sankcie de facto spôsobil krach nejednej krajiny napr PIGS a Francúzsko a tentoraz nemecký priemysel  nielen nemá ochotu ale ani možnosť platiť za hlúposti bruselských úradníkov ako p. Draghi, Baroso či Van Rompuy, to znamená že pro-Americké a pro-Bruselské krídlo Nemeckej politiky ktorú predstavuje p.Merkelová de facto stratila moc a ona teraz má v podstate 2 možnosti: poslúchať na slovo nemeckých priemyselníkov alebo odchod (buď odíde sama alebo ju potupne zosadia vlastný ľudia).

Ukrajina pohrozila, že pozastaví transport ropy, plynu a zakáže prelety Ruských lietadiel nad svojim územím, vzhľadom na to, že v akej ekonomickej situácie (nemá ani na svoj plyn) sa ocitla je to fiškálna samovražda, a keďže len cca 18% polí je zasiatych tak tam hrozí ďalšie tentoraz hladové povstanie (pre priemerného Ukrajinca predražené EU potraviny sú príliš drahé). Bulharsko zas zatrhol konštrukciu Južného prúdu (po nátlaku Washingtonu), ostatných štátnikov EU táto správa nepotešila a p. Merkelová mala v podstate 2 možnosti: buď tieto štáty umravní, alebo čeliť politickým dôsledkom, keďže Ukrajina stiahla svoje hrozby, tak p. Merkelová si zachránila krk. Sumárne štáty EU majú teraz 3 možnosti: počúvať Washington a čeliť ekonomickým dopadom, umravniť Bruselských úradníkov (tí ale sa zabetónovali a sú v službách Washingtonu) alebo odísť z EU a založiť si vlastné zoskupenia (nikto z nich nie je tak silný aby sa sami  prosperovali).

 

Čína si hľadí svoje.

Čo iné jej zostáva? Veľa nie, lebo veľmi dobre vie, že by bez Rusov skončili, takže ich podporuje, že má veľmi vážne problémy k prístupom surovín a k trhom uvedomuje si to tiež (preto Američanom odkázali to čo odkázali) a vie, že má vážne ekonomické problémy ktoré sa vyústia do protestov, možno do nepokojov, ale zásadne nie do občianskej vojny, lebo o to sa Xi-ho frakcia postarala. Treba pochopiť jednu  vec o Čínskom vedení (okrem korupcie), že nikdy nebola marxistická (bola vždy Konfuciánska) a je zložená z rôznych klanov s rôznymi záujmami a presvedčeniami. Xi-ho frakcia sa preto dostala k moci, lebo presvedčil ostatné frakcie, že jednak držať basu spolu s Západom je samovražda s končí to katastrofou a Rusi ponúkajú lepšiu alternatívu resp. koncept pre vývoj než Západ.

Ďalšia vec je, že majú obrovské rezervy v podobe US dlhopisov (svoje dlhodobé dlhopisy vymenili za krátkodobé a teraz naozaj nakupujú tie krátkodobé, jednak sa likvidujú ľahko, jednak sú takmer ako peniaze) a preto skupujú všetko čo sa dá a financujú gigantické infraštruktúrne ako Nikaragujský kanál alebo rozšírenie Suezského kanálu (ide v podstate o posledný pokus o zhodnotenie prakticky bezcenných US$).

 

Nový finančný systém na ceste.

Nový finančný systém sa rodí, naznačuje to množstvo „symptómov“ ako obchádzanie US$ v obchodoch a preferovanie zlata; nárast počtu US firiem obchodujúcich v Yuane; obchádzanie US bankového systému kvôli FATCA; menové swapy; nové banky od BRICS; ekonomické problémy Japonska, EU a USA atď, takže pred našimi očami zaniká to staré a rodí sa nové usporiadanie svetovej ekonomiky (tým pádom sa presúva centrum moci), jediná otázka zostáva ako dlho to ešte potrvá, podľa mňa k zásadnej zmene už došlo ale môže to trvať ďalšie 3-4 mesiace kým sa to prejaví.

Všetko ale ide podľa nejakého Čínsko-Ruského plánu (asi z roku 2013), ktorý je podľa mňa nasledujúci: Číňania budú držať viazanosť svojich mien na US$ až do konca, aby uľahčili vytvorenie a rozšírenie swapov aj v takých destináciách ako Londýn a Frankfurt (toto mesto je aj centrom pre nákup Čínskych RMB dlhopisov); Rusko začne používať Yuan, € a Rubeľ vo svojich obchodoch; medzi tým Rusko a Čína budú nakupovať reálne aktíva (hlavne vzácne kovy) ako náhle sa podpíše zakladateľská zmluva o BRICS bánk začnú konvertovať svoje a cudzie US dlhopisov do vzácnych kovov (to samozrejme nezaobíde bez veľkých západných fin. inštitúcií) a nakoniec zavedú zlaté krytie novej meny. Tento nový fin. systém samozrejme nezaobíde bez najväčších poskytovateľov energetických nosičov, Rusi sú samozrejme už tam, teraz len presvedčiť OPEC resp. Saudov a ostatných producentov energetických nosičov nebude problém vzhľadom na správanie Washingtonu a londýnskych bankárov (a zdá sa, že sa im to podarilo). Odhadujem, že ozajstný cirkus buď začne po tom, čo Arabi získajú naspäť časť svojho zlata a vyhlásia že berú ktorúkoľvek majoritnú menu a zlato; alebo vtedy keď Čína, Rusko alebo iná (BRICS) krajina skúpi všetky GLD futures na COMEX-u a požiada o dodanie zlata, a nie nebude mlčať o prípadnom nedodaní zlata.

 

Ako sa to celé skončí?

Katastrofou a to kolosálnych rozmerov, ťažšie je to charakterom katastrofy, v postate sú tu 3 scenáre vývoja:

1) Západné centrálne banky prestanú tlačiť svoje meny (hlavne FED), čo v podstate povedie k nárastu úrokových sadzieb a to bude mať za následok jednak implóziu finančných inštitúcií a jednak bankrot štátov.

2) FED naďalej bude tlačiť a ostatné štáty budú nútený opustiť US$, kvôli ich toxicite (to ale v konečnom dôsledku poškodí aj niektorých z nich).

3) Začne sa horúca fáza 3. svetovej vojny, a vyzerá to tak, že USA preferuje toto riešenie, lebo zahladí to stopy, zabúdajú na niekoľko vecí: špičková technológia ruských zbraní (obzvlášť ponoriek), na blízkosť Kuby a aj na to, že protistrana tiež vlastní atómové zbrane a tým pádom sa vyhladí život na tejto planéte.

Preto spomínam horúcu fázu vojny, lebo 3. svetová práve prebieha, je to zatiaľ hlavne informačno-finančno-ekonomická vojna, mám na mysli to, že údajne Číňania odštartovali fin. krízu v roku 2007 tým, že hodil na trh obrovské množstvo derivátov ako reakciu toho, že im Americké banky nechceli vrátiť požičané zlato. Keďže USA sa ocitá v čoraz väčšej izolácií, kvôli vážnym prehmatom stráca spojencov ako Francúzsko, Nemecko (kvôli odpočúvacím škandálom) a Turecko alebo Saudská Arábia (ten zas zistil okrem iného, že ich okradli a ISIS bol na nich namierený a preto prešli na stranu Číňanov-pikantéria je, že oni boli tí ktorí dali to zlato na úschovu do Londýna a údajne oni spolu so CIA a Mossadom vyzbrojili Al-Quaidu z ktorého sa vyčlenil ISIS)  a vykázanie amerických IT firiem (tiež kvôli špehovaniu); provokovanie Rusov a Číňanov atď naznačuje, že USA v podstate prehrala túto časť vojny (a v podstate hrá na rozpútanie horúcej vojny) a BRICS preberá inciatívu v globálnych záležitostiach.

