Články s tagem ‘CDS’

Rok 2011 = rok všeobecného růstu CDS vládních dluhopisů

Pondělí, Leden 16th, 2012

V páté části seriálu Analýza trhu credit default swap se v úvodu nového roku 2012 podíváme na kompletní žebříček hodnot pětiletých CDS kontraktů na vládní obligace 68 zemí. Údaje v následující tabulce nám poskytnou obrázek o situaci na konci roku 2011 v porovnání se stavem v závěru roku 2010.

sovereign_cds_20111230

 

Rok 2011 byl ve znamení všeobecného nárůstu cen CDS z důvodu prohlubující se evropské dluhové krize. Dle údajů společnosti CMA vzrostl kurz CDS k 30.12.2011 meziročně u 64 z 65 států.

Výjimkou jsou CDS na státní obligace Venezuely, které meziročně poklesly o 82,5 bps (-8,17 %) na 927,1 bps – průměrná cena pojištění dluhopisů o nominální hodnotě 10 mil. USD je 927 100 USD. Venezuela navzdory poklesu kreditního rizika stále patří do skupiny nejrizikovějších zemí, umístila se na 65. místě v rámci hodnocení 68 států před Pákistánem (979,6 bps), Portugalskem (1 153,7 bps) a Řeckem (8 453,3 bps).

Nejnižším absolutním nárůstem hodnot CDS o 8,1 bps (+19,52 %) na 49,6 bps se mohou pochlubit vládní obligace USA, což je zařadilo na 2. místo z předchozí 5. příčky za Norsko (44,6 bps). V Top 5 se dále umístilo Švýcarsko (67,9 bps), Švédsko (76,7 bps) a Finsko (77,3 bps). Z dnešního pohledu nízké ceny CDS jsou v silném kontrastu s údaji platnými na přelomu let 2007 a 2008, tj. před začátkem finanční krize (Norsko – 5 bps, USA – 8,4 bps, Švédsko – 5,1 bps, Německo – 6,9 bps, Rakousko – 7 bps, Řecko – 22 bps), což naznačuje zásadní změnu vnímání kreditních rizik státních obligací.

Nárůst kurzu CDS o více než 300 bazických bodů zaznamenaly státní bondy Řecka (+ 7 426,8 bps –> 8 453,3 bps), Portugalska (+ 656,4 bps –> 1 153,7 bps), Egypta (+ 383,4 bps –> 621,4 bps), Ukrajiny (+ 350,7 bps –> 860,2 bps), Slovinska (+325,5 bps –> 402,4 bps) a Argentiny (+315 bps –> 917,4 bps).

Kuriozní situace nastala v prosinci 2011 u CDS kontraktů na řecké vládní obligace, 16. prosince kurz vzrostl na rekordní hodnotu 14 395,7 bps. Nad úrovní 10 000 bazických bodů se cena CDS v prosinci 2011 vyskytovala několik dní.

Zdroj : Bloomberg, CMA

 

 

Předchozí části seriálu Analýza trhu credit default swap:

Další analýzy a komentáře autora Miroslav Piták:

 

Zajišťovny – bezpečný přístav amerického a evropského finančního sektoru?

Sobota, Leden 7th, 2012

Ve čtvrté části seriálu Analýza trhu credit default swap se v úvodu nového roku 2012 podíváme na kompletní žebříček hodnot pětiletých CDS kontraktů 63 evropských a amerických finančních institucí. Údaje v následující tabulce nám poskytnou obrázek o situaci na konci roku 2011 v porovnání se stavem v závěru roku 2010.

cds_allbank_20111230

 

Eskalující evropská dluhová krize v roce 2011 ve většině případů velmi negativně ovlivnila kurzy CDS. Výjimkou je španělská finanční společnost La Caixa (Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona), která se v žebříčku 63 firem meziročně posunula z 53. místa na 20. Náklady na pojištění dluhopisů emitovaných La Caixa meziročně poklesly  o 180 bps (-46,11 %) na 210,16 bps – cena pojištění dluhopisů o nominální hodnotě 10 mil. USD překračuje úroveň 210 000 USD. Pouze nepatrným nárůstem hodnoty CDS o 2,24 bps (+1,72 %) na 132,74 bps se může pochlubit švýcarská zajišťovna Swiss Reinsurance Company, což ji zařadilo na 6. místo z předchozí 22. příčky za švýcarskou finanční skupinu Zurich Financial Services (129,75 bps) a německou Allianz (129,75 bps). Celkové třetí a první místo mezi evropskými a americkými bankami náleží nizozemské bance Rabobank (122,16 bps), která je i ratingovými agenturami ohodnocena nejvyššími známkami (Moody’s – Aaa, Standard & Poor’s – AA, Fitch – AA).

Do skupiny nejvíce bezpečných amerických a evropských finančních společností z pohledu cen pětiletých kontraktů CDS patří v dlouhodobém horizontu německé zajišťovny Munich Reinsurance Company (83,75 bps) a Hannover Re (114,94 bps). I přes toto prvenství byl kurz CDS k 30.12.2011 13 až 14 krát vyšší než na začátku roku 2007, což ukazuje na zásadní změnu vnímání kreditních rizik bank, pojišťoven a společností poskytujících finanční služby. U ostatních firem byl růst ještě vyšší, např. portugalská Banco Comercial Portugues poskytující bankovní a pojišťovací služby zaznamenala k 30.12.2011 více než 180-ti násobný nárůst CDS oproti stavu k 3.1.2007 (9 bps).

Naopak irské (Irish Bank Resolution Corporation – 1706,08 bps, The Governor and Company of the Bank of Ireland – 1279,59 bps) a portugalské finanční instituce (Banco Comercial Portugues – 1648,36 bps, Banco Espirito Santo – 1114,72 bps, Caixa Geral de Depositos – 987,81 bps) jsou zařazeny mezi firmy s nejvyšším kreditním rizikem. Dynamickým nárůstem cen CDS byl meziročně zasažen  také italský bankovní sektor (Banco Popolare +521,67 bps –> 807,67 bps, Banca Popolare di Milano +429,3 bps –> 608,52 bps, Unione di Banche Italiane +354,11 bps –> 569,56 bps, Banca Monte dei Paschi di Siena +286,78 bps –> 552,08 bps, UniCredit +343,36 bps –> 538,36 bps, Mediobanca +336,88 bps –> 501,88 bps, Intesa Sanpaolo +328,06 bps –> 481,81 bps).

