Články s tagem ‘Doporučená literatura’

Knihy zajímavé pro investory

Středa, Březen 19th, 2014

Dan Ferris je editor investičního zpravodaje „Extreme Value“ Jak je asi vidět z názvu, zaměřuje se na Value investice a vyhledávání značně podhodnocených akcií. Tento příspěvek nepíši jako reklamu, ale proto, že on nedávno publikoval názvy 7 knih, které by si podle něj měl každý investor přečíst a které rozhodně nebudou vyhozené peníze a ztráta času. Zde jsou.

1.) Burton Malkiel a Charles Ellis:  The Elements of Investing.  Zde by měl každý začít. Zahrnuje témata jako spoření a funkce úroků, stanovení a dodržování investiční strategie, diverzifikace apod.

2.) Peter Lynch: One Up on Wall Street.  Navede vás, jak nahlížet na akciový trh.

3.) Peter Lynch po druhé: Beating the Street,popisuje jednotlivé segmenty ekonomiky a trhu, autor nabízí svých 25 základních pravidel.

4.) Joel Greenblatt: The Little Book that Still Beats the Market.  – pohled na oceňování. Nemusí jít o akcie, ale jde o pohled na oceňování businessu jako celku.

5.) Joe Ponzio: F Wall Street. Tje také věnována oceňováni businessu. I když z trochu jiných perspektiv než j epohled J. Greenblatta.

6.) Frank Singer: How to Value a Business, – opět oceňování businessu, tentokráte z pozice, když jedna společnost přebírá druhou. Dívá se na ní jinak, než kdybych já kupoval pár akcií. Každý z autorů nabízí něco jiného, pro komplexní pohled lze doporučit všechny tyto knihy.

7.) Greenblatt po druhé: You Can Be a Stock Market Genius. Jak najít zajímavé akcie. Nemusí to být ale „value“ akcie na první pohled, zajímavou příležitost může nabízet například spinoff akcie.

Z knihy Bena Grahama The Intelligent Investor jsou klasikou hlavně kapitoly 8 a 20, klasikou jsou o Buffettovy dopisy výroční akcionářům

 

P.S.

Z mého pohledu zajímavé knihy najdete zde na webu v sekci know-how

 

 

Výroční analýza pro rok 2014

 

Prozatím 5 článků s největším počtem přečtení v roce 2014

 

Výběr článků věnovaných finančnímu systému jako celku:

Která generace vládne? Jaký vliv má dětství politiků?

Pondělí, Září 12th, 2011

Nejde o to, zda je u moci Obama, Nečas, Radičová nebo Paroubek. Jde o něco jiného. Jde hlavně o tom, kolik jim je let, tedy do jaké generace patří. Nevěříte? Čtěte dál.

Tento rok o dovolené jsem se vrátil ke dvěma knihám autorů Neil Howe a William Strausse. Jde o „Generations“ a „The Fourth Turning“. Autoři vyhází z několika set let anglo-americké historie. Protože se mi zdají relevantní pro současnou situaci, připravil jsem z těchto knih výňatek. O co jde? O to, že společnost (a i život každého člověka) se vyvíjí v cyklech, potažmo vlnovkách a situaci velmi ovlivňuje, kdo je právě u moci. Tím nemyslím politickou stranu, ale spíše generaci. A protože jsme malá země, to, co se děje v USA, nás silně ovlivňuje.

Historie není lineární, ani jedna generace není stejná jako ta předchozí. Ani na ní lineárně nenavazuje. Navíc, ne všichni třicátníci se chovají stejně. Třicátníci dnes se chovají výrazně jinak než třicátníci v 80. letech minulého století. Záleží na tom, jaké měla jejich generace dětství. Historie podle nich ani není tak ovlivněna událostmi samotnými, ale tím, jak společnost na dané události reaguje.

Vtip je v tom, že každá generace by na stejnou událost reagovala jinak. Jedna generace vyhlásila Japonsku válku okamžitě po napadení Pearl Harbor, předchozí generace otálela se vstupem do první větové války téměř 2 roky, i když měla důkazy o účasti Německa na potopení osobního parníku Lusitania. Každá generace je totiž ovlivněna tím, v jaké době vyrůstala. V každé fázi života se navíc chová jinak. V historii se podle nich objevují čtyři základní typy generací:

Hero

Tato generace byla v dětství velmi ochraňována. Dospěli buď v době problémů, nebo dokonce krize. Po vyřešení krize se dostávají k moci.  Klasickým příkladem je generace bojující ve druhé světové válce. Tato generace vládla v USA více než 30 let (od Kennedyho až po G. Bushe staršího) Z nynějších mladých lze do této generace zařadit lidi narozené v 80. a 90. letech minulého století a v prvních letech tohoto tisíciletí. Je jim tedy mezi 10 a 30 lety. Ti nejstarší z nich nedávnou vstoupili na trh práce, drtivá většina generace je však ještě na školách.