Podotýkam pre USA to končí tak či onak katastrofou, už teraz niektorí miliardári si uvedomujú, že je zle; domáca produkcia ropy (a plynu) nemusí uspokojiť domáci dopyt, Čína kupuje jej agrárne produkty (lucernu a ostatné krmivá) za Yuany, Čína ju skupuje na stojato na ležato a nakoniec donúti reindustrializovať sa atď podstata je ale jedno, akonáhle padne US$ USA bude de iure bankrot (skutočne smutný koniec pre kedysi najväčšej ekonomiky), že vypuknú občianske nepokoje, povstania kvôli nedostatku jedla a nakoniec z toho bude aj občianska vojna medzi východom a západom USA, ktorá povedie k rozpadu krajiny na niekoľko celkov je takmer isté. Že EU čaká podobný osud je isté tiež, že skupina BRICS z toho celého cirkusu vyjdú cirkusu vyjdu s niekoľkými šrámami ako víťaz je isté tiež (najviac to odnesie Čína, ale tá má produkčné nad-kapacity a medzi občanmi zlato je obľúbený a rozšírený-znak toho, že Čínske vedenie vie, čo sa na nich rúti). Že nakoniec 3. svetová vojna neprejde do horúcej čiže termonukleárnej fázy dúfam, že je isté tiež a dúfam aj v to, že pri kolapsu finančného systému získam dosť značný kus skutočného bohatstva.

 

S pozdravom

Oracle

 

David Ševčík: Vyznání burzovního opčního praktika II…osobní cesta k obchodování velkých účtů

Čtvrtek, Srpen 14th, 2014

Je tu druhý článek prázdninového kola soutěže čtenářů roku 2014, navazující na článek publikovaný před týdnem.

 

Jak zvládáte stres ze ztráty na obchodním účtu?

Jak zvládáte stres, pokud poslední expirační den, kdy měsíc budujete zisk, tak dojde k nečekané události a celý, nebo jeho podstatná část zisku je pryč?

Jak zvládáte stres z promarněného obchodu, kdy si chystáte týden obchod, a pak Vám ho asijská seance pošle přes čáru, že risk se zásadně změní vůči zisku?

Ok. V minulém článku jsem zjistil, čím mi psychika dovolí být: Opčním traderem s potenciálem zisku kolem xx% ročně. V tomto článku popíšu jaká velikost účtu, je pro mě příjemná a kde se cítím psychicky OK. Dodávám jen, že je to o mé vlastní cestě. Pro někoho je to dávno objevená věc. Někomu možná poslouží jako inspirace.

 

Jaké výhody mám na své straně, které nemohu ovlivnit:

-časový rozpad spreadu, které vypisuji na stricích s podmínkou dostatečné vzdálenosti od ceny trhu.

-vypisované spready pod, nebo nad co největším počtem supportů, nebo rezistancí v podobě SMA, nebo kanálů

-nastavený fundament a sezonnost trhu. Tedy kam směřují peníze bank, velkých hráčů. Zbavují se instituce, banky pozic do longu, nebo zajišťují se koupenýma put opcemi na pokles? Jsme ve fázi zveřejňování „earnings“ firem?

 

Jaké Výhody mám na své straně, které mohu ovlivnit:

 

-Celková alokace kapitálu. Tedy kolik celkového množství kapitálu budu mít zainvestováno a kolik bude volná cash pro případné rolování, nebo flipování. (výpis podobné velikosti kapitálu, ale na opačné straně trhu.)

-z tohoto celkového množství si kapitál učený na investice rozdělím na x jednotek, které postupně vkládám do různých trhů s různým stupněm alokace. Tedy velikosti obchodů (počtu kontraktů.)

 

Nevýhody, které nemohu ovlivnit: (ty které mohu, zde již neuvádím.)

-veškeré fundamentální zprávy typu pád Lehman-Brothers, a zprávy, které trh nečeká a nepočítá s ním.

-veškeré fundamentální zprávy typu výbuch sopky na Islandu, dopad meteoritu na Wall-street, způsobené vyšší mocí.

 

Resumé:

Pokud si statisticky spočítáte, kolik takových zpráv se objeví během roku x let nazpět. Pak když začínáte obchodovat s účtem, kde si sami určíte hodnotu rizika alokovaného kapitálu k celkové hodnotě účtu, můžete přijít na vlastní komfort jaký účet je pro Vás snesitelný a psychicky únosný.

Praxe tohoto přístupu mi dala osobně jedno zjištění: Čím větší účet, tím je má psychika lepší. Vysvětleno níže. Otázka tedy zní: Pokud budu používat spread, který mi vydělá x procent ročně v závislosti na marginu tohoto spreadu, za jak dlouho vydělám tolik, aby mi případná fundamentální Nevýhoda smazala jen za tu dobu vytvořený zisk? (Myšleno tak, že margin spreadu, to znamená vzdálenost mezi vypsanou a koupenou opcí je maximální risk s ohledem na četnost tohoto fundamentu. Prostě kolikrát nastane kapitálový konec světa za určité časové období a trh mi projede jak vypsanou, tak koupenou- ochranou opcí :) )

 

Největší psychologická výhoda:

Ok. Pojďme si odpovědět co je ta největší (pro mě osobně) Výhoda, která mi tohle dokáže vše spojit dohromady? Otázka pro mě osobně zní: Pokud se podívám na stav obchodního účtu, co chci, aby mi každý měsíc ukazoval?

-co nejmenší propady na účtu. To znamená, aby účet vykazoval co nejmenší volatilitu, drawndown chcete-li. Jsem zvyklý na měsíční náklady, placení složenek, školky pro své děti.

-co je pro mě nejdůležitější? Je vidina zisku. Cíl, ke kterému ten měsíc směřujeme. Každý měsíc pracuju s vidinou zisku.

 

Ok pokud tohle uvidím na svém obchodním účtu, budu přirozeně spokojený. Pokud je to jinak, záleží, jak jsem trénovaný, jakou mám motivaci přestát ztrátová období.

 

Srovnání:

-krátkodobé obchody Forex, ETF, apod. Mám stress z toho, že prodělám a na účtu vidím ztrátu. Nutí mě to ztrátu nahradit. Obvykle skončí ne moc dobře.

-akciové obchody. Mám stress z toho, že obchody jsou dlouhodobé, ale nemám pod kontrolou křivení trhu. Co si vymyslí centrální banky? Obvykle propásnu naskočit na začátek akciové rally. A se mnou většina traderů. Tuna strategii pracuje na bázi Buy Dip. Tedy na korekci a pokračování vzhůru. Ok na stranu long pracuje dobře. Ne vša , pokud je trh v chopu, nebo ve velké korekci.

-opční obchody. Vypisování spreadů na měsíční bázi. Co mi splňuje je to, že na začátku každého vypsání, dostanu okamžitě peníze a čekám na vypršení tohoto spreadu. Pokud musím vyplatit „pojistku“, vypíšu další spread s o trochu větší alokací, takže vidina „cíl“ se posune o další měsíc. Ale ten cíl tam pořád nějaký je.

Protože mám „zamarginováno“, chrání mě to před sebou samým nahrazovat ztráty nadměrným obchodováním. Úroveň stressu je opravdu snížena na minimum. Funguje, pokud trh longuje, shortuje, anebo je v chopu.

