Fundamentální analýza společnosti – na co si dát pozor

Autor článku: 20. 6. 2013

Pro případy, že byste chtěli zájem koupit nebo třeba prodat short akcie, nabízím pár bodů, které stojí za to, aby jim byla při finanční analýze věnována pozornost. Skutečné hospodářské výsledky společnosti, tak důležité pro investiční rozhodování mohou být hodně odlišné od  údajů patrných na první pohled. Spočítat několik poměrových ukazatelů tak může být silně zavádějící.

Proto je třeba se podívat na následující:

Typickým příkladem položek zkreslujících hodnotu poměrových ukazatelů jsou jednorázové neopakovatelné položky (prodej divize, investice, odpis velkých aktiv atd.)  Při analýze výsledovky společnosti je třeba se podívat, zda neobsahuje nějaké neopakovatelné položky (ať na straně výnosů nebo nákladů).  V takovém případě je třeba výsledovku o ně očistit a pracovat s očištěným hospodářským výsledkem (ziskem). Hodnota firma pak často vyjde výrazně jinak, než hlásí poměrové ukazatele.

Příloha k účetní závěrce obsahuje velké množství užitečných informací.  Jde např. o metody oceňování aktiv, popis mimořádných a neopakovatelných událostí, zmínku o mimobilančních položkách atd., odměňování managementu apod. Proto je třeba ji přečíst.

Co v ní lze najít? Například jsou popisy účetních postupů a informace o tom, jestli se proti minulosti nezměnily.  Pokud firma změní účetní postupy, je třeba zjistit, co ji k tomu vedlo a pokusit se kvantifikovat dopad těchto změna na hospodaření společnosti.  Často takové kvantifikace dělá i samotná společnost a uvádí je právě v Příloze.

Zisk lze různými účetními triky v určité míře upravit dle potřeby (zejména během roku, tedy i kvartálních výsledků).  Co ale nelze tak jednoduše zmanipulovat je množství peněz na účtech společnosti.  Proto doporučuji sledovat i Cash flow.  Pokud totiž je společnost zisková, ale množství peněz na účtech odpovídajícím způsobem neroste (samozřejmě po zohlednění investic apod.), je ve společnosti  něco shnilého. Zarazit by vás měla např. skutečnost, kdy společnost vykáže za čtvrtletí několikamiliardový zisk, zároveň si během stejného období ale musí půjčit x miliard.

Několikaletý nesoulad mezi vykazovanými zisky a stavem bankovních účtů byl společným rysem Worldcomu, Enronu nebo i třeba General Motors.

Pozor na servisní smlouvy a smlouvy marketingové podpory mezi matkou a dcerou.  I jejich popis lze najít v příloze k účetní závěrce.  Pozornost je nutná zejména v případě, že se chystáte nakoupit akcie dcery.  Zisk dcery je v takovém případě v rukou matky v závislosti na tom, jaké náklady marketingové podpory vyfakturuje.  Fakturace nemůže být úplně libovolná, ale určitý prostor pro ladění výsledků tam je.

Při analýze společnosti je třeba pracovat s diluted EPS.  Jedná se o EPS přepočtené na zvýšené množství akcií, které se mohou do oběhu dostat např. uplatněním opcí či warrantů.  Důležitost práce s diluted EPS je větší a malých společností s minimálními / žádnými tržbami.

Náhlé osekání nákladů na výzkum a vývoj je špatným signálem pro budoucnost.  Pokud tyto náklady společnost oseká jenom proto, aby dosáhla předpovědí analytiků, jde o signál, že vedení řídí společnost od čtvrtletí ke čtvrtletí bez dlouhodobé koncepce. Na trading zajímavá akcie, na dlouhodobější držení již nikoliv.

Goodwill je položka vzniklá při nákupu jiné společnosti, pokud kupovaná společnost byla oceněna na vyšší cenu, než byla hodnota jejich aktiv.  Pokud se tato koupená společnost dostane do problémů, ovlivní to hospodaření matky dvakrát.  Za prvé – klesne konsolidovaný zisk.  A za druhé, pokud problémy koupené společnosti jsou trvalejšího rázu, mateřská společnost by měla snížit goodwill, což se jednorázově negativně projeví na jejím hospodářském výsledku, ale zároveň ji klesnou aktiva, což vede k růstu zadluženosti, ačkoliv společnost nemá k dispozici ani dolar hotovosti navíc.

Ne vše najdete ve finančních výkazech společnosti. Sledujte i neúčetní operace.   Někdy se hodnota společnosti může prudce zvýšit, aniž by proběhla jediná účetní operace (např. schválení léku do prodeje, úspěšný průzkum ložiska komodity apod.).

 

Obchody insiderů se vyplatí sledovat.  Insiders v USA jsou povinni do 2 dnů od obchodu to oznámit a společnost pak vydává formulář nazvaný S-4. Insiders prodeje jednotlivce nemusí být nutě špatný signál o společnosti.  Důvody k prodeji mohou být různé.  Pokud by ale prodávalo větší objemy akcií více členů užšího vedení, je třeba se podobné akcii podívat na zoubek. Pokud nakupují akcie za tržní cenu, pak je to signál, že vedení věří své společnosti.  Opět je dobré sledovat i objem obchodů a kolik členů vedení nakupuje.

Nákupy investorů – aktivistů. Jde o větší investory kupující významnější podíl ve firmě za účelem ovlivnění chodu společnosti. Takový investor musí u firmy obchodované v USA vyplnit formulář 13-D. V něm má za povinnost oznámit kolik akcií společnosti koupil a za jakým účelem (nejčastěji jde o změny ve vedení, dále pak o fúze / akvizice).

 

Vaše připomínky, případně zkušenosti s dalšími indikátory jsou vítány.

 

TOP 5 letošní vybrané články


10 dosud nejčtenějších článků na serveru:

Štítky: ,

Komentáře

  • VoDo napsal:

    Uvítal bych pohled na ETF od někoho kdo se jim věnuje delší dobu, já osobně akcie kupovat nechci a není to moje strategie na budoucí léta, posledních pár let je stále více firem postiženo korupcí, účetní machanicí, neočekávaných zpráv o vůdčích lidech, úplně mimo analýzy od odborníků, toto vše sráží cenu akcie. Moje strategie bude ETF, pravděpodobně dividendové, indexové pákové, ale nejdřív short indexů.

Napsat komentář

Finanční a komoditní komentáře z Chicaga pro vás připravila společnost Lembros logo