Jak jsem již upozornil, situace v roce 2011 se prudce zhoršila a pokud nedojde k výraznějšímu zlepšení v roce 2012, což nepředpokládám, lze očekávat další mimořádné mimořádné kroky nejen ECB na posílení stability finančního systému.

Zdroj : Bloomberg

 

Předchozí části seriálu Analýza trhu credit default swap:

Další analýzy a komentáře autora Miroslav Piták:

 

Balancují irské a portugalské banky nad propastí?

Neděle, Prosinec 18th, 2011

V předchozích dílech seriálu Analýza trhu credit default swap jsem provedl analýzu 16-ti bank, pojišťoven a společností poskytujících finanční služby založených v USA a Velké Británii.

Ve třetí části seriálu zaměřeného na analýzu stavu a historického vývoje hodnot pětiletých kontraktů credit default swap (CDS) 57 amerických a evropských firem z finančního průmyslu si přestavíme 2 společnosti z Irské republiky – The Governor and Company of the Bank of Ireland, Irish Bank Resolution Corporation (nástupce znárodněné Anglo Irish Bank). Finanční sektor Portugalské republiky budou reprezentovat Banco Comercial Portugues, Banco Espirito Santo a Caixa Geral de Depositos.

Irsko a Portugalsko patří mezi státy, které následovaly Řecko a z důvody ochrany před bankrotem byly donuceny vstoupit do záchranného programu EU a MMF.

tab1_cds_portugalireland

 

CDS (bps) – cena pětiletého kontraktu credit default swap o velikosti 10 milionů USD v bazických bodech (1 bazický bod = 0,01 procenta)

Celková pozice – celková nominální hodnota všech obchodovaných CDS kontraktů v mld. USD

Čistá pozice – zůstatková nominální hodnota obchodovaných CDS kontraktů při vzájemném vypořádání v důsledku kreditní události v mld. USD

Vývoj ceny pětiletých kontraktů bankovních CDS (bps)

  chart_cds_banks_irelandportugal

V průběhu roku 2011 kurzy CDS kontraktů finančních institucí z Irska a Portugalska vystoupaly na 2 až 3 násobek. Výjimkou je Irish Bank Resolution Corporation, u které cena CDS po převzetí Anglo Irish Bank postupně klesá z rekordní úrovně 6 677 bps z 24.11.2010 a v posledních 2 měsících se pohybuje v pásmu 1 600 až 1 800 bps. Kreditní riziko The Governor and Company of the Bank of Ireland se po výrazném růstu v období leden až červen 2011 na hodnotu 1 745 bps snížilo, kurzy CDS klesly až o 30 % a aktuální vývoj naznačuje stabilizaci. Ceny CDS Caixa Geral de Depositos od srpna 2011 kolísají v rozpětí 930 až 1050 bps, tj. s odstupem 15 až 20 procent od max. 1 239 bps z července 2011. Hodnoty CDS kontraktů Banco Comercial Portugues a Banco Espirito Santo jsou od dubna 2011 vzestupném trendu.

Dle údajů The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) se meziročně celková pozice v CDS snížila o 4,55 mld. USD (-8,83 %) na 46,96 mld. USD, nejvýrazněji u The Governor and Company of the Bank of Ireland (-3,71 mld. USD na 3,34 mld. USD). Při porovnání se stavem ke konci roku 2008  (26.12.2008 – 38,55 mld. USD) je aktuální celková pozice v CDS vyšší o 8,41 mld. USD (+21,82%).

Rekordní úrovně cen kontraktů CDS z let 2008 až 2009 ovlivněné bankrotem americké investiční banky Lehman Brothers dne 15.9.2008 byly několikanásobně překonány, nejvíce v případě Banco Comercial Portugues (9.3.2009 – 180 bps x 15.11.2011 – 1 836 bps). Dramatickou situaci naznačuje porovnání rekordních hodnot z let 2010 – 2011 s maximálními údaji z první fáze finanční krize : Banco Espirito Santo (6.3.2009 – 230 bps x 25.11.2011 – 1 262 bps), The Governor and Company of the Bank of Ireland (6.3.2009 – 670 bps x 29.8.2011 – 1 745 bps) a Irish Bank Resolution Corporation (9.3.2009 – 950 bps x 24.11.2010 – 6 677 bps).

tab2_cds_portugalireland

 

Vývoj ceny pětiletých kontraktů CDS vládních dluhopisů Irska a Portugalska (bps)

chart_cds_ireland_portugal

 

Vládní obligace Irska a Portugalska jsou dle aktuálních a historických hodnot CDS považovány za dluhové instrumenty s vysokou úrovní rizika. Současné ceny pětiletých kontraktů CDS jsou na několikanásobně vyšších úrovních než na začátku roku 2009 (Irsko: 24.2.2009 – 386 bps; Portugalsko: 20.1.2009 – 153 bps) kdy panika na finančních trzích se blížila ke svému vrcholu. Porovnáme-li stávající hodnoty CDS s údaji před propuknutím finanční krize (Irsko: 10.1.2008 – 19,4 bps; Portugalsko: 3.1.2007 – 4,5 bps) získáme obrázek o rozsahu katastrofy které čelíme.

Růstový trend cen CDS kontraktů na irské vládní dluhopisy, který byl opětovně zahájen v březnu 2010 z úrovně 115 bps byl přerušen 18.7.2011 po dosažení hodnoty 1 196 bps. Následovala korekce v rozsahu 40 procent, která trvá do dnešních dnů. Na možnost úspěšného vyřešení irské dluhové krize jsem na konci září 2011 upozornil v článku Opustí Irsko jako první skupinu problémových zemí PIIGS?

Pohled na vývoj CDS kontraktů portugalských státních obligací nenabízí podobný optimistický obrázek. Vzestupný trend od začátku srpna 2009 (4.8.2009 – 44,5 bps) je přes větší korekce platný až do dnešních dní, aktuální kurz 1 110,5 bps se nachází necelých 10 procent pod nejvyšší hodnotou 1 216 bps z 12.9.2011.

Investory vnímané riziko úvěrového selhání vládních dluhopisů Portugalska je na vyšší úrovni než u obligací emitovaných vládami Ukrajiny (CDS 864,2 bps), Venezuely (CDS 957,8 bps) nebo Argentiny (CDS 974,2 bps). Z pohledu cen pětiletých kontraktů CDS mají vyšší riziko než portugalské pouze řecké státní dluhopisy (CDS 14 395,7 bps). Kreditní riziko irských státních obligací po výrazném poklesu je hodnoceno o 35 procent výše než u italských (CDS 539,2 bps) nebo chorvatských bondů (CDS 542,8 bps).