 

Poznámka nakonec:

Tento článek je pouze má osobní cesta a inspirace pro výběr způsobu obchodování z hlediska psychiky, která působí na člověka. Při obchodování prožívám přiměřenou míru stresu. Pokud je stres žádný, nebo nadměrný musím se dokopat snížit alokování účtu. Tedy snížit risk. Ochrana kapitálu je na prvním místě, zisk je jeho důsledkem. Pokud toto budu dodržovat, pak obchodovat větší a větší učet je psychicky pro mě ok. Praxe mi dává zapravdu. Vše co zde je napsáno jsem osobně prožil a prožívám. Není myšleno jako reklama na opční obchodování, ale inspirace. A nakonec. Omluvte případné nepřesnosti v názvosloví, či chyby. Nejsem častým pisatelem článků. V podstatě je to pro mě forma terapie.

 

David Ševčík – opční obchodník

Advisor od roku 2010

David Ševčík: Vyznání burzovního opčního praktika…osobní cesta na téma psychiky

Úterý, Červenec 29th, 2014

Je tu první článek prázdninového kola soutěže čtenářů roku 2014.

 

Jaká je psychologie obchodování?

S jakým očekáváním do trhu trader vstupuje a jaká je pak realita? A co vlastně na trzích obchodovat?

Něco Vám povím. Můžete mít x-hodin „backtestováno“, mít x-systému ověřeno ve „forwardtestu“, ale bez toho aniž vložíte reálně své peníze, tak jste neotestovali jednu podstatnou věc a tou je psychika.  Tzn. jak se cítíte v obchodech, když rostou, klesají, anebo stagnují zisky. Jak toto následně ovlivňuje Vaše obchodní rozhodnutí.

Bohužel faktem je, že jinak než reálným obchodováním toto nezjistíte.

Jak zde bylo psáno v článcích dříve, každý by si měl najít svůj byznys, v kterých se bude cítit co nejlépe.

Jak toto zjistit?

Napíšu Vám vlastní zkušenost, která není dogmatická. Vyhovuje mně při obchodování malých účtů (do $25,000.00), tak i velkých (nad $200,000.00). Dává mi pocit vzadu v hlavě, že výhody na trhu jsou na mé straně.

Vše je ověřeno praxí a vyjadřuje pouze mou osobní cestu. Může představovat pro někoho inspiraci, či jen zajímavost, nad kterou mávnou rukou. Mně to přineslo byznys.

 

  1. 1.       Testuji být intradenní obchodník

 

Jaké jsou mé výhody:

-mohu si vybrat trh evropský, americký, obchoduju ráno, či odpoledne, futures, forex…určím si pracovní dobu, chcete-li, skvělé, lákavé.

-existuje bezpočet historických dat na backtest, forwardtest, různé analýzy a jiné… Mohu zkoušet a testovat, dokud si nejsem jistý. Paráda..

-lákavé zhodnocení i stovky procent ročně.

 

Nevýhody:

-musím trefit směr nahoru, nebo dolů. V závislosti jestli jsem long, nebo short tak vydělávám /prodělávám.

-pokud už naleznu nějaký systém, tak se obvykle změní charakteristika trhu (v rámci rotace peněz mezi sektory, dluhopisy, měnami, komoditami), a tím pádem i volatilita. Pamatujete zlatou horečku v roce 2010 až 2012?

-pokud není trh volatilní a stagnuje, je trpělivost nejlepší volba, bohužel já ji moc nemám L

-intradenní obchody, přebírají HFT obchody (High Freqency Trading), dnes kolem 60-70% ?

-není ochrana před Fat Finger..tedy pokud trh zkolabuje v rámci dne, z důvodu chybného příkazu nějakého makléře, jak se stalo v roce 2010

-pokud Forex, jako na neregulovaném trhu musíte mít štěstí na brokera a dobrou platformu. Znám jednu brněnskou nejmenovanou firmu, která obchodovala peníze cizích účtů, právě na obchodování zpráv a opravdu to nedopadlo dobře. Pro klienty zvlášť. Přišli o všechno.

 

Resumé:

Výhod a Nevýhod je x. Není v mé moci o všech psát. Důležité je, že mě okamžitě napadlo „na první našlápnutí“ více Nevýhod než Výhod. Říká mi to, že tato cesta je pro mě a mou psychiku trochu problematická. Cítím vzadu v hlavě, že trh mi nějak moc šancí nenabízí. Nejsem génius na AOS, ani nepracuji v týmu na to zaměřeném… (na Forexu je spousta AOS, které jsou na myfxbook mrtvé, nebo jejich super ekvity šly po zveřejnění na webu v lepším případě do strany a to nejen zde. AOS je  třeba optimalizovat..brrr nesnáším to slovo). Je třeba si to přiznat. Nejsem programátor a mám radši selský rozum. I když v trzích je to někdy úsměvné tvrdit. Jenže selský rozum je myšleno v nastavení rizika a ne na trh samotný. Vysvětleno níže.

 

  1. 2.       Testuji být akciový obchodník

 

Jaké jsou mé výhody:

-akcie jsou historicky nejúspěšnější formou investování.  Například investování dle  Warrena Buffeta, či pojďme blíže do českých zemí k Vltava Fund pana Gladiše. Princip je jednoduchý. Je to long/short fond, kde nakupují podhodnocené akcie vybraných firem na stranu long a jistí se shortováním  indexu, proti nečekanému poklesu trhu. Vyvážením těchto parametrů určují rizikovost celého fondu. Neberte prosím jako reklamu, ale jako příklad.

-akcie pokud jsou správně vybrané jsou odolné proti inflaci. Akcie firem stoupají, protože firmy do svých marží inflaci započítávají.

-při stagnaci trhu dostáváte dividendy, které můžete reinvestovat.

-nejlepší fondy dokážou vydělat průměrně řádově desítky procent

 

Nevýhody:

-na to abych zjistil, jaké jsou ty správné akcie, potřebuji znalosti, tým lidí, anebo něco co mi dává výhodu, či prostě selský rozum, který nedokážu správně použít.

 

Resumé:

Zde je to naopak. Výhod mě napadlo více než Nevýhod. Psychika je zde u mě v pořádku. Jen ta jedna jediná Nevýhoda přebije všechny Výhody. Bohužel.

Mohu sice vstoupit do fondu, ale na to potřebuju být kvalifikovaný investor tj. disponovat volným majetkem v řádu milionů.

 

  1. 3.       Testuji být opční obchodník

 

Jaké jsou mé výhody:

-vypisuju spready do longu i shortu, tedy za každého počasí, když jde trh nahoru, dolů, nebo stagnuje.

-protože trh prožívá rally cca v 30% za rok, těch 70% na opcích mohu vydělávat rozpadem časové hodnoty.

-pokud trh je v rally, mohu vydělávat změnou strategie z IC (Iron Condor) na směrové spready

-nezajímá mě Fat Finger v rámci dne, na opce ve spreadech není tak velký dopad. Žádný stop-loss není ohrožen. Zajímá mě fundament, COT, FED, BoJ, kam tečou peníze bank a velkých hráčů.

-výhoda Marginu, při IC (Iron Condor)je Margin jen za jeden spread, tzn. dvojnásobný zisk.

-opční obchodníci dokážou vydělat desítky procent ročně, při rovnoměrně rozložené equity. Viděl jsem i více.

-oproti intradennímu obchodování opravdu nemusíte být u komplu. Osobně obchoduji z chytrého telefonu Samsung Note III a přes TeamViewer se připojuji na síť serverů s nastavenými obchodními platformami odkudkoli. A toto je opravdová svoboda.

-Stop-loss jako takový nahrazuje rolování či flipování do dalšího měsíce.

