Články s tagem ‘Komodity’

Cena mědi blízko dna?

Sobota, Duben 19th, 2014

Zhruba před rokem jsme psali o tom, že cena jednoho z hlavních indikátorů globálního ekonomického růstu mědi alias Dr. Mědi se nachází v klesajícím trendu. Očekávali jsme jisté oživení, nicméně pohledem na cenu nyní se situace nezměnila, naopak pokles akceleroval. Není se čemu divit, když pohlédneme na vývoj tempa růstu produktu zemí BRIC v posledních letech včeně predikcí:

Jistě, toto ochlazování hraje stále roli, avšak cena červeného kovu jen od počátku tohoto roku pokesla o zhruba 10%. Čína je největší světový spotřebitel mědi (40% světové produkce) a HDP pod cílovaným 7,5% nenaznačuje obrat trendu kurzu tohoto průmyslového kovu primárně. Nicméně, kromě využití v průmyslu, podle odhadu až 50% zásob kovu je v Číně využito pro zajištění půjček jako zástava. Obava z podstatného omezení kreditního trhu po nenaplnění závazků (default) splátek kupónů dluhopisů společnosti Shanghai Chaori Solar Energy Science and Technology na počátku března zapůsobila jako sekundární faktor a do trhu byla uvedena nově další riziková prémie očekávaných následných defaultů jiných subjektů a způsobila diskont kurzu. A zdá se, že sekundární faktor se tak stal de facto hlavní. Je situace pro následné poklesy fundamentálně opodstatněná? Odhad organizace International Copper Study Group (ICSG), která pro rok 2013 predikovala poprvé od roku 2009 převis nabídky a tento se potvrdil. V souvislosti s prvně uvedeným faktorem výše ohledně ochlazování růstu se toto dalo očekávat. Měď je využívaná primárně ve stavebnictví (instalaterství), výrobě ledniček, počítačů, mobilních telefónů, aut (průměrné auto má v sobě až 1,5 km měděného drátu!), v energetické rozvodné síti, a podobně. Produkce všeho tohoto se při ekonomickém obchlazení přirozeně snižuje. Vývoj globální nabídky a poptávky pak vypadá následovně:

Pohledem detailněji do historie se však nejedná o žádný výraznější převis nabídky a byla by zřejmě nutná recese čínské ekonomiky, aby došlo k podsatnějšímu převisu. Současný pokles ceny, dle mého názoru, v tomto smyslu této dosavadní bilanci neodpovídá. Co se týče využití jako zástavy pro korporátní půjčky, zde je situace zdá se trochu odlišnější než se jí snaží interpetovat současná price action na trhu. Společnosti používají akreditivy k získání kovu, který následně prodávají a prostředky investují do lokálních finančních instrumentů. Klesá-li cena mědi na trhu, zástava ve formě kovu primárně tak již není ovlivněna na hodnotě a ani valuace půjčky. Samostatnou otázkou je pak výše „šedého“ sektoru s půjčkami a úvěry pro neprorůstové projekty do budoucna, které negativní spirálu spekulace a další pokles ceny kovu mohou roztáčet. Avšak Čína se zdá o této problematice ví a snaží se jí řešit. Podobně jako jsme zmínili minule na trhu obilovin, je poptávka po červeném kovu Číny vysoká, což dokládá jedna z největších těžařských akvizic státem kontrolované společnosti China Minmetals Corp. Las Bambas dolu v Peru od Glencore Xstrata  za téměř 6 miliard USD. Podobně jako u zrnin se tak snaží tato hlavní emerging ekonomika strategicky zajistit pozici, jelikož předpokládá po uplatnění plánovaných reforem další fázi komoditního supercyklu a nárůsty cen.

A jelikož Jan Dvořák vyhlásil soutěž, tak se take rád přidám bez nároku na cenu a dovolil bych si další predikci. Tentokráte odhadnout otočení klesajícího trendu na růstový do konce roku. Pozor, trh je stále v silnějším setupné několikaleté trajektorii (domnívám se, že není možno určit bodový odhad změny trendu čistě fundamentálně, ale je nutno využít rovněž načasování, nejlépe čistě objektivně pomocí rigorózní kvantitativní metody jako trendového automatického obchodního systému AOS, a podobně).