Celková nominální hodnota obchodovaných CDS kontraktů u irských vládních obligací po meziročním poklesu o 5,91 mld. USD dosahuje úrovně 41,98 mld. USD, v případě portugalských státních dluhopisů se velikost celkové pozice meziročně snížila o 8,15 mld. USD na 68,2 mld. USD. S ohledem na velikost vládního zadlužení jsou aktuální údaje relativně vysoké, významný je také nárůst objemu zajišťovacích transakcí při porovnání se stavem k 26.12.2008 (Irsko – 18,24 mld. USD, Portugalsko – 25,73 mld. USD).

Vývoj výnosů vládních dluhopisů Irska (% p.a.)

chart_govbond_ireland

 

Intervence Evropské centrální banky (ECB) realizovaná v červenci 2011 na trhu vládních bondů problémových zemí PIIGS (Portugalsko, Irsko, Itálie, Řecko, Španělsko) měla výrazný pozitivní dopad na ceny irských dluhopisů a CDS kontraktů. Rozdíl mezi výnosy irských a německých dluhopisů se splatností 10 let klesl z nejvyšší hodnoty 11,43 % dosažené 18.7.2011 na 5,57 % z 29.9.2011 a aktuálně se pohybuje nad hodnotou 6,3 %. V červnu 2007 byl výnos irských státních dluhopisů se splatností 10 let oproti německým nižší o 0,74 %, do konce listopadu 2008 spread nepřekročil hranici 1 %.

Nákupy irských obligací ECB způsobily od července do října 2011 dramatický pokles výnosů, u splatnosti 2 roky z 23,2% na 6,7 %, výnos tříletých obligací klesl z 22,6 % na 6,9 %. Stávající výnosy irských vládních dluhopisů se splatností 2 až 5 let se pohybují v rozpětí 7,9 % až 8,1 %.

Vývoj výnosů vládních dluhopisů Portugalska (% p.a.)

chart_govbond_portugal

 

Výnosy portugalských státních obligací v důsledku zásahu ECB výrazně poklesly až o 9 procent, ale bohužel pouze krátkodobě. Od začátku září 2011 důvěra v portugalské dluhopisy opětovně klesá, výnosy rostou k předchozím rekordních hodnotám, které na vzdálenějších splatnostech překonávají.

Začátkem prosince 2011 rozdíl mezi výnosy portugalských a německých bondů se splatností 10 let překročil maximum 10,71 % z 11.7.2011.

Úroveň kreditního rizika navzdory výraznému poklesu CDS irských finančních institucí považuji u analyzovaných firem za velmi vysoké. V rámci hodnocení 57 evropských a amerických finančních společností patří irské a portugalské firmy do skupiny s nejvyšší cenou pětiletých kontraktů CDS. Náklady na pojištění dluhopisů o nominální hodnotě 10 mil. USD emitovaných portugalskou bankou Caixa Geral de Depositos překračují částku 1,018 mil. USD, v případě The Governor and Company of the Bank of Ireland 1,231 mil. USD nebo Banco Comercial Portugues 1,651 mil. USD.

Aktuální ceny pojištění obligací jsou v silném kontrastu se stavem na přelomu roku 2006 a 2007, kdy před propuknutím hypoteční krize v USA nepřesáhly částku 10 000 USD (Banco Espirito Santo – 9 000 USD, Banco Comercial Portugues – 9 000 USD, The Governor and Company of the Bank of Ireland – 7 800 USD).

Zdroj : Bloomberg, DTCC

 

Předchozí analýzy a komentáře autora Miroslav Piták:

 

Analýza trhu credit default swap (2. část) – Velká Británie

Čtvrtek, Prosinec 8th, 2011

V druhé části seriálu zaměřeného na analýzu stavu a historického vývoje hodnot pětiletých kontraktů credit default swap (CDS) 57 amerických a evropských firem z finančního průmyslu si přestavíme 8 společností ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

Aviva, Bank of Scotland, Barclays Bank, HSBC Holdings, Lloyds TSB Bank, PrudentialRoyal Bank of Scotland a Standard Chartered patří do skupiny významných mezinárodních bank, pojišťoven a společností poskytujících finanční služby registrovaných ve Velké Británii.

Aktuální data CDS finančních společností z Velké Británie nelze porovnávat s údaji amerických firem publikovaných v předchozím článku Analýza trhu credit default swap (1. část) – USA. Koordinovaná intervence šestice centrálních bank (Fed, ECB, Bank of England, Bank of Japan, Swiss National Bank a Bank of Canada) dne 30.11.2011 za účelem zvýšení dostupnosti dolarové likvidity totiž otočila negativní vývoj na finančních trzích. Snížení sazby z dolarových swapů o 50 bazických bodů způsobilo masivní růst akciových trhů doprovázený poklesem výnosů a cen CDS kontraktů  vládních a bankovní dluhopisů.

Eurodolarový 3-měsíční swap před zásahem centrálních bank klesl na úroveň minus 159 bps, což bylo nejníže od roku 2008. Dramatickou situaci lze přirovnat krizovému stavu po pádu americké investiční banky Lehman Brothers, kdy 3-měsíční eurodolarový swap propadl 9.10.2008 na rekordní minimum minus 210 bps.

tab_cds_uk_1

 

Pozn. HSBC Holdings – data o celkové a čisté pozici nominální hodnoty CDS jsou součtem údajů dceřiných společností HSBC Bank a HSBC Finance Corporation

CDS (bps) – cena pětiletého kontraktu credit default swap o velikosti 10 milionů USD v bazických bodech (1 bazický bod = 0,01 procenta)

Celková pozice – celková nominální hodnota všech obchodovaných CDS kontraktů v mld. USD

Čistá pozice – zůstatková nominální hodnota obchodovaných CDS kontraktů při vzájemném vypořádání v důsledku kreditní události v mld. USD

Vývoj ceny pětiletých kontraktů bankovních CDS (bps)

chart_cds_ukbanks

V průběhu roku 2011 kurzy CDS kontraktů finančních institucí z Velké Británie vystoupaly na 2 až 3 násobek. Z důvodu eskalující evropské dluhové krize byl růst nejvýraznější mezi červencem a říjnem 2011. Výrazný pokles hodnot CDS v průběhu října 2011 byl od začátku listopadu 2011 vystřídán opětovným růstem cen kreditních derivátů k předchozím maximům. Jak jsem již zmínil v úvodní části, intervence centrálních bank 30.11.2011 změnila negativní vývoj a u většiny společností probíhá výrazný pokles cen CDS kontraktů.