 

Nevýhody:

- je třeba si dát pozor na AM Settlement Price u obchodování indexu s vypořádním každý třetí týden v pátek na open trhu. Trh nesmí být moc blízko ITM v den vypořádání.

 

Resumé:

Nevýhod je opravdu málo. Cítím, že trh mi dává jednu výhodu za druhou, kterou správným uchopením mohu využít na obchodování i velkých účtů.

Psychika mi říká, že jsem tedy opční obchodník.

Chovám se jako pojišťovna, která sice občas vyplatí pojistku, ale ve svém důsledku celkově vydělá.

 

Závěr:

Nejsou zde pro jednoduchost uvedeny různé průměty jako obchodování Covered Call, jak indexu, tak jednotlivých akcií, či ETF.

Článek je pouze o mě a mé psychice, o mé cestě a jak jsem se stal opčním obchodníkem. Intradenním obchodníkem se stanu až najdu team lidí pro AOS trading a Výhody převýší nad Nevýhodami.

Řada obchodníků to má jinak a mají naopak psychiku nastavenou tak, že vidí Výhody tam, kde já ne a naopak…Sláva pokud jsou úspěšní.

Riziko je jediná veličina, kterou mohu ovlivnit a ochrana kapitálu je na prvním místě, zisk je jeho důsledkem.

Dobrou psychiku mi rozšíří vědomí správné alokace účtu na správných trzích. Historie pohybu trhu se opakuje, jenže ne tak úplně přesně a už vůbec ne, kdy je křiven trh podpůrnými akcemi ECB, FED, BoJ.

 

David Ševčík – opční obchodník

Advisor od roku 2010

Vítěz červnového kola soutěže je znám

Středa, Červenec 2nd, 2014

Je jím článek Oracle: Západ končí

Čtenáře upozorňujeme, že zároveň bylo odstartováno další kolo.Toto kolo však bude prázdninové, bude se vyhodnocovat na konci srpna.

Také v něm se budou sčítat “like” facebooku a “g+1″ googlu, aby mohli hlasovat i čtenáři bez facebookového profilu.

 

Dále připomínám, že minci Silver Eagle lze získat i díky investičnímu tipu. Zde lze navíc i získat knihu FOREX Trading pro začátečníky od společnosti XTB Broker.

Zajímavé komentáře čtenářů z uplynulého týdne

Pondělí, Červen 30th, 2014

Petr Gejdos: Tato situace není zde prvně, Evropa již cca před 1000 roky se v obchodování s “Východem” (= kadidlo, hedvábí, koření a spol) dostala do stejné skoro bezvýchodné situace a jediné zboží pro opravdový obchod v tom slova smyslu měla tehdejší Evropa pouze zlato. To ale byl stav dlouhodobě neúnosný a tehdejší Evropa se tak dala na cestu vyrovnávání deficitů v obchodování pomocí “ohně a meče”. Začali to Portugalci na přelomu 14. a 15 století a dokončili Britové o 300 let později. Evropa a posléze anglosaské Imperium de facto kolonizovaly ohněm a mečem zbytek světa a od té doby zde máme současný “naprosto vynikající” stav světa. Vynikající pro zloděje a parazity.
Velmi legrační mi při té příležitosti připadá, když někdo příkladně o “špinavých Arabech” mluví s pohrdáním, že jediné, co vymysleli za celou historii je džihád a sekání hlav. Navrhuji, aby si takový “myslitel” promyslel, jak by se mu líbilo být (jako ilustrace) bezdomovcem proto, že dům jeho rodičů obsadil někdo se zbraní v ruce a dnes tam bydlí již vysmátí potomci oněch lupičů a ti krčí rameny, že co jim po tom, oni dům zdědili legálně a ty “špinavý bezdomovče” táhni pod most, když se o sebe neumíš postarat … A kdyby se takový myslitel dobral oslnivé úvahy, že “…to bylo a již není …” – potom si srovnejte kulturu života v Libyi před 5 roky a dnes a povídejte něco o tom, že “…to bylo a již není !!”

 

marwin: Nedovedu si dost dobře představit relevantní důvod,proč by mělo být německému zlatu lépe v USA nebo v GB…?
V souvislosti s tím,že němečtí poslanci nebyli připuštěni ke kontrole svých vlastní zlatých cihliček v USA,a vzápětí přišli na to,že ho vlastně ani zpátky nechtějí,je to vlastně docela povedená taškařice…:)

 

lulinak: vzdyt to cele co se deje je jen a jenom taskarice na vysoke urovni, nic jineho, avsak spousta lidi ma porad tendence se v tom orientovat, snazit se tomu porozumnet a hledat ty neprustrelny souvislosti, tak at tedy hledaji dal, kdyz jim to neprijde jako ztrata casu…
Ja si myslim ze reziseri vsech tehle medialnich komedii se musi popadat za bricho, kdyz nasledne sleduji pisalky, analytiky, radoby experty a dalsi, jak se snazi v tech jejich vymyslenych pribezich a detektivkach usilovne hledat vraha, ktery neexistuje… :-)

 

Eudius: Dalsia zaukimava sprava z Bulharska

“V uplynulých dňoch sa objavili pokusy destabilizovať štát prostredníctvom organizovaných útokov na bulharské banky,” uviedla v piatok (27.6.) bulharská centrálna banka. Vyzvala všetky štátne inštitúcie, aby chránili stabilitu finančného systému. Medzi verejnosťou kolujú fámy o zlej situácii bánk. First Investment Bank (FIBank) vyhlásila, že je obeťou nevídaného kriminálneho útoku. Jej zákazníci preto v priebehu niekoľkých hodín vybrali zo svojich kont v tretej najväčšej bulharskej banke vyše 400 miliónov eur”

http://finweb.hnonline.sk/spravy-zo-sveta-financii-126/bulharsko-sa-obava-paniky-ludia-vybrali-z-bank-stovky-milionov-622416

 

 

 

Jonášek: Stále ještě věříte v iluzi rostoucí ekonomiky?

Středa, Červen 18th, 2014

Je tu druhý článek červnového kola soutěže čtenářů roku 2014

 

„Nevěřím žádné statistice, kterou jsem sám nezfalšoval.“ - výrok připisovaný Churchillovi rozšířil německý ministr propagandy Joseph Goebbels.

Možná jste už přemýšleli o tom, proč nevidíte žádné zlepšení ekonomiky, přestože nám masmédia v celé EU tvrdí, že situace se zlepšuje. Je tedy naše vnímání pomýlené nebo kde se stala chyba?

Bohužel zásadní informace se z novin ani z rozhlasu nebo televize nedozvíte. Nebo si snad myslíte, že média půjdou proti svým vlastníkům? Bankovní kartel, vojensko-industriální komplex společně s farmaceutickou a ropnou lobby dnes ovládají masmédia. Uvažte situaci v USA, kde 90 % médií ovládá pouhých 6 společností? V ČR postupně koncentruje svou mediální nadvládu stávající ministr financí pan Babiš.

„Když jde do tuhého, musíme lhát.“ - Jean-Claude Juncker, bývalý Lucemburský premiér (1995 – 2013) a bývalý guvernér Světové banky.

Politici nám lžou a říkají nám to vcelku otevřeně. Problémem je, že lidé nenaslouchají a neumí číst mezi řádky. Aktuální ekonomická situace je tak kritická (tuhá), že někteří politikové z toho dostávají zácpu. Iluze ekonomického oživení je udržována pomocí kreativně upravených statistik (hlavně těch týkajících se inflace), které nám servíruje propaganda masmédií.