Podle poslední zprávy americké komise pro komoditní trhy drží obchodníci (mimo zajišťovatele) čistých 27 218  pozic u kontraktů na měď na chicagské burze CME Group na prodejní SHORT straně (mírné navýšení o 557 kontraktů na prodejní straně oproti předchozímu týdnu).

Závěrem se pojďme podívat na vývoj kontinuálního kontraktu na měď na burze v Chicagu za poslední roky (SOL Trader, týdenní data). Klikněte na obrázek pro zvětšení:

Poučení o rizicích:

Informace uvedené v této analýze či investičním tipu (dále jen “Tip”) jsou pouze informativního a vzdělávacího charakteru a nejsou myšleny jako návrh nebo nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Rozhodnutí obchodovat s jakýmikoliv finančními instrumenty je odpovědností každého jednotlivce, který nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Hodnota finančních instrumentů v čase kolísá a návratnost investice není garantována. Výsledky minulých období nejsou zárukou výnosů v obdobích budoucích. Informace a data v Tipu mohou být čerpána z externích zdrojů. Autor neodpovídá a neručí za aktuálnost, úplnost, zákonnost, včasnost či správnost veškerých informací, dat a prohlášení.

 

Americká ropa a zacházení s ní

Pátek, Duben 18th, 2014

O ropě se píše v tisku prakticky denně, o její těžbě, její spotřebě, ceně. Spojené státy hrají na tomto trhu jednu z klíčových rolí, tak jsem se na ně podíval. Ne tak na to, na co ji používají, ale co s ní dělají.

To, že Export surové ropy je ve Spojených státech zákonem zakázán zřejmě řada čtenářů ví. V roce 2013 přitom Spojené státy exportovaly rekordní množství ropy. Zákaz exportu se totiž vztahuje pouze na export surové ropy, nikoliv na export zpracovaných ropných produktů.

Objem exportu byl rekordní za posledních 30 let – téměř 1,4 miliardy barelů ropných produktů. Přepočítáme-li to na absolutní částky, dostáváme se na stovky miliard dolarů. O téměř třetinu exportu se stejnou měrou podělily Mexiko s Kanadou, čtvrtina pak šla do Jižní Ameriky. Export do Kanady jsem nečekal, když se pořád mluví o tok, jak Kanada těží množství ropy z písků v provincii Alberta.

Kdyby jen to, najdou se i jiné zajímavosti. Třeba Kalifornie musí ropu dovážet ze zahraničí. Proč? Protože ji nemá jak získat na domácím trhu. Ne, že by je jiné státy (Texas, Aljaška) neuměly vytěžit, ale není jak ropu do Kalifornie dopravit.

Ropovodů je málo. To mě nepřekvapuje, jejich stavba není nic jednoduchého ani levného. Zvláště v době NIMBY přístupu, kdy se občané brání jakékoliv průmyslové stavbě ve své blízkosti.

Netušil jsem však, že je problém i s přepravou tankery. Je snadnější najít tanker na dovoz ropy třeba ze Saúdské Arábie než na dovoz ropy z Aljašky.

Může za to zákon z roku 1920, kdy pro plavby lodí mezi dvěma přístavy na americkém území platí přísná pravidla. Musí jít o lodě fyzicky vyrobené ve Spojených státech, plující pod americkou vlajkou, vlastněné americkým občanem a posádku kterých tvoří výhradně američtí občané. Takových tankerů je málo a jejich kapacita je nedostatečná.

Trh s ropou ve Spojených státech není vůbec jednoduchý.

 

 

Výroční analýza pro rok 2014

 

Prozatím 5 článků s největším počtem přečtení v roce 2014

 

Výběr článků věnovaných finančnímu systému jako celku:

 

 

Ceny komodit budou muset dále růst

Sobota, Duben 5th, 2014

Minule jsme se s Janem Dvořákem zamysleli nad vývojem eura ve vztahu s kroky a politikou ECB snažící se (nebo nesnažící se?) zamezit deflační pasti. I když Mario Draghi nepřistoupil explicitně k uvolnění měnové politiky, tak alespoň pomocí, jak v praxi říkáme, jawboningu nasměroval investory na tuto eventualitu pro následující setkání bankovní rady. Kurz eura, jak jsme očekávali začal postupně klesat, avšak nejedná se doposud o pohyb, který by byl žádoucí a bude spíše nutný pokles k hodnotám kolem 1,35-1,30 ve vztahu k americkému dolaru. Podle samotných odhadů banky, pak by pro zvýšení inflace o 0,2 až 0,8 procentních bodů do roku 2016 bylo potřeba realizovat nákupy dluhopisů, a podobně v rozsahu 80 miliard euro měsíšně! (QE v podstatě). Podle Draghio je 70% podílu poklesu v inflaci způsobeno poklesem cen komodit na světových trzích v minulých pár letech. To je pozitivní faktor pro směrování reálných příjmů firem a domácností, nicméně z hlediska deflačních očekávání, pokud je pokles komodit výraznější pak naopak nežádoucí.