Růst hodnot CDS kontraktů není ale doprovázen výrazným nárůstem celkové nominální hodnoty obchodovaných CDS kontraktů. Dle údajů The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) se meziročně celková pozice v CDS zvýšila o 13,58 mld. USD (+ 5,95 %) na 241,71 mld. USD, nejvýrazněji u Lloyds TSB Bank (+5,62 mld. USD na 23,31 mld. USD).

Rekordní úrovně cen kontraktů CDS z let 2008 až 2009 ovlivněné bankrotem americké investiční banky Lehman Brothers dne 15.9.2008 byly překonány u Barclays Bank (29.9.2008 – 263 bps x 25.11.2011 – 288 bps), Lloyds TSB Bank (29.9.2008 – 217 bps x 25.11.2011 – 392 bps) a Royal Bank of Scotland (1.10.2008 – 293 bps x 25.11.2011 – 419 bps).

tab_cds_uk_2

 

Vývoj ceny pětiletých kontraktů CDS vládních dluhopisů Velké Británie (bps)

chart_cds_uk

Vládní obligace Velké Británie jsou dle aktuálních a historických hodnot CDS považovány za dluhové instrumenty s nižší úrovní rizika. Současné ceny pětiletých kontraktů CDS jsou sice na mnohonásobně vyšších úrovních než před propuknutím finanční krize (1.1.2008 – 8,9 bps), na druhou stranu se pohybují na poloviční hodnotě z února 2009 (20.2.2009 – 175 bps) kdy panika na finančních trzích se blížila ke svému vrcholu.

Investory vnímané riziko úvěrového selhání vládních dluhopisů Velké Británie je na úrovni rizik obligací emitovaných vládami Spolkové republiky Německa (CDS 92,7 bps) a Dánského království (CDS 105,65 bps), které jsou s ohledem na aktuální tržní situaci považovány za bezpečné.

Nižší rizikovost naznačuje i velikost celkové nominální hodnoty obchodovaných kontraktů, která po meziročním růstu o 10,89 mld. USD dosahuje úrovně 73,51 mld. USD. Velikost trhu CDS německých a francouzských státních obligací dosahuje vyšších hodnot (123,523 mld. USD / 145,596 mld. USD), v případě problémových italských vládních dluhopisů dokonce 318,421 mld. USD po meziročním růstu o 40,579 mld. USD.

Vývoj výnosů vládních dluhopisů Velké Británie (% p.a.)

chart_govbond_uk

Výnosy vládních dluhopisů Velké Británie jsou v sestupném trendu od července 2007. Výnos klíčového dluhopisu se splatností 10 let klesl z rekordní hodnoty 5,5 % dosažené v červenci 2007 na úroveň 2,1 % z listopadu 2011. V rozpětí 2% až 2,5% se aktuálně pohybují průměrné roční výnosy amerických, kanadských, německých nebo dánských obligací se splatností 10 let.

Úroveň kreditního rizika analyzovaných firem považuji za alarmující. Přestože společnosti Aviva, HSBC Holdings, Prudential patří v rámci hodnocení 57 evropských a amerických finančních institucí do skupiny s nejnižší cenou pětiletých kontraktů CDS, náklady na pojištění dluhopisů o nominální hodnotě 10 mil. USD emitovaných pojišťovnou Aviva překračují částku 149 000 USD, v případě HSBC Holdings 157 000 USD nebo Prudential 163 000 USD.

Aktuální ceny pojištění obligací jsou v silném kontrastu se situací na začátku roku 2007, kdy před propuknutím hypoteční krize v USA nepřesáhly částku 10 000 USD (Lloyds TSB Bank – 4  000 USD, Royal Bank of Scotland  – 4000 USD, Prudential– 9 400 USD; stav k 4.1.2007).

Zdroj : Bloomberg, DTCC

 

Předchozí analýzy a komentáře autora Miroslav Piták

Analýza trhu credit default swap (1. část) – USA

Vývoj bankovních CDS naznačuje blížící se kolaps finančního systému

Vývoj na trhu credit default swaps vládních dluhopisů

Opustí Irsko jako první skupinu problémových zemí PIIGS?

Banky – vývoj na trhu credit default swap k 31.8.2011

Řecko – noční můra EU

Portugalsko=Venezuela, Itálie=Maďarsko?

Rozšířilo se riziko zemí PIIGS na banky?

 

Analýza trhu credit default swap (1. část) – USA

Čtvrtek, Prosinec 1st, 2011

V novém seriálu se zaměřím na analýzu stavu a historického vývoje hodnot pětiletých kontraktů credit default swap (CDS) 57 amerických a evropských firem z finančního průmyslu zahrnující banky, pojišťovny a společnosti poskytující finanční služby.

Současná dluhová krize v eurozóně primárně ohrožuje evropský bankovní sektor, který je významným držitelem vládních dluhopisů. Rostoucí riziko nesplacení vládních dluhopisů také ohrožuje americké finanční ústavy, které jsou většinovými emitenty CDS kontraktů na vládní dluhopisy členů eurozóny. Z tohoto důvodu jim roste pravděpodobnost vysokého finančního plnění při státním bankrotu zemí, které mají zásadní problémy se splácením již existujících a emisí nových dluhopisů.

Jak jsem upozornil ve svém předchozím článku Vývoj bankovních CDS naznačuje blížící se kolaps finančního systému prohlubující se dluhová krize v eurozóně významně zvýšila hodnoty CDS, které u 25 z 49 monitorovaných evropských a amerických finančních institucí překonaly rekordní úrovně z let 2008 až 2009. Tato skutečnost je důrazným varováním před riziky finančního systému, kterým budeme čelit dle mého očekávání v blízké budoucnosti.

Z důvodu negativního vlivu dluhové krize na finanční společnosti zahrnu do regionální analýzy bankovních CDS stav a historický vývoj výnosů vládních dluhopisů a CDS kontraktů na tyto dluhopisy.