Artist

Tuto generaci lze označit za „děti krize“. Jejich ochrana v dětství byla ještě výrazně větší než u předchozí generace. Dospělosti dosahují v době těsně po krizi. Velkou krizi si nepamatují, na to, aby se aktivně zúčastnili druhé světové války, byli ještě příliš mladí. Tíhnou ke konformismu, jsou extrémně averzní vůči všemožným rizikům. Ve středním věku nastává kulturní probuzení, které si velmi užívají. Typickým příkladem je generace, která dospěla v letech těsně po druhé světové válce. Ve Spojených státech je nazývají „silent generation“. Tato generace neměla v USA žádného prezidenta. Je to proto, že přechozí generace vládla neobyčejně dlouho – vlastně od Kennedyho až po G. Bushe staršího. Jsou to aktivní senioři 90. let a přelomu tisíciletí. Tato generace se právě teď rodí. Její nejstarší příslušníci akorát nastupují do základní školy.

Prophet

Klasickým příkladem této generace je „baby boom“ generace. Ta odchází do důchodu právě nyní. Dospívali v uvolněných 60. letech minulého století. Jako rodiče dbali více na morálku, někteří byli až extrémně posedlí hodnotami. Mezi prezidenty USA této generace lze zařadit B. Clintona a G.W. Bushe mladšího. Nová prophet generace se ještě nezačala rodit.

Nomad

Tito lidé vyrůstali většině v době vrcholící prosperity. Brzy zjistí, že se nemohou spoléhat na instituce, že se primárně musí spoléhat sami na sebe. Byli ochotni akceptovat zvýšenou míru rizika při svých rozhodováních. Příkladem je „Generace X“, tedy generace, která je nyní ve středním věku. Pochází z nich řada významných podnikatelů. Obama (narozen 1961) je prvním prezidentem USA z této generace, i když její pozice v Kongresu USA zatím zdaleka není dominantní. Je dokonce výrazně slabší, než měli baby boomers ve stejné fázi cyklu. Uvidíme, jak to bude vypadat po volbách v listopadu příštího roku.

Výsledkem existence výše popsaných generací a jejich různého chování je cyklus ve vývoji společnosti a tedy i ekonomiky. Její vývoj probíhá v zásadě ve 4 etapách, každá o délce přibližně 20 let. Prodloužení či zkrácení nějaké fáze cyklu o nějaký ten rok není nic mimořádného. Tyto 4 etapy dohromady dávají dobu kolem 80 let, můžeme jim říkat třeba epocha. Většina lidí tak s velkou pravděpodobností prožije všechny etapy vývoje. Fáze vývoje jsou následující:

1. fáze – „High“

Nastává po období krize. Je to „začátek něčeho nového“. Projevuje se v něm zvýšený cit pro společenství a kolektivní optimismus.  Výsledkem potlačování individualismu a růst významu společenských institucí. Příkladem jsou 50. léta minulého století (mimochodem v této době byly položeny základy dnešní EU).

2. fáze – „Awakening“

Následuje v době vrcholící předchozí vlny, prosperita a překonání krize jsou již vidět na každém kroku. Známky prosperity a pokroku jsou patrné téměř všude. Opět se zažíná objevovat tlak na zájmy jednotlivce. Příkladem je druhá polovina 60. let a  70. léta 20. století.

3. fáze – „Unraveling“ 

Toto je opak první fáze. Individualismus začíná dominovat. Role společenských institucí oslabuje, autority bývají ignorovány.  Lidé získávají nebývalé množství svobody. Příkladem je konec 80. let a 90. léta minulého století.

4. fáze – „Crisis“

Jde o logické pokračování třetí fáze. Doba je silně turbulentní, dochází v ní často k velkým válečným konfliktům.  Posledním příkladem je světová krize 30. let minulého století následovaná druhou světovou válkou. Tato fáze zakončuje každou epochu

Podle autora jsme někde na rozhraní třetí a čtvrté fáze. Obama je jedním z prvních příslušníků generace „Nomad“. Dost možná, že tato generace bude mít „krátký život“. Ne, že by se snad žili krátce, ale proto, u moci budou relativně krátkou dobu. Už jen to, že k moci se dostala relativně pozdě, předchozí generace „ukořistila“ minimálně 1-2 prezidentská období navíc. Právě na jejich úkor. Navíc dost možní je relativně rychle vystřídá generace dnešních třicátníků. Tato generace ještě neměla vlastního kandidáta, a tak v minulých volbách v USA výrazně podpořila Obamu.