Existuje tedy několik kanálů jak se deflační spirále vyhnout a to jednak pomocí silného QE, což oproti USA v Evropě je trochu složitější z hlediska uhlídání vývoje následných inflačních tlaků, jež se mohou dostat mimo kontrolu. Dále znehodnocením eura, což explicitně zřejmě ECB nepřistoupí k intervenci jako takové. Či větším nárůstem cen komodit. Pohlédněme na vývoj komoditního indexu DJ UBS Commodity v tomto roce:

Poslední zmíněná varianta se pomalu v tomto roce začíná uskutečňovat a zvláště patrné to je u cen zemědělských komodit.  Tento vývoj jsme rovněž predikovali a posledně pak například u vývoje na trhu s kávou nebo obilovin. Podle reportu Food and Agriculture divize OSN tento týden se ceny zemědělských komodit zvýšily v březnu o 2,3% a index dosáhl nejvyšší hodnoty od května 2013. U všech složek došlo k nárůstu cen, kromě mléka, jehož cena však rostla nadprůměrně z důvodu čínské poptávky v minulých měsících.

Klíčové budou emerging ekonomiky a jejich poptávka. I když došlo k výraznému ochlazení ve vývoji HDP těchto zemí, pak strukturálně nic nebrání růstu poptávky po komoditách. Naopak v souvislosti s reformami v Číně a v posledních dnech navíc oznámění dalšího fiskálního mini stimulu (daňové úlevy pro malé podnikatele plus investice do dopravní infrastruktury) se zdá být v tomto smyslu poptávka nenarušena. U zemědělských komodit jako sója pak například importní poptávka vypadá následovně:

To jaký je zájem o zabezpečení dovozů potravin svědčí i nákup kontrolních podílů největší čínského zpracovatele, výrobce a obchodníka potravin společnosti Cofco v zahraničních komoditních domech jako je holandská Nidera za téměř 1,3 miliardy USD, což jí umožňuje strategický přístup k jihoamerické produkci, a podobně. Čína importuje ročně 69 miliónů tun sóji ročně, což jsou dvě třetiny globálně obchodovaných zásob! Podobné je to u kukuřice. Podle informací místního amerického světového zpracovatele potravin a komoditního domu Archer Daniels Midland (ADM) firma investuje rozsáhlé prostředky v Číně do výtavby nových výkrmních stanic. Jak sója,tak kukuřice se používají nejen k výkrmům dobytka a skotu, ale rovněž k výrobě biopaliv ethanolu (kukuřice) a biodieslu (sójový olej).

Příští týden bude tedy velmi zajímavé sledovat další statistiky ohledně čínských importů a exportů komodit. Závěrem se pojďme podívat na vývoj kontinuálních kontraktů na sóju a kukuřici na chicagské burze za poslední zhruba dva roky a jejich poměrový komoditní spread (SOL Trader, denní data), klikněte na obrázek pro zvětšení:

 

Hladový svět – co s tím?

Pátek, Březen 21st, 2014

Toto je další z mých občasných pohledů na konkrétní možnosti investice.

Když se řeknou potraviny, řadě investorů se vybaví společnost Monstanto. Někomu v pozitivním, někomu v negativním smyslu. Tu ale nechám stranou a podívám se krátce na některé komodity.

Ceny zemědělských komodit se nedávno vymanily z tříletého medvědího trhu. Svět je stále hladový, potřeba potravin roste a poptávka po nich sotva bude klesat. Jaké jsou možnosti investorů?

Kdo chce investovat do zemědělských komodit „jedním vrzem“, tomu lze doporučit PowerShares DB Agriculture Fund (DBA).