V první části tohoto seriálu si představíme americký finanční průmysl reprezentovaný osmi společnostmi – American International Group (AIG), Bank of America Corporation, Citigroup, Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co., Merrill Lynch (divize Bank of America Corporation), Morgan Stanley, Wells Fargo & Company.

tab_cds_usa_20111130

 

CDS (bps) – cena pětiletého kontraktu credit default swap o velikosti 10 milionů USD v bazických bodech (1 bazický bod = 0,01 procenta)

Celková pozice – celková nominální hodnota všech obchodovaných CDS kontraktů v mld. USD

Čistá pozice – zůstatková nominální hodnota obchodovaných CDS kontraktů při vzájemném vypořádání v důsledku kreditní události v mld. USD

Vývoj ceny pětiletých kontraktů bankovních CDS (bps)

cds_bankusa_20111130

V průběhu července až srpna 2011 kurzy CDS kontraktů amerických finančních institucí zahájily v důsledku akcelerující evropské dluhové krize strmý růst a během následujících 2 měsíců vzrostly na 2,5 až 4 násobek původních hodnot. Výrazný pokles hodnot CDS v průběhu října 2011 je od začátku listopadu 2011 opět vystřídán růstem cen kreditních derivátů k předchozím maximům.

Růst hodnot CDS kontraktů není ale doprovázen významným nárůstem celkové nominální hodnoty obchodovaných CDS kontraktů. Dle údajů The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) se meziročně celková pozice v CDS zvýšila o 29,62 mld. USD na 527,94 mld. USD, nejvýrazněji u Morgan Stanley (+10,03 mld. USD na 79,45 mld. USD), Citigroup (+7,16 mld. USD na 61,63 mld. USD) a American International Group (+6,71 mld. USD na 46,04 mld. USD).

Rekordní úrovně cen kontraktů CDS z let 2008 až 2009 nebyly ve většině případů překonány, výjimkou je Bank of America Corporation (30.3.2009 – 400 bps x 25.11.2011 – 490 bps). Po pádu americké investiční banky Lehman Brothers 15.9.2008 se americký finanční systém ocitnul na pokraji kolapsu a kurzy CDS prudce vzrostly.

tab_highcds_usa_20111130

 

Vývoj ceny pětiletých kontraktů CDS vládních dluhopisů USA (bps)

cds_usa_20111130

Americké vládní dluhopisy jsou dle aktuálních a historických hodnot CDS stále považovány za dluhové instrumenty s nízkou úrovní rizika. Současné ceny pětiletých kontraktů CDS jsou sice na mnohonásobně vyšších úrovních než před propuknutím finanční krize (31.12.2007 – 8,4 bps), na druhou stranu se pohybují na poloviční hodnotě z února 2009 (24.2.2009 – 100 bps) kdy panika na finančních trzích se blížila ke svému vrcholu.

Investory vnímané nízké riziko úvěrového selhání vládních dluhopisů USA naznačuje i velikost celkové nominální hodnoty obchodovaných CDS kontraktů, která i přes meziroční růst 14,14 mld. USD dosahuje relativně nízké úrovně 29,26 mld. USD. Velikost trhu CDS na italské nebo španělské vládní obligace totiž dosahuje několikanásobně vyšších hodnot (313,889 mld. USD / 172,194 mld. USD).

Celkový veřejný dluh federální vlády USA na konci 2. čtvrtletí 2011 dosáhl astronomické výše 14 343 mld. USD. Bez ohledu na rekordní hodnotu závazků a vysoké tempo růstu zadlužení v předchozích letech, kreditní riziko amerických vládních obligací je hodnoceno na úrovni rizika dluhopisů emitovaných vládami Švédska (CDS 72,29 bps), Finska (CDS 53,75 bps) nebo Norska (CDS 44,78 bps).

Vývoj výnosů vládních dluhopisů USA (% p.a.)

usa_govbondyileds_20111130

V září 2007 americká centrální banka FED zahájila proces postupného snižování základní úrokové sazby z 5,25% až na současné rozpětí 0 % – 0,25 %. Sestupný trend výnosů vládních dluhopisů USA napříč splatnostmi od 3 měsíců do 30 let probíhá od června 2007 a je částečně ovlivněn intervencemi centrální banky v rámci programu kvantitativního uvolňování. Výnos klíčového dluhopisu se splatností 10 let se pohybuje na rekordních minimech od roku 1953, nejnižší hodnoty 1,7 % bylo dosaženo 22.9.2011.

Úroveň kreditního rizika analyzovaných firem považuji za alarmující. Přestože společnosti JPMorgan Chase & Co. a Wells Fargo & Company patří v rámci hodnocení 57 evropských a amerických finančních institucí do skupiny s nejnižší cenou pětiletých kontraktů CDS, náklady na pojištění dluhopisů o nominální hodnotě 10 mil. USD emitovaných JPMorgan Chase & Co. překračují 162 000 USD, v případě Wells Fargo & Company 166 000 USD.

Aktuální ceny pojištění obligací jsou v silném kontrastu se situací na začátku roku 2007, kdy před propuknutím hypoteční krize v USA nepřesáhly částku 25 000 USD.

Zdroj : Bloomberg, DTCC, FED

 

Předchozí analýzy a komentáře autora Miroslav Piták

Vývoj bankovních CDS naznačuje blížící se kolaps finančního systému

Vývoj na trhu credit default swaps vládních dluhopisů

Opustí Irsko jako první skupinu problémových zemí PIIGS?

Banky – vývoj na trhu credit default swap k 31.8.2011

Řecko – noční můra EU

Portugalsko=Venezuela, Itálie=Maďarsko?

Rozšířilo se riziko zemí PIIGS na banky?

 

Vývoj bankovních CDS naznačuje blížící se kolaps finančního systému

Čtvrtek, Listopad 24th, 2011

Hodnoty pětiletých kontraktů credit default swap (CDS) u 25 z 49 monitorovaných evropských a amerických finančních institucí v průběhu roku 2011 překonaly rekordní úrovně z let 2008 – 2009.

Jedná se následující společnosti:

AXA (France)
Banca Monte dei Paschi di Siena (Italy)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Spain)
Banco Comercial Portugues (Portugal)
Banco Espirito Santo (Portugal)
Banco Popolare (Italy)
Banco Santander (Spain)
Bank of America (USA)
Barclays Bank (United Kingdom)
Bayerische Landesbank (Germany)
BNP Paribas (France)
Commerzbank (Germany)
Credit Agricole (France)
Danske Bank (Denmark)
Deutsche Bank (Germany)
ING Bank (Netherlands)
Intesa Sanpaolo (Italy)
Lloyds Bank (United Kingdom)
Mediobanca (Italy)
Nordea Bank (Sweden)
RBS (United Kingdom)
Societe Generale (France)
UniCredit (Italy)
Unione di Banche Italiane (Italy)
WestLB (Germany)

Za velmi rizikové dle ceny kontraktů CDS lze považovat irské banky (Bank of Ireland – 1251 bps) a portugalské banky (Banco Comercial Portugues – 1662 bps, Banco Espirito Santo – 1127 bps, Caixa Geral de Depositos – 986 bps), které jsou následovány italskými a španělskými bankami. Hodnoty CDS šesti italských bank se pohybují v rozpětí 470 bps až 860 bps (Mediobanca – 474 bps, Intesa Sanpaolo – 525 bps, Unione di Banche Italiane – 525 bps, UniCredit – 580 bps, Banca Monte dei Paschi di Siena – 606 bps a Banco Popolare – 863 bps).