Oficiálním číslům z Číny již na západě dlouho nikdo a právem nevěří. Zajímavé je, že těm z USA zatím ano. I známý portfolio manažer Puru Saxena otevřeně přiznává, že v traderské komunitě nikdo datům z Fedu nevěří. Sám řekl, že jde o “bogus numbers”. Také podotknul, že nejde o to, jak zkreslená čísla FED zveřejní. Spíše je důležité, jak lidé tato čísla vnímají. A dokud jim většina věří, povezou se tradeři v trendu, přestože ví, že fundamenty aktuálnímu vývoji vůbec neodpovídají. Podle mého je to pěkně úchylná hra – předstírat, že vše je OK, hlavně když na tom vyděláme. Bohužel takhle dnes funguje většina nejen finančních firem.

Ti, kteří měli při studiu i kurz statistiky jistě velmi dobře chápou pravdivost úvodního výroku. USA jen změnou metodiky snížili inflaci o téměř 8 %! Ani mnoho z těch, kteří již tuší, (jak funguje finanční systém, nechápe, jak velký význam na ekonomická rozhodnutí má umělé snižování úrokových sazeb a zejména neustále reportování uměle nízké inflace.

Profesor Robert Holman ve své skvělé učebnici s názvem Ekonomie dává následující přirovnání: Inflaci si můžeme představit také jako zkracování metru, kterým měříme ekonomické veličiny. Jistě budete souhlasit, že kratším metrem bychom měli naměřit vždy více (to je důvod proč musí HDP neustále růst). A když naměříme i kratším metrem méně, tak už musíme být v pěkném průseru

Abychom zjistili změnu růstu ekonomiky (HDP) musíme tuto veličinu očistit o vliv inflace. Je-li však reálná inflace, podobně jako v USA, někde mezi 8 až 10 procenty, místo uváděných 1 až 2 procent, pak zjistíme, že naše ekonomiky reálně klesají. Nebo vy snad ještě věříte tomu, že ceny za posledních 5 let vzrostly jen o 9 procent? Myslíte si, že je v zájmu politiků reportovat skutečnou inflaci? Nebo je spíše v jejich zájmu reportovat raději růst ekonomiky, aby měli více šancí na opětovné zvolení?

Možná se zeptáte, kde jsem došel na těch 8 až 10 %? V USA máme velmi spolehlivý zdroj server ShadowStats, který měří inflaci, nezaměstnanost a další ekonomické statistiky podle metodiky používané v 80. letech. V ČR je situace trochu složitější. Rozmezí 8 až 10 % celkem přesně odpovídá nárůstu měnových ukazatelů – viz. obrázek. On se ten nárůst objemu peněz někde musí projevit, třebaže s jistým zpožděním. Všechny tyto nové peníze nakonec stejně skončí v ekonomice.

Všude zmiňovaná deflace je jen záminka, proč tisknout více peněz. A to souvisí s tím, jak fungují peníze. Při podepsání úvěru nové peníze vznikají a při jeho splácení zase zanikají. Zaplacené úroky zvyšují objem peněz v oběhu a to je příčinou inflace. . Aby mohl systém fungovat, je třeba půjčovat stále více peněz, aby bylo na splácení úroků. Peníze na úroky nebyly nikdy vydány a tak si někdo jiný musí půjčit, abyste Vy mohli úrok zaplatit.

Díky přesycení trhu s úvěry se dnes splácí více, než se půjčuje a tak objem peněz v systému se snižuje (to jsou ty deflační tlaky, které hrozí). Přestává tedy fungovat multiplikační tvorba vkladů, což vede k implozi systému. A té se dá vyhnout jen náhradou peněz, které zanikají při splácení úvěru, za nové peníze, které vytisknou centrální banky. Ty je pak půjčí komerčním bankám na velmi nízký úrok, aby zachovaly zdání jejich solventnosti.

Vše, co se na finančních trzích děje, od kvantitativního uvolňování, přes programy jako LTRO, manipulaci úrokových sazeb (kauza LIBOR) až k potlačování cen drahých kovů, slouží k záchraně velkých bank, na kterých je dnešní finanční systém postaven. Jistě také již chápete, že není v zájmu státu, aby lidé vybírali své peníze z bank. Ti, kdo je tam nechají, o jejich část v zájmu záchrany bank (legislativa, která toto umožňuje je již EU schválena) téměř jistě přijdou.

Ekonomičtí a političtí aktéři velkých zemí se rozhodli, že inflace cestou tisku nekrytých peněz je jediná cesta, jak se dostat z dluhů. Žebříček státního zadlužení vede Japonsko s 245 % k hrubému domácímu produktu. Na druhém místě je Řecko se 182 %. USA jsou se svými 112 % až na 11. místě, Německo s 82 % na 27. místě a Rakousko se svými 75 % na 34. místě.

Problémem není ani tak výše státního zadlužení, nýbrž náklady na obsluhu státního dluhu. Proto se snaží také centrální banky držet co nejnižší úrokovou diskontní sazbu, cokoliv jiného by bylo sebevraždou. Když k tomu přičteme zadlužení domácností, firem a bankovního sektoru dostaneme opravdu hrozivý obrázek. Dnešní dluhy jsou prostě nesplatitelné.

Dalším problém je stále se zvyšující se nezaměstnanost po celém světě. Nejvíce se to dotýká vyspělých zemí. V USA podle oficiálních údajů poklesla nezaměstnanost na 6,3 %, v měsíci dubnu z 6,7 % v březnu. Podle neoficiálních statistik právě ze ShadowStats je celková nezaměstnanost stále na 23,2 %. To také vysvětluje, proč více než 46,2 milionu Američanů spoléhá na potravinovou pomoc od státu (food stamps program).

Evropa na tom není a nic lépe. Míra nezaměstnanosti v EU neustále roste. Aktuálně dosahuje 12 %, avšak v jižních zemích je nezaměstnanost daleko vyšší v Řecku a Španelsku přesahuje 25 %.

Ještě více alarmující je však míra nezaměstnanosti mezi mladými do 25 let. V EU v lednu 2014 činila 23,4 procenta a v eurozóně 24 procent. Nejnižší byla v Německu, kde činila 7,6 procenta. V Řecku a ve Španělsku je bez práce více než polovina mladých a v Chorvatsku téměř polovina. Reálná situace může ještě horší. Kdo ví, jak moc jsou tyto statistiky upravené, aby vypadaly lépe. Bohužel lepší data k dispozici nejsou.

 

Chléb a hry

Aby se masy nebouřily používá se osvědčená taktika starých Římanů chléb a hry. Jen je aplikována v méně viditelné moderní podobě. Zamyslete se proč asi jde 35 % rozpočtu EU na podporu zemědělcům. Kolik by asi stály potraviny bez těchto dotací?

A hry vidíme všude kolem ve stále zvyšujícím se objemu. Ať již se jedná o počítačové hry nebo sportovní utkání, hlavním účelem je odvést pozornost od skutečného dění. Mezi zbraně hromadného rozptylování však patří také masmédia (zejména TV) a většina sociálních síti, nejvíce to lze vidět právě na Facebooku. Hlavní je, aby masy měli zábavu a dále konzumovaly.

V brzké době nás však čeká velká změna finančního systému. Proč? – to je velmi dobře popsáno v knize Bernarda Lietaera “Budoucnost peněz”. Aktuálně se setkávají 4 důležité negativní globální trendy: Globální klimatická změna, demografická změna, na kterou nejsou aktuální penzijní systémy připraveny, nestabilita finančního systému a automatizace, která vytváří strukturální změny v podmínkách pro zaměstnání. Aktuální neo(post)keynesiánská ekonomická teorie se strukturální změnou zaměstnanosti vůbec nepočítá. Produkční mezera sice existuje, ale je způsobena ze značné části právě automatizací a tento problém se nevyřeší tisknutím peněz. Ti kteří chtějí vnímat, chápou, že kvantitativní uvolňování nic neřeší a aktuální západní politická scéna jiné řešení než tištění peněz nezná a ani nechce znát.