Tato nová nastupující generace vyrostla v době největšího boomu na světě, v době modly volného trhu. Podle toho se bude i chovat, jakmile se dostane k moci. Tato generace věří ve volný trh, v práci v komunitách (vždyť mezi její vynálezy patří facebook či twitter) a v globalizaci. Budou chtít zapojit bohaté do chodu zemí, rozhodně je ale nebudou trestat konfiskačními daňovými sazbami.

Sledujte volby v USA příští rok, napoví mnohé. Kdo má zájem o podrobnosti, tomu doporučuji přečíst si obě knihy, sám jsem je koupil na Amazonu.

 

 

3 nejčtenější články na serveru:

Něco velkého je zřejmě ve vzduchu. Děje se něco s eurem?

Kdy a jak skončí krize zadlužených zemí?

Co nám říká trh obligací?

The Black Swan – N.N. Taleb

Neděle, Září 12th, 2010

Svět je mnohem více nelineární, než jsem ochotni si připustit. Je to o událostech, které se vymykají minulým zkušenostem a vzhledem ke své odchylce od normy se stávají mnohem častěji než by odpovídalo Gausově křivce. Po bitvě je každý generálem a vidí, že ta událost byla vlastně nevyhnutelná. Krocan také na základě minulých prožitých 1000 dnech je v pohodě, nic netušíc o blížícím se Dni Díkůvzdání.

Jak se na školách pořád učí teorie, které Black Swan zcela ignorují, jak lze z prospektů fondů (i hedge) vyčíst informace, že ani oni ve svým modelech s možností Black Swan prakticky vůbec nepracují. Pak se nedivme, že přijde krize a profesionální investoři hlásí miliardové ztráty.

Z celé knihy bych vypíchl 3 věty:

Do not waste your time trying to fight forecasters, stock analysts and social scientists, except to play pranks on them

If you hear a “prominent” economist using the word equilibrium, or normal distribution, do not argue with him, just ignore him

a klíčová věta na závěr:

The larger the role of the Black Swan, the harder it will be for us to predict

Behavioural Investing – J. Montier

Úterý, Srpen 31st, 2010

Tuto knihu doporučuji všem investorům či traderům. Kniha je plná nápadů, dat, statistsik. Upozorňuje na nejčastější chyby, jakých se invetsoři dopouští, jakých nejčastějších chyb se dopouští profesionálové.

Proč jsou lidé nepoučitelní? Jaký vliv má sentiment? Jak vznikají bubliny, jaké mají fáze? Jak firmy s různým P/E reagují na překvapení ve výsledcích (jak pozitivní, tak negativní)

Opravdu jsou zpětné odkupy akcií tak výhodně jak se tvrdí? Co to signalizuje, když firma zvýší dividendy nebo když odkupuje akcie?

atd atd atd

Proč chytří lidé dělají hloupé chyby, když jde o peníze – Belsky, Gilovich

Pátek, Srpen 13th, 2010

Kniha je napsána velmi čtivou formou. Pojednává o relativně nové oboru ekonomie nazvaném „Behaviorální ekonomie“. Ta se na ekonomii dívá spíše přes psychologii. Za tuto teorii byla udělena Nobelova cena za Ekonomii pro rok 2002. Dostal ji Daniel Kahneman, psycholog.

Kniha se mi velmi líbila a mohu doporučit všem. Řekl bych, že v některých typických chybách přístupu k penězům se tam najde snad každý. A co je knize z mého pohledu velmi užitečné, že nabízí rady i jak z toho ven. I když zejména z pohledu na investování se na tomto serveru s autory shodne zřejmě málokdo (autoři doporučují indexové investování)

Základní otázky z knihy:

 • Proč tolik jinak velmi rozumných lidí dělá tak nerozumná rozhodnutí ve finančních otázkách?
 • Proč se lidé dávají na různě získanou / investovanou korunu jinýma očima?
 • Proč tolik investorů prodává vítěze příliš brzy a naopak drží ztrátové pozice?
 • Proč lidé při platbou kartou utrácejí více?
 • Proč lidé přehlížejí pravidelně opakující se drobné vydání?
 • Proč lidé berou v úvahu utopené (nevratně vynaložené) náklady?