V současné době z 57 amerických a evropských finančních společností je nejnižším kreditním rizikem ohodnocena nizozemská banka Rabobank (CDS 127 bps), švédské banky Svenska Handelsbanken (136 bps) a Nordea Bank (169 bps).

Relativně nízké hodnoty CDS 2 skandinávských bank a nizozemské banky Rabobank nejsou důvodem k optimismu, protože před počátkem finanční krize, tj. v letech 2006-2007 hodnota CDS kontraktů většiny analyzovaných finančních institucí se pohybovala do 10 bps. To naznačuje zásadní změnu vnímání kreditního rizika investory nejen v případě bank, pojištoven a investičních společností. Podobným vývojem prochází i trh credit default swap vládních dluhopisů.

V následujících článcích si postupně ukážeme vývoj CDS 57 evropských a amerických společností z finančního sektoru.

Zdroj: Bloomberg

Předchozí analýzy a komentáře autora Miroslav Piták

Vývoj na trhu credit default swaps vládních dluhopisů

Opustí Irsko jako první skupinu problémových zemí PIIGS?

Banky – vývoj na trhu credit default swap k 31.8.2011

Řecko – noční můra EU

Banky – vývoj na trhu credit default swap k 12.8.2011

Portugalsko=Venezuela, Itálie=Maďarsko?

Rozšířilo se riziko zemí PIIGS na banky?

 

Vývoj na trhu credit default swaps vládních dluhopisů

Čtvrtek, Říjen 20th, 2011

V níže přiloženém skupinovém grafu Vám nabízím pohled na vývoj pětiletých kontraktů credit default swaps vládních dluhopisů celkem 35 zemí za předchozích 12 měsíců.

Z důvodu technických problému serveru Bloomberg není zobrazen graf CDS Řecka. Cena pětiletého řeckého kontraktu CDS k 18.10.2011 se pohybuje na úrovni 6 314 bp, blízko historického maxima ze dne 26.9.2011 – 6 752 bp.

Všeobecný pokles hodnot CDS v posledních týdnech může sice vyvolávat optimismus, ale je nutné si uvědomit, že v předchozích 2-3 měsících vzrostly hodnoty CDS v průměru na 2 až 3 násobek. Výrazný pokles je patrný zejména u rozvojových trhů a USA, stále se pohybujeme na nadprůměrných hodnotách. Příčiny prudkého nárůstu CDS v předchozím období na alarmující úrovně nezmizely, pouze nyní jsou trhy v očekávání pozitivního vyřešení dluhové krize v eurozoně, kterého se dle mého názoru nedočkají.

sovereigncds_2011-10-18

Údaje jsou platné k 18.10.2011

 

3 nejčtenější články na serveru:

Něco velkého je zřejmě ve vzduchu. Děje se něco s eurem?

Kdy a jak skončí krize zadlužených zemí?

Co nám říká trh obligací?

 

 

Banky – vývoj na trhu credit default swap

Středa, Září 28th, 2011

V dnešní analýze se po delší prodlevě opětovně podíváme na situaci bankovního sektoru, konkrétně na hodnoty 5-ti letých kontraktů credit default swap vybraných 16-ti bank.

První tabulka zobrazuje aktuální hodnoty CDS v porovnání se stavem 31.8.2011. Data v tabulce jsou zeřazena dle velikosti změny CDS v uvedeném období. (Celý příspěvek…)

Řecko – noční můra EU

Úterý, Září 27th, 2011

Aktuální situace a dlouhodobý negativní vývoj v Řecku naznačuje, že nelze očekávat optimistické řešení problému rozsáhlých vládních dluhů Řecka.

Hodnota ročního kontraktu credit default swap dle údajů publikovaných na serveru Bloomberg včera 26.9.2011 vystoupila na nový rekord 10 415,865 bp., tzn. že pojištění proti nesplácení řeckých vládních dluhopisů se splatností 1 rok v objemu 1 milion EUR stojí 1,0415 mil. EUR. To je neuvěřitelné. Předchozího maxima bylo dosaženo 12.9.2011, kdy cena ročního kontraktu CDS dosáhla úrovně 9 619,775 bp.

Výnosy řeckých vládních dluhopisů dosahují úrovní, které vylučují možnost samofinancování řecké vlády emitováním nových dluhopisů.

greece_govbonds_2011-09-26

 

Zdroj: Bloomberg

Banky – vývoj na trhu credit default swap

Sobota, Srpen 13th, 2011

V předchozím článku Rozšířilo se riziko zemí PIIGS na banky?  publikovaném 30.7.2011 jsem upozorňoval na zvýšené hodnoty credit default swap bank. Přestože negativní vývoj akcií v té době byl znepokojující, trh CDS nenaznačoval vážné riziko defaultu bank. V tomto týdnu při pokračujících poklesech akcií bank také prudce vzrostly i hodnoty credit default swap. Pravděpodobnost defaultu bank se zvýšila z předchozího rozpětí 7 % až 15,5 % na 8,3 % (HSBC) až 22,3 % (Societe Generale).

Akcie evropských bank obsažených v indexu STOXX Europe 600 Banks za 1 měsíc poklesly o 0,85 % až 38,62 % při poklesu indexu o 20,73 %. Od začátku roku 2011 byl pokles akcií bank ještě výraznější, a to o 2,21 % až 81,64 % při poklesu celého indexu STOXX Europe 600 Banks o 30,31 %.

tab_cds-bank_2011-08-12_1
První tabulka zobrazuje aktuální hodnoty CDS v porovnání se stavem před 14-ti dny. Data v tabulce jsou zeřazena dle velikosti změny CDS v uvedeném období. Ze 16-ti bank nejvíce vzrostla hodnota CDS o 173,23 bps u Societe Generale. Nárůst hodnot o přibližně 100 bps nastal u bank Bank of America, Barclays bank, Royal Bank of Scotland a BNP Paribas.

tab_cds-bank_2011-08-12_2 graf_cds-bank_2011-08-12

Druhá tabulka a graf zobrazuje aktuální hodnoty CDS bank a porovnává je se stavem k 30.12.2010. Data v tabulce jsou seřazena dle výše hodnot CDS platných k 12.8.2011. Přestože hodnoty CDS uvedených bank zatím nedosahují stavu z jara 2009, rozhodně doporučuji obezřetnost. Zákaz short sellingu akcií bank v několika evropských státech je důkazem závažnosti situace. Navíc se diskutuje o celoevroském zákazu short sellingu akcií bank.