Naopak národy skupiny kolem BRICS vedou transformaci k novému Gold Trade Standardu. A záleží už jen na tom, kdy budou mít plně vytvořenu infrastrukturu, aby mohli dokončit přechod z područí dolaru. To vše je zahaleno politickými tanečky a zájmy různých dalších skupin, ale kurz je celkem jasný. Alternativou je jen imploze finančního systému a možné katastrofické scénáře z této imploze plynoucí. A kdo ví, jak pak bude vypadat finanční trh.

Jste na tuto velkou změnu připraveni? Co se asi stane s cenou zlata a stříbra, když Čína a Rusko veřejně oznámí, že jejich zásoby zlata přesahují 20 000 tun? Bude ještě lepší čas k nákupu drahých kovů, když dnes se jejich cena pohybuje pod celkovými těžebními náklady? A co se stane s hodnotou dolaru a eura? Ti, kdo mají správné informace, mohou na těchto trendech zajímavě profitovat. Pro ty ostatní to může znamenat finanční pohromu.

 

Martin Jonášek

 

 

 

Oracle: Západ končí

Pátek, Červen 13th, 2014

Je tu první článek červnového kola soutěže čtenářů roku 2014.

 

Kedykoľvek sa púšťam s „niektorými“ diskutérmi na stránkach proinvestori.cz mám pocit, že som sa ocitol v tomto vianočnom vtipe:

Syn matke, ktorá je v kuchyni: Mami horí nám stromček.

Matka: Janko to nehorí, ale svieti.

Syn: Mami už nám svietia aj záclony.

 

Na vážnejšiu nôtu

Myslím si, že každí tunajší diskutér vie, že HDP USA v Q1 roku 2014 rástol neuveriteľné -1% (áno negatívne 1%) mám k tomu len 3 poznámky:

1) S dlhopismi a s akciami akoby ani nehlo, S&P 500 pri 1950 bodov a úroky  na 10 ročných US dlhopisoch sú nízke (okolo 2,4%), za normálnych okolností by došlo ku 2-5% korekcií, čo sa nestalo. Teda rast je poháňaný maloobchodným predajom  akcií resp. spätným nákupom akcií

2) Štatistiky sa sezonálne a všelijak inak sa upravujú systematicky „na ružovo“ viď  posledný debakel ISM kde zverejnené dáta museli upravovať nie raz, ale rovno dvakrát. Samozrejme nevedeli prečo počítače rozhodli použiť nesprávne koeficienty a samozrejme nikto nebude potrestaný. (Prečo by aj USA už odmeňuje neschopnosť viď QE, ZIRP a bailout). Celé to upravovanie sa robí len kvôli tomu aby ekonomika vyzerala dobre, čo sa skôr alebo neskôr vypomstí.

3) Nemá ani z čoho rásť cca 53 percent Američanov zarába menej ako 30 000 US$ ročne a približne rovnaké množstvo si nemôže dovoliť kúpiť dom v ktorom býva, ani s tým že hypotéky sú ozaj lacné (v Amerických reláciách) a keď k tomu prirátame aj to, že tržby z maloobchodného predaja klesajú aj napriek terajšiemu dobrému počasiu (pričom došlo to tak ďaleko, že v Q1 veľké predajné siete zatvorili množstvo obchodov, oznámené to bolo koncom roka 2013). Ostatne ani čísla o nezamestnanosti nie sú nijak optimistické, áno zamestnalo sa v USA 118,7 milióna ľudí, čo je o 98000 viac než v decembri roku 2007, ALE najviac je zamestnaná skupina 55-69 ročných (graf) a 129 miliónov je buď zamestnaný na čiastočný úväzok (27,2) alebo je nezamestnaný (9,8) či rovno vypadol z evidencie pracovnej sily (92), viď tento graf, ktorý bol vytvorený z oficiálnych údajov BLS, pričom kvalita týchto prác je mizerná. Nesmieme pri tom zabúdať, že rast ekonomiky USA v posledných 20 rokov bolo poháňané zadlžovaním aj štátu, ale hlavne obyvateľstva. Lenže tá posledná možnosť je vyčerpaná (kvôli už teraz rekordne vysokému zadlženiu obyvateľstva a relatívne nízkym mzdám) a prvá možnosť pomáha len veľkým korporáciám, ale nie ekonomike ako celku.

Aby som sa nezameriaval len na USA, treba zamerať aj na iné krajiny a zoskupenia. Začnem od EU ktorá tak ako USA sa vydala cestou japonska, čiže tlačenia meny a dokonca zašla tak ďaleko, že zaviedla negatívne úroky, a moje 2 otázky znejú:

1) Keby bola ekonomika EU zdravá a jej ekonomika v poriadku, tak by Draghi robil to, čo robí?

2) Prečo majú krajiny PIGS tak nízke úroky na svojich dlhopisoch, keď ich reálna ekonomika je de facto v ťahu (vysoká nezamestnanosť, nesplácané hypotéky atď)?

Odpovede sú jednoduché, reálna ekonomika EU je v ťahu, kroky ECB nepomáhajú so zotavením a ECB síce nepriamo ale tlačí € (Nemecký ústavný súd im to zatrhol). Takže FED a asi ECB dohodli asi takto, cez swapy budú financovať vzájomný nákup dlhopisov a FED zafinancuje nákup cez EuroClear (presúvajú sa sem US dlhopisy, ktoré boli v rukách BRICS, Iráncov a možno aj v Saudov) a ECB zase zafinancuje nákup PIGS dlhopisov, a keďže sa to deje cez swapy, je to OTC (Over The Counter), čiže sa to nedostáva do rozvahy zmienených CB. Môžeme teda povedať QE sa oficiálne bol obmedzený, neoficiálne sa dvoj až strojnásobil.

Japonsko, o nej len 3 veci: Japonská vláda chce aby bol postavení plynovod z Ruska popri Sachalinských ostrovoch, Abenomika (tlačenie meny) jej ekonomiku len poškodzuje a od 1.6. obchoduje s Čínou priamo vo svojej mene pričom vzájomný kurz sa určuje na Šanghajskej a na Tokijskej burze pričom ani jedna mena sa nepreráta na US$.

Pre úplnosť musím dodať, ani na Východe nie je všetko v poriadku, mám namysli Čínu kde praskli 2 bubliny, tá realitná a tá s tieňovým bankovníctvom. O tej prvej nemusím priveľa písať, každý predsa počul o prázdnych mestách, ale o druhej napíšem viac, pričom obe majú na rováši to, že rast Čínskej ekonomiky spomalil. Takže v Číne firmy ktoré nemali dostatok likvidity použili komodity (zlato, meď, hliník atď) ako zábezpeku na pôžičky, za následok tom mal jednak to, že to zväčša vyhnal cenu danej komodity (v prípade zlata celá schéma bola otočená, takže to tlačilo cenu zlata dole) a jednak tá istá várka bola použitá viackrát. Dopady boli budú/sú 3 veci Číňania zastavili odvoz daných komodít zo skladov, môžeme očakávať paniku a horúčkovitý nákup daných komodít (za podvody sa v Číne strieľa a rodina musí zaplatiť náklady na popravu) a Čínske úrady v pre nich príhodný čas uverejnia správu, ktorá bude obsahovať to, že v tých súkromných skladoch je menej zlata ako sa uvádzalo. Je to jedno či to bude pravda alebo nie, ich cieľom bude aby zlato zdraželo a to asi urobia po tom,  čo dostanú všetok voľné Západné zlato pod svoju kontrolu.