Dále si dovoluji vypíchnout z mého pohledu pár zajímavých námětů k zamyšlení nad zacházením s penězi a investicemi každého z nás:

 • Často se stává, že vedeme jakési „Duševní účty“, kdy koruna na jednom z nich má pro nás jinou váhu nežli koruna na jiném. Podle toho k nim i přistupujeme. Příklad – dědictví – přece dědictví nemohu dát do obchodování na kapitálových trzích. Ale kdybyste dostali vydělali stejnou částku na burze, klidně ji reinvestujete.
 • Jiný pohled na „+“ a „-„ investice
  • V případě, že vybíráte ze 2 akcií tu co koupit, soustřeďujete se na jejich klady
  • V případě, že vybíráte ze 2 akcií tu co prodat, soustřeďujete se na jejich zápory
  • Přitom v obou výše uvedených případech by se investor měl věnovat rovnoměrně jak kladům, tak i záporům.
 • Neředit akcie. Investoři prodávají akcie, jejichž cena stoupla častěji, než ty, jejichž cena klesla.
  • Krásný příklad:
   • Jste obchodník a máte 2 obchody – s koly a zahradní technikou. Ten s koly vydělává, druhý nikoliv. Máte peníze, který budete rozšiřovat? Ten ziskový. A ředění je naopak rozšiřování ztrátového.
   • Portfolio představuje flotilu. Jaké lodě byste chtěli mít ty co jsou bezpečné (rostoucí akcie) nebo ty, do nichž zatéká (klesající akcie)? Hodně lidí má tendenci prodat ty dobré a dokoupit ty horší.
 • Přehnaná sebedůvěra – lidé si pletou známost se znalostí
 • Vyhledávání spřízněných názorů a opomíjení názorů rozcházejících s naším názorem
 • Zaměřování se na absolutní změny místo relativních. Růst DJIA o 100 bodů dnes má jiný význam než tentýž absolutní růst před 20 lety, kdy byl index něco nad 1000 body.
 • Sklon přeceňovat daný stav – akci už mám, tak co.
 • Ignorovat utopené náklady. Tyto náklady již byly vynaloženy a nic s tím nenaděláme. Při našem dalším rozhodování bychom je měli ignorovat. Jejich neignorování je však častým hitem našich politiků.
 • Dále se kniha zabývá každodenními finančními transakcemi z pohledu psychologie (spropitné…)

Knihy o Value investování

Středa, Srpen 11th, 2010

Zde zmíním 2 knihy, které se vymykají běžným postupům a dívají se na Value investice z trochu jiného úhlu.  Jde o:

M. Pabrai: The Dhandho Investor

Pokud někdo preferuje Value investiční styl, mohu tuto knihu rozhodně doporučit.  Investice do akcií by měla být posuzována podobně, jako investice do podnikání.  Proto ve svých příkladech převážně pracuje s modelem diskontovaného cash flow.  Poměrové ukazatele jako P/E a P/B prakticky nepoužívá, stejně tak jako je nepoužívají podnikatelé. Zdůrazňuje důležitost pracovat s Margin of Safety a uvádí příklady některých svých investic spolu s se zdůvodněním a výpočtem Margin of Safety. Ve své knize vícekrát doporučuje knihu J. Greenblatta The Little Book That Beat the Market.  Z knihy Intelligent Investor od B. Grahama (nedávno vyšla i česky) doporučuje právě pracovat s Margin of Safety + vyzdvihuje kapitoly 8 a 20.

Osobně si z ní odnáším pár věcí – zajímavá metodika stanovení velikosti pozic, 1 screening (i když citovaný a ne jeho) jako generátor tipů pro další analýzy, doporučení koncentrovat portfolia a že hlavně, že klasická “Buffettologie” se hodí pouze na pomalu se měnící odvětví

 

Ch. Mayer: Invest Like a Dealmaker

Autor se dívá na firmu z pohledu investora přebírajícícho celý podnik. Dává návody, jak podnik v takovém případě hodnoti, na co si dát pozor, jak pracovat se zadlužeností apod.