Portugalsko=Venezuela, Itálie=Maďarsko?

Středa, Srpen 3rd, 2011

Srovnání Portugalska a Venezuely nebo Itálie a Maďarska není čistě náhodná.

Situace na trhu Credit default Swap totiž ukazuje, že investoři do vládních dluhopisů zemí PIIGS (Portugalska, Irska, Itálie, Řecka a Španělska) přiřazují investici do těchto dluhopisů stejné  nebo dokonce vyšší riziko než investici do dluhopisů rozvíjejících se ekonomik. Předpokládaná rizikovost se odráží nejen v nadprůměrných hodnotách CDS, ale i v samotných výnosech vládních  dluhopisů. Úroky, které musí vlády zemí PIIGS platit za své nově emitované dluhopisy jsou z dlouhodobého hlediska pro tyto státy neudržitelné.

Následující tabulka zobrazuje hodnoty CDS 30-ti zemí a porovnává hodnoty platné k 2.8.2011  se stavem k 31.12.2010

government-cds_2011-08-02

 

Je alarmující, že hodnoty CDS zemí jako Itálie a Španělska jsou na vyšší úrovni než Maďarska, Bulharska nebo Polska. Ukrajina a Argetina jsou investory vnímány jako země s vyšší mírou solventnosti než Irsko, Portugalsko a Řecko. Vážnost situace je z uvedených údajů zřejmá a rostoucí výnosy italských vládních dluhopisů v posledních dnech by měly být vážným varováním i pro ty, kteří stále nosí růžové brýle a doufají, že stávající dluhovou krizi se EU podaří úspěšně zažehnat.

Rozšířilo se riziko zemí PIIGS na banky?

Sobota, Červenec 30th, 2011

Reálné riziko defaultu zemí PIIGS (Portugalsko, Irsko, Itálie, Řecko, Španělsko) způsobilo prudkých nárůst hodnot credit default swap (CDS) a zároveň  výnosů vládních dluhopisů těchto států. Jak tato skutečnost ovlivnila banky z hlediska hodnot CDS, které ve svých portfoliích drží vládní dluhopisy?

Následující tabulka porovnává aktuální hodnoty CDS se stavem k 30.12.2010

cds-bank_2011-07-29

 

Pouze u 3 z 16-ti uvedených bank nastal od začátku roku 2011 pokles hodnot CDS (Erste Bank, ING Bank, Bank of America). Naopak v případě Unicredit, Commerzbank a Barclays Bank hodnota CDS vzrostla o cca 50 a více bodů. Přestože hodnoty credit default swap bank uvedených v tabulce se pohybují na zvýšených úrovních, v současnosti riziko bankrotu těchto bank je nízké. Pravděpodobnost bankrotu bank na základě hodnot CDS se pohybuje v rozmezí 7 % až 15,5%.

PIIGS – Růst výnosů vládních dluhopisů akceleruje

Sobota, Červenec 9th, 2011

V předchozím článku Vývoj na trhu vládních dluhopisů PIIGS jsem upozornil na nebezpečí rostoucích výnosů vládních dluhopisů Řecka, Irska a Portugalska.

V dnešní analýze se s odstupem 3 týdnů podíváme na aktuální situaci.

První tabulka zobrazuje hodnoty Credit Default Swap (CDS) zemí PIIGS a pro porovnání i Německa. V tabulce jsou uvedeny nejen aktuální hodnoty, ale pro srovnání i data platná k 17.6.2011.

cds_2011-07-08
Za poslední 3 týdny kurz CDS Německa vzrostl o 5,22 bodu na 45,33 bodu a stále pohybuje se na velmi nízkých úrovních. Nejvyšší hodnoty CDS Německa byly zaznamenány na přelomu února a března 2009, kdy překonaly úroveň 90 bodů.

K výraznému nárůstu hodnot CDS došlo u Řecka, Portugalska a Irska. Kurz CDS Řecka roste za poslední 3 týdny o 252 bodu na 2 177,5 bodu, maximum 2 421 bodu z konce června 2011 zatím nebylo překonáno. Alarmujíci je růst CDS Portugalska na závěrečnou úroveň 1 022,93 bodu po poklesu z 1 049,6 bodu, kterého bylo dosaženo v průběhu obchodního dne 8.7.2011.

Silný růst cen CDS v tomto týdnu je důsledkem snížení ratingu Portugalska o 4 stupně na známku Ba2 do spekulativního pásma agenturou Moody’s. Snížení ratingu Portugalska také akcelerovalo obavy investorů o osud irských vládních dluhopisů, což způsobilo růst kurzu CDS Irska na 899,9 bodu. Dne 8.7.2011 cena pojištění proti bankrotu Irska krátkodobě dosáhla hodnoty 921,55 bodu.

Snížení ratingu Portugalska ovlivnilo i zbytek zemí PIIGS. Cena CDS Španělska za poslední týden roste o více než 56 bodů na 314,16 bodu, italské CDS vzrostly o téměř 64 bodu na 241,42 bodu.

Následující tabulka nabízí pohled na průměrné roční výnosy vládních dluhopisů PIIGS, Německa a Švýcarska se splatností 2 až 30 let.

govbond_2011-07-08

 

Z uvedených dat jsou patrné výrazné rozdíly výnosů vládních dluhopisů. Zatímco švýcarská vláda platí u dluhopisů se splatností 10 let průměrný roční úrok 1,65 % a německá vláda 2,83 %, v případě Itálie jsou průměrné roční náklady na vládní dluh se splatností 10 let 5,27 % a Španělska 5,68 %. Alarmující je pohled na náklady obsluhu vládního dluhu Řecka, Portugalska a Irska, které jsou z dlouhodobého pohledu neudržitelné.

V následující sérii grafů nabízím pohled na trend vývoje rozdílu ročních výnosů vládních dluhopisů se splatností 10 let zemí PIIGS a Německa.