Nehorí, ale svieti, že?

 

Čo na to BRICS a k nemu asociované krajiny?

Pokiaľ veríte MSM tak nič, lenže je to len zdanie, v skutočnosti vedia 3 veci:

1) US$ je toxický, kvôli ZIRP a otvorenej/skrytej QE. Tým US$ a v ňom denominované aktíva strácajú na hodnote a už nemôžu plniť funkciu zábezpeky.

2) Hlavná sila USA sú US$ a ich finančný systém, keď niekto príde s lepšou alternatívou, tak USA sa automaticky stanú krajinou 3. sveta.

3) USA a Británia okráda kdekoho keď má na to šancu, buď nepriamo cez voľné tlačenie mien (aj Británia má QE), alebo priamo ako sa o tom presvedčili Nemci a Saudi, alebo ako sa o tom o chvíľu presvedčia aj Rakúšania.

BRICS vedia ako sa tými 3 vecami poradiť, o tom sa písalo aj na stránkach proinvestory.cz ale aj inde, preto sa o tom nebudem príliš rozpisovať. Základom celého nového systému sú v podstate 3 veci: vlastný platobný systém, vlastná infraštruktúra nezávislá na USA a samozrejme skupina krajín ktorá nepoužíva US$ vo vzájomných obchodoch resp. sa nepoužije na prepočet vzájomného kurzu (podľa možnosti aby 50% svetového obchodu prebiehal mimo US$). Keď sa ale pozrime bližšie na tieto 3 potrebné veci a popremýšľame nad udalosťami posledných , či roka (pre „niektorých“ je to fakt výzva), tak si uvedomíme to, že väčšina vecí je takmer na mieste:

1) Vlastný platobný systém, pripravuje Rusko, ktorý zhodou okolností bude kompatibilný s tou čínskou (čítaj upravená verzia čínskeho systému), ktorá bude asi založená na zlate v depozitoch v BRICS a v pridružených krajinách (preto sa zlato vyváža zo západných depozitov do BRICS krajín).

2) Nezávislú infraštruktúru zase teraz prednedávnom dobudovali, pričom vynechanie Amerických teda západných korporácií z budovania počítačovej infraštruktúry bol logickým krokom  (Snowdenove odhalenia a rôzne špehovacie škandály boli dokonalou výhovorkou) a na komunikáciou sa použijú tie optické káble o ktorých sme počuli cca pred rokom. Tie káble sú už podľa všetkého funkčné, lebo položiť káble cez Atlantik trvá cca niekoľko týždňov a pospájať niekoľko centier niekoľkými loďami nie je problém. Pričom po Rusko-Čínskej plynovej dohode prebiehali skúšobné platby vo vzájomných menách, a podľa všetkého všetko sa prebehlo v poriadku.

3) Klub krajín ktoré nepoužívajú US$ vo vzájomných obchodoch sa rozširuje z mesiac na mesiac a aj o tom sú Yuanové swapy alebo medzinárodné barterové dohody (trend minulých rokov je práve rozširovanie medzištátneho barteru), lenže chýba jej kritická masa a tú práve môže dodať Saudská Arábia a zbytok OPEC, pretože krajiny z okolia Perzského zálivu z nejakého dôvodu zle znášajú, keď ich niekto oberie o ich zlato alebo nepriamo okráda cez QE a ZIRP a to, že Rusi dávajú do kopy „plynový OPEC“ radšej ani nespomínam. Pričom do tohto klubu dostali pozvanie krajiny ktoré majú surovinové zdroje, výrobné kapacity alebo technológie či kombináciu týchto 3 vecí, žiaľ USA momentálne nespĺňa ani jedno kritérium, aj preto ju kupujú Číňania na stojato-na ležato veď je to jediné miesto kde US$ ešte má nejakú hodnotu napr už 60% Manhattenských komerčných budov vlastnia Čínske spoločnosti, a teraz skúpili aj olejové piesky v Alberte za svoje prebytočné/zbytočné dolárové rezervy.

 

Kedy nám začnú „svietiť aj záclony“?

Otázka je na mieste. Určite nie vtedy keď USA vyhlási nejaké symbolické sankcie kvôli Ukrajine, ktoré prakticky nebudú mať nijaké dopady na ruských oligarchov. Preto hovorím o symbolických sankciách, lebo EXXON člen Rokefellerovej skupiny Standard oil a iné ropné spoločnosti viac ani nedovolia a ostatné „Anglosaské“ krajiny tiež nie. Pozrieme na ne: Austrália nie, lebo všetky jeho prístavy skúpili Číňania za svoje zbytočné dolárové rezervy; Nový Zéland a Japonsko je mimo hry; Filipíny sú radi keď dostanú nejakú ropu a plyn z Ruska a Veľká Británia a zbytok EU veľmi dobre vie, že vážne sankcie voči Rusku ,alebo cudzie vojská na svojom území znamená žiadne suroviny, žiadna ropa a plyn, čo by znamenalo politickú samovraždu pre daného politika (v normálnom prípade by ich odstránili vlastní priemyselníci, v extrémnom prípade naštvaný dav a tá by s nimi nemaznala).

Takže kedy? Nie skôr než Saudi povedia, že berú akúkoľvek menu za svoju ropu (k tomu je veľká šanca veď Číňania postavili petrochemické zariadenie na pobreží Červeného mora). Kedy sa to stane? Nie skôr než ich banky získajú a zavedú kódy k novému platobnému systému a získajú naspäť časť svojho zlata.

Poznámka: Argument typu „Neprejde to lebo Čína má problémy.“ neobstojí hlavne z 2 dôvodov:

1) V Číne ešte netečie krv a ani do 6-9 mesiacov nebude, viď roky 2007-2008.

2) Brettonwoodska dohoda bola pripravená a skompletizovaná počas 2. svetovej vojny.

 

Ako to dopadne?

Pre Západ obzvlášť pre USA to bude katastrofa, lebo USA zažije hyperinfláciu a là Weimar, Zimbabwe, Argentína alebo Maďarsko po 1945, a ostatným západným krajinám zas zanikne finančný systém ako to bolo v Argentíne, lebo tie US$ a v ňom denominované aktíva, ktoré boli použité ako zábezpeka sa stanú prakticky cez noc bezcenné, teda Cyperský scenár je istota. Jediná západná krajina ktorá z toho vyjde bez škrabancov je Švajčiarsko a ten zas urobí všetko aby nielen zostal jedným z finančných centier aj v zmenených podmienkach, ale aj technologickým centrom. Pričom nesmieme zabudnúť na to, že USA nielen, že sa stane krajinou 3. sveta prakticky cez noc, ale ani na to, že zostane bez významných spojencov.

 

S pozdravom

Oracle

Vítěz květnového kola soutěže je znám

Neděle, Červen 1st, 2014

Máme tu vítěze květnového letošního o kola soutěže čtenářů v roce 2014.

Je jím článek Plukin: Víte, které obchody jsou vaše?

Čtenáře upozorňujeme, že zároveň bylo odstartováno červnové kolo. Také v něm se budou sčítat “like” facebooku a “g+1″ googlu, aby mohli hlasovat i čtenáři bez facebookového profilu.

 

Dále připomínám, že minci Silver Eagle lze získat i díky investičnímu tipu. Zde lze navíc i získat knihu FOREX Trading pro začátečníky od společnosti XTB Broker.

Plukin: Víte, které obchody jsou vaše?