Jižní Amerika a konkrétně Brazílie zaznamenala velmi slabé deště, nejslabší za několika desítek let. Co to znamená? Že hrozí velmi slabá úroda kávy, které je Brazílie klíčovou pěstitelskou zemí (dodává přibližně třetinu světové produkce).  Zároveň s tím ale poptávka po kávě neklesá, její ceny proto nabízí zajímavou příležitost. Ať už si vyberete ETN s tickery „JO“ nebo „CAFE“. Mimochodem, kávě se podrobně věnoval již p. Lembák.

Silná sucha zároveň s Jižní Amerikou postihla i Kalifornii, to zvyšuje cenu dobytka. Kdo chce, může to zvážit. Pro zájemce se nabízí třeba ETN s tickerem „COW“.

Pšenice, kukuřice – tam žádnou extra příležitost nevidím. Zato se nabízí sladké komodity – kakao a cukr.

Cena kakaa není tlačena nahoru problémy na straně nabídky (jako tomu je třeba u kávy), ale trvale rostoucí poptávka. Zde je očekáván alespoň pětiletý převis poptávky nad nabídkou. Nabízí se ETN s tickery „NIB“ či „CHOC“. Každý ETN roluje futures trochu jinak, proto se jejich výkonnost mírně odlišuje.

Kdo chce investovat do cukru, může zvážit například „SGC“ či „CANE“. I ten v dnešní době skýtá zajímavý potenciál.

 

Pokud máte vlastní zajímavé investice, nepište je pouze do komentářů pod článek, jako před pár dny, tam zapadnou. Sepište článek a vyjde v sekci investičních tipů  a můžete i vyhrát.

P.S.

Nezapomínejte, že ETN je de facto obligace vydaná bankou.

 

______________

Poučení o rizicích

Informace uvedené v této analýze či investičním tipu (dále jen “Tip”) jsou pouze informativního a vzdělávacího charakteru a nejsou myšleny jako návrh nebo nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Rozhodnutí obchodovat s jakýmikoliv finančními instrumenty je odpovědností každého jednotlivce, který nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Hodnota finančních instrumentů v čase kolísá a návratnost investice není garantována. Výsledky minulých období nejsou zárukou výnosů v obdobích budoucích. Informace a data v Tipu mohou být čerpána z externích zdrojů. Autor neodpovídá a neručí za aktuálnost, úplnost, zákonnost, včasnost či správnost veškerých informací, dat a prohlášení.

Které komodity může ovlivnit situace na Ukrajině?

Sobota, Březen 8th, 2014

Komoditní trhy mají navzdory předpovědím “guru” na konci minulehého roku zpět svůj sexappeal. V tomto roce je například komoditní index DJ UBS v plusu kolem 8% a akciový S&P 500 je kolem 1% (a fundamentálně podle mnoha poměrů je ten akciový překoupen). Počátkem února jsme se zamýšleli nad důvody růstu komodit i přes ochlazování ekonomického růstu emerging ekonomik, jejich hlavního spotřebitele. Jistě své sehrávají vlivy počasí, jako v poslední době sucha v Brazílii, které například pomohly doposud téměř zdvojnásobit cenu kávy na burze za poslední zhruba měsíc (o kávě jsme psali jako o investiční příležitosti počátkem ledna), či poslat cenu sóji na kontraktní maxima. Podobné pohyby zaznamenávají i ceny drahých kovů a energií. A to je nutno si uvědomit, že Čína, kde se mají začít v praxi rozsáhlé reformy vedoucí k vyšší liberalizaci trhu, ještě nenastartovala naplno další fázi komoditního supercyklu.

Svoji roli v současném nárůstů uplatňují geopolitické rizika, jako to současné ve sporu Ruska a Ukrajiny. Energetické složce problemů v regionu se již ve značném předstihu koncem minulého před skutečným, propuknutím konfliktu roku věnoval Jan Dvořák. Evropa je závislá na dovozech plynu z Ruska z 30% a polovina z těchto dovozů plynu jde přes území Ukrajiny (procházelo až 80% v roce 2010 než došlo k využití plynovodu Северный поток alias Nord Stream na dně Baltského moře). Situace je vážná při pohledu na Rusko u komodit ropy a paládia, kde má tato země světové prvenství v produkci.

Jaké komodity z Ukrajiny hrají na světovém trhu významnou roli?