 

Spread výnosu vládních dluhopisů Řecka a Německa (%)

greece-germany-10y-govbond-spread_2011-07-08

 

Spread výnosu vládních dluhopisů  Irska a Německa (%)

ireland-germany-10y-govbond-spread_2011-07-08

 

Spread výnosu vládních dluhopisů Itálie a Německa (%)

italy-germany-10y-govbond-spread_2011-07-08

 

Spread výnosu vládních dluhopisů Portugalska a Německa (%)

portugal-germany-10y-govbond-spread_2011-07-08

 

Spread výnosu vládních dluhopisů Španělska a Německa (%)

spain-germany-10y-govbond-spread_2011-07-08

 

Zdroj: Bloomberg

Vývoj na trhu vládních dluhopisů PIIGS

Sobota, Červen 18th, 2011

V tomto týdnu jsme byly svědky pokračování dlouhodobého negativního vývoje na trhu vládních dluhopisů států regionu PIIGS. Přislíbené záchranné operace EU a MMF v řádech stovek miliard EUR, které mají odvrátit oficiální vyhlášení bankrotu Řecka, Irska a Portugalska finanční trhy neuklidnily. Dle situace v tomto týdnu se naopak můžeme domnívat, že investoři přestávají věřit splnění již existujících závazků těchto vlád.

V následujících grafech se podrobněji podíváme na vývoj trhu CDS (Credit Default Swap) za posledních 12 měsíců, u Řecka i na situaci vládních dluhopisů s expirací od 2 do 30 let.

Itálie

Situace na trhu CDS zatím nenaznačuje výrazné obavy investorů o schopnost italské vlády plnit své závazky vyplývajících z emitovaných dluhopisů. Aktuální hodnota CDS 174,607 b. je sice výrazně vyšší než v případě Německa (CDS = 40,107 b.), v současné době se ale nejedná o alarmující hodnoty. Itálie sice dlouhodobě vykazuje vysokou úroveň zadlužení, na druhou stranu se hodnota zadlužení v poměru k HDP pohybuje na relativně stabilních úrovních.

cds-italy_1y

 

Španělsko

O Španělsku se v médiích mluví jako o dalším kandidátovi na vstup do záchranného programu EU a MMF. Vysoká nezaměstnanost, splasknutí bubliny na realitním trhu a následný propad stavebního průmyslu jako důležitého pilíře ekonomiky, problémy bankovního sektoru, zejména španělských spořitelen jsou důležitými indikátory naznačujícími vážnost problémů Španělska.

Hodnota CDS se odrazila z dubnových minim 200 bodů a roste na aktuálních 288,72 b. Maximum 367,66 b. z 30.11.2010 zatím nebylo překonáno.
cds-spain_1y

 

Irsko

Po uklidnění situace z roku 2009, kdy ceny CDS klesaly od února 2009 z rekordních úrovní 375 b. do března 2010 na hodnotu 115 b., kurz CDS opětovně rostl na stávající hodnotu 770,82 b. Nepříznivý vývoj v tomto týdnu považuji za negativní signál, protože od listopadu 2010 do začátku června 2011 se hodnota CDS pohybovala kromě několika výjimek v rozpětí 500 až 650 b.
cds-ireland_1y

 

Portugalsko

Cena pojištění portugalských vládních dluhopisů se pohybuje na podobných úrovních jako v případě irských vládních dluhopisů, když včera poklesla z rekordní hodnoty 813 b. ze dne 16.6.2011 na aktuálních 791,31 b.
cds-portugal_1y

 

Řecko

V případě Řecka můžeme konstatovat, že již neoficiálně zbankrotovalo. Navzdory již poskytnuté finanční pomoci není řecká vláda schopna plnit své závazky. V tomto týdnu cena kontraktů CDS prudce vzrostla na úroveň 1925,5 b., když ve čtvrtek dosáhla alarmující hodnoty 2236 b.
cds-greece_1y

 

Výnos vládních dluhopisů se splatností 30 let roste od konce roku 2006 z úrovně 4,2 % na aktuálních 12,041 %.
greece_govbond_30y

 

Výnos 10-ti letých vládních dluhopisů se nyní pohybuje na hodnotě 16,939%, když ještě na podzim 2009 dosahoval úrovně 4,5 %.
greece_govbond_10y

 

Růstový trend výnosu 5-ti letých vládních dluhopisů byl zahájen na podzim 2009 z hodnot 3,3 % na současných 19,109 %.
greece_govbond_5y

 

Výnosy 2 letých vládních dluhopisů jsou na vzestupu od jara 2009, kdy dosáhly minimálních hodnot 1,3 % až na aktuální hodnotu 28,792 %. Dne 16.6.2011 výnos těchto dluhopisů překonal úroveň 30 %.
greece_govbond_2y

 

Zdroj: Bloomberg

Něco se děje

Neděle, Duben 3rd, 2011

Jak upozorňuje Graham Summers, měnová báze USA prudce letí vzhůru – graf St. Louiského Fedu s jeho komentářem je názorný. fed_in_panic_mode

Podle tohoto grafu jede Fed „v panickém módu“. Naposledy takto pumpoval peníze do ekonomiky po krachu Lehman Brothers. Tištění peněz ostošest není forma ukončení QEII. Naopak, takhle vypadá QEIII. Evidentně se něco děje, podle reakce Fedu to vypadá na něco velkého.

Někteří analytici mluví o tom, že na aukcích dlouhodobých amerických vládních bondů kompletně vymizeli kupující. V takovém případě Fedu nezbývá nic jiného než kupovat obligace americké vlády. Ve hře je výše amerických úrokových sazeb. O co jde Fedu? O to, aby se úrokové sazby takříkajíc neutrhly z řetězu.

Pokles poptávky a tedy i ceny 30-ti letých amerických bodů by měl nedozírné následky. Konec býčího trhu by znamenal růst úrokových sazeb nehledě na to, jak by je měl Fed nastaveny. Nejen, že by Spojeným státům a firmám stoupy náklady na financování. To by byl pakatel v porovnání s dopadem na derivátový trh. Ve hře je obrovská suma úrokových derivátových kontraktů – jejich výše se odhaduje na téměř 200 biliónů USD, což představuje několikanásobek v porovnání s objemem Credit Default Swapů, které byly jedním z původců krize před 2-3 lety.

Obávám se, že je to jen otázka času, kdy toto kolo krize propukne. To bude hlavní chod. Rok 2008 pak bude pouhým předkrmem. Co bude zákuskem? Ceny drahých kovů na úrovních, o jakých se nám dnes ani nezdá.