Středa, Květen 21st, 2014

Máme tu druhý článek květnového kola soutěže čtenářů roku 2014.

 

Jaká jsou Vaše očekávání na burze? Jaké jsou Vaše výsledky? Jste ziskoví? Blíží se to Vašim představám? Stojí to za ten čas, co tomu věnujete? Držíte se svého plánu? Máte dobrý plán? Máte vůbec plán? Víte které trhy, obchody Vám vyhovují? Našli jste svou výhodu v trhu? O nutnosti mít obchodní plán píše kde kdo, ale soudě podle poměru ziskových/ztrátových obchodníků si s tím většina hlavu neláme a jejich (ne)výsledky tomu odpovídají. A Vy chcete určitě být mezi těmi pár úspěšnými pár procenty a udržet se tam.

Je úplně jedno jste-li „dlouhodobý investor“ nebo krátkodobý obchodník, tak jako tak by Vašim cílem měla být maximalizace kapitálu při minimalizaci rizika. A to bez dobrého plánu není dlouhodobě možné. Musíte jednoduše vědět co obchodovat tj. v čem máte Vy výhodu. Na burze je spousta možností jak uspět. Warren Buffett si udělal jméno svou schopností najít podhodnocené firmy. Larry Williams zase uspěl jako technický obchodník a obchoduje jenom určitou cenovou situaci. Donald Trump, byť se nepohybuje na burze, zase nechává projekt „uzrát“ tj. naučil se nespěchat a dává tak možnost instinktu vycítit je-li správný okamžik nebo ne. Nejde ale o to kopírovat jednoho či druhého, miliony na celém světě se nesnaží o nic jiného než kopírovat úspěšné, ale výsledky většiny tomu neodpovídají. Čím to je? Ti opravdu úspěšní našli to co vyhovuje jim a to co produkuje požadované výsledky a dále se zdokonalují. Jsme totiž různí a co vyhovuje jednomu nemusí vyhovovat nám. Takže co vyhovuje Vám? Který trh? Jaký styl? Nevíte-li to, nemáte šanci dlouhodobě uspět. A můžete mít k dispozici sebelepší informace.

Jedna věc je uvěřit tvrzení, že akcie potřebují větší korekci nebo že zlato půjde nad $2500. Druhá věc je, jestli se tahle předpověď vůbec splní a úplně jiná věc je jestli na tom obchodník vůbec dokáže vydělat. A o tom to celé je. Bez zisku je celé snažení zbytečné. Můžete mít přístup k opravdu dobré analýze, ale k čemu Vám to je, máte-li větší ztráty než zisky, protože trh Vám tak zamotá hlavu, že kupujete na vrcholech a se strachem pak prodáváte na dně? Nebo držíte zuby nehty, protože „nejde o ztrátu dokud jsem v pozici“, ale být měsíce či roky v červeném x procent tj. ve ztrátě není vůbec příjemné, navíc nevíte jestli se to kdy do zisku vůbec dostane. Nemluvě o tom, že kapitál mohl být zatím rozmnožen někde jinde a mohli jste i klidněji spát. Příležitostí na burze je totiž spousta každý den, je ale potřeba vědět co člověk hledá.

Pokud Vaše výsledky nejsou takové jaké chcete, doporučuji se zaměřit na technickou analýzu. Znalost čtení grafů se hodí i kdyby jste byli opravdu mistři v hledání podhodnocených firem. Proč? Protože trh může být iracionální déle než obchodník solventní. A opravdu nechcete bojovat proti trendu, zkoušeli to mnohem více kapitalizovaní a přišli o všechno, přestože výhled odhadli dobře, jenom se spletli v načasování. Např. hedgefond Amarath se svou spekulací na pokles zemního plynu.

Akceptujeme-li, že cena má vždycky pravdu, ušetříme si velkou porci zklamání. Cena totiž vyjadřuje aktuální rovnováhu kupců a prodejců. Tečka. Více kupců, cena roste. Více prodejců, cena klesá. Můžu být sebevíce přesvědčen, že se trh mýlí a cena by měla být jinde, ale přetlačovat se s miliony dolarů na druhé straně není zisková strategie. Koneckonců můžu se mýlit já, protože existují mnohem zkušenější účastníci trhu mající přístup k nejrůznějším informacím, které se do světa dostanou bůhví kdy.

K porozumění kde cena je a co můžeme očekávat do budoucna je potřeba umět číst grafy, protože to obchodníkovi umožní definovat riziko a potenciál profitu.

Je-li trend ve směru fundamentů tím lépe, není-li, může obchodník obchodovat menší pozici či se soustředit na krátkodobější spekulace. Trh rád přetahuje extrémy, vytváří dlouhé trendy, tak proč nevyužít síly setrvačnosti ke zvýšení profitu? Nemluvě o příležitosti otevřít pozici s takovou slevou o jaké by se nám nikdy nesnilo začne-li cena naznačovat, že dosavadní trend se vyčerpal a může dojít k obratu. Kolikrát jste si už řekli „Škoda, radši bych to nakoupil až tady, ale tak dolů se to nikdy nedostane!” a pak když tam cena došla se Vám najednou vůbec nakupovat nechtělo? A nechtělo se Vám nakupovat ani o 10-20% níže. Tolik k tomu co je na burze „nemožné“. :-)        

Bez dobrého plánu nemáte šanci na udržitelný úspěch. Cílem obchodování/investování není obchodovat/investovat jenom proto, aby se něco dělo. Ono to láká, vidí-li člověk, kolik mohl vydělat tady a kolik tam. Tenhle přístup ale vede do pekla. Čím zkušenější obchodník, tím je vybíravější. Zkušenost ho naučila umět si počkat a obchodovat jenom ty nejlepší příležitosti z nejlepších a zbytek ignorovat, vyplácí se to. Ale aby toho byl schopen tak musí znát sám sebe a vědět co mu vyhovuje a sedí.       

Existuje spousta trhů a spousta možností jak na nich vydělat. Akcie, komodity, měny. Zavedené firmy či začínající firmičky. Obchody mohou trvat roky či měsíce ale taky pouze pár minut či ještě méně. Všechno má své výhody i nevýhody a osobně znám jak úspěšné dlouhodobé obchodníky tak ty kteří velmi úspěšně obchodují minutové grafy a neměnili by. Záleží jenom na nás, co vyhovuje nám. A k tomu musíme znát následující:

1)      Musíme vědět, jak se chováme ve vypjatých situacích. Jinak budeme dělat stejné chyby jako těch ~90%, kteří neumí zvládat své emoce a prodělávají, protože trh si s nimi dělá co chce. Trh obchoduje je, místo, aby oni obchodovali trh. A nemyslete si, že se emocím vyhnete obchodováním delší periody. Naopak budete mít méně zkušeností, protože tam se vypjaté situace objevují méně často. Viz předchozí vrchol a následný pád do 2008/2009 dna.

2)      Musíme vědět, co v trhu hledáme a obchodovat jenom to co nám vyhovuje. A klidně můžeme mít více strategií pro různé typy trhů, či různé situace. Nicméně méně je někdy více. A to už je zase o tom vědět co hledáme, co od trhu očekáváme a co nám vyhovuje.

Takže. Víte co vyhovuje Vám? Víte co v trhu hledáte? Máte kvalitní strategii? Dosahujete těch výsledků, co chcete? Pokud ne, dejte si pauzu a projděte si celé Vaše obchodování pěkně v klidu a uvidíte co je potřeba zlepšit. Úspěšní dělají přesně tohle a opakovaně, proto jsou i nadále úspěšní. Přeji hodně úspěchu.

 

 

Plukin