Unexpected Returns – Ed Easterling

Pátek, Červenec 16th, 2010

Podle mne se jedná o povinnou četbu pro dlouhodobé investory. Kniha je o dlouhodobých trendech v ekonomice a na trzích, sleduje dlouhodobé cca 20-ti leté sekulární cykly, souvislosti mezi vývojem trhů a makroekonomickými veličinami, ale třeba i vývoj P/E v čase – P/E trhů by podle něj měli i nadále klesat, až někam k 10 (možná i pod). Až potom začne nový velký býčí trh. Za velmi cenné považuji rozbor, jaké složky se v jaké míře podílely na růstu trhů (růst P/E, inflace, růst zisků…)

Upozorňuje taky na to, jak jsou zkreslené představy veřejnosti o výkonnosti trhů. Masivně proklamovaný průměrný výnos 7% není pravdivý, skutečný průměrný výnos je 5% (úmyslně použitá zkreslující metodika – aritmetický průměr místo geometrického).  Základních 10 konceptů:

 • Ocenění je důležité, nadprůměrných výnosů lze dosáhnout jenom v případě počátečného nízkého P/E.
 • Finanční trhy mají větší volatilitu, než lidé obecně soudí
 • Akciové trhy se pohybují v sekulárních cyklech (býčí trh – růst P/E, medvědí trh – pokles P/E)
 • Y-tvar vztah mezi P/E a inflací nebo deflací
 • Současné podmínky ukazují na malé nebo záporné výnosy trhů v nejbližších letech
 • Ekonomika a trhy jsou vzájemně velmi propojeny
 • P/E trhů vrcholí většinou v rozmezí 20-25
 • Čím dál více se uplatňují metody „absolute return“
 • „Kup a drž“ je efektivní na býčích, ne však medvědích trzích
 • Koncept Risk Managementu se neustále vyvíjí

Just One Thing – Mauldin

Středa, Červen 30th, 2010

Jedná se o knihu napsanou 12 autory. Každý z nich dostal za úkol napsat kapitolu o tom, co on sám považuje za nejdůležitější věc při investování.

Autoři a kapitoly:

Andy Kessler: Znamení v mlze – nejdůležitější jsou informace, které nejsou všem jasně viditelné

Dennis Hartmann – Základní pravidla tradingu

M.T.Finn aj. Finn – Vítězství naděje nad zkušeností – používáni minulých výsledků při investičním rozhodování

Garry Schilling – Investování do dlouhodobých bondů

Ed Easterling – Dlouhodobé cykly

James Montier – Vliv psychologie na investování

Bill Bonner – Fungování průměrů v praxi

Rob Arnott – Dvouprocentní řešení – nová metodika tvorby indexů (ETF)

George Gilder – Důležitost rozlišování podstatných a nepodstatných informací

Michael Masterson – Základní pravidla pro úspěšný business a život

Richard Russel – Základní pravidla – síla úročení a nikdy neztrácet peníze

John Mauldin – vstupujeme do informačního věku, kdy hybatelem všeho je Změna, která se navíc zrychluje, velký dopad má Globalizace a Demografický vývoj.

Žhavé komodity – Jim Rogers

Pátek, Červen 18th, 2010

Tuhle knihu bych mohl doporučit každému. Největší prospěch z ní podle mého názoru budou nít 2 skupiny čtenářů:

1. Zájemci a potenciální investoři do komodit

2. Zapřísáhlí odpůrci investování komodit

První skupina tam najde velké množství užitečných rad / tipů.

Druhá skupina se snad zbaví “démonického” strachu z komodit, kdy hned na začátku knihy Rogers vyvrací některá ustálená klišé (význam komodit neustále klesá, investování do komodit je velmi riskantní, komodity jsou již příliš vysoko, proč sekulární cykly v komoditách trvají v průměru 17-18 let a proč jsou tak dlouhé.

Inteligentní přimíchání komodit do celkového portfolia investora vede ke zlepšení jeho poměru výnos x riziko. Autor zastává názor, že komoditní trhy mají před sebou ještě několialetý býčí trh (kniha je napsána v roce 2004 a autor mluví o cca 10 letech, i když s nutnými korekcemi v jeho průběhu)

Rozebírá hlavní faktory ovlivňujíví velikost nabídky a poptávky po komoditách, jaký je rozdíl mezi investicí přímo do konkrétní komodity ve srovnání s nákupem společnosti produkující tuto komoditu. Uvádí otázky, na jaké by si investor měl odpovědět před investicí do komodit.

Pro potenciální investory vysvětluje základy obchodování s futures kontrakty a rizika / možnosti s tím spojené včetně pákového efektu.

Podrobně se zabývá Čínou a jejím vlivem an komoditní trhy. V druhé části své knihy se pak podrobně věnuje několika komoditám z pohledu situace poptávka, nabídka, substituty, nové možnosti využití, rizka. Zabývá se konkrétně ropou, zlatem, olovem, cukrem a kávou.

Suma sumárum: DOPORUČUJI K PŘEČTENÍ oběma na úvod jmenovaným skupinám. Byla vydána i v češtině.