Málokdo možná ví, že Ukrajina je ve světe jedním z rozhodujících hráčů na poli obilovin jako kukuřice (3. největší exportér) a pšenice (6. největší vývozce). Pohlédněme na ukrajinskou produkci kukuřice od 90. let nalevo a podíl na světovém exportním trhu na obrázku vpravo:

I když se ceny kukuřice a pšenice pohly například zde na burze v Chicagu v posledních dnech výrazněji nahoru, je to stále “slabé kafe” v porovnání s onou kávou, sójou či ovsem (ani tyto však nedosahují stále extrémních historických pozic na nákupní straně podle americké komise pro komoditní trhy u fondů a dalších obchodníků mimo komerční zajišťovatele, extrémní pozice mají ropa, masa a kakao). Je to dáno zejména tím, že hlavní exportní terminály pro obiloviny nejsou ani tak na Krymu jako spíše ve vzálenější Oděse či Illičevsku a je stále šance, že nedojde k výpadkům ve vývozech. Je nutné si však uvědomit, že v tuto dobu bude jistě práce z důvodů krize nejenom v tomto sektoru omezenější bez ohledu, kde přesně se terminály nachází a hlavně při poklesu domácí měny hřivny se, stejně jako producenti v Jižní Americe, mají farmáři tendenci zajišťovat zadržováním produkce, která se na světových trzích kótuje v amerických dolarech či eurech, atd. To znamená mají motivaci nepouštět na trh, pakliže predikují další znehodnocování domácí měny. V neprospěch úrody u pšenice hraje také slabší než obvyklá sněhová pokrývka tento rok, která chrání úrodu před zamrznutím.

Další vývoj cen obilovin na burze bude ovlivňoven dozajisté příští týden pondělním reportem odhadu světové poptávky a nabídky amerického ministerstva zemědělství. Současné exporty největšího světového producenta kukuřice Spojených států jsou na jsou procentuálně nad úrovněmi předpovědí ministerstva posledních pěti let (92,5% tento rok v porovnání s pětiletým průměrem 72%). Trh trpí stále značnýma zásobama vybudovanýma po obrovském nárůstu cen po období sucha na americkém středozápadě v červenci 2012. Obchodnící na chicagském parketu mají obecně odhad poklesu světových zásob kukuřice o 1 milión tun oproti 157,3 miliónu tunám předchozí měsíc. Vyskytují se však i predikce poklesu v řádu 6 miliónů tun. Přijde-li ministerstvo v reportu tudíž s vyšším než 1 mil. tun poklesem, pak toto pravděpodobně spustí další vlnu nákupů.

Závěrem se pojďme podívat na vývoj ceny aktivních kontraktů na kukuřici a pšenici na burze v Chicagu (SOL Trader, týdenní data) v poslední době a jejich komoditní spread. Klikněte na obrázek pro zvětšení:

 

 

Čína a její spotřeba komodit

Čtvrtek, Únor 27th, 2014

Ve svém článku minulý týden jsem se věnoval komoditě, kterou Čína dováží a stále více dovážet bude ze Spojených států.

Čína a její poptávka je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících globální poptávku po komoditách. Je největším importérem železné rudy, mědi a dalších významných komodit. Proto je jakékoliv zpomalení čínské ekonomiky (a doprovodný pokles poptávky) vnímáno jako tlak na ceny komodit.

Jaký tedy byl vývoj za posledních 10 let?

Sečteno dohromady, podle BP World Enrgy Review, Čína aktuálně spotřebovává více energie než Spojené státy, a o přibližně o čtvrtinu. Většinu čínské spotřeby energie zajišťuje 35 největších měst, kde však žije necelá pětina obyvatel. Proto v Číně je stále velký potenciál pro nárůst spotřeby energie.

Hlavními zdroje energie v Číně zůstává ropa a uhlí, tak se na ně podíváme.

Import ropy se zvedl z 1,5 miliónu barelů ropy denně na téměř 2 miliony barelů ropy za den.  Není se co divit, vždyť v Číně se nyní prodává cca 20 miliónů aut ročně, před deseti lety se v Číně prodávalo kolem 3,5 miliónu aut za rok.

Kde je růst importu mnohem výraznější je uhlí. Jen za poledních pět let stoup, dovoz na téměř trojnásobek, za 10  let došlo k jeho nárůstu na přibližně třicetinásobek.

Pokud jde o kovy, od roku 2005 roste dovoz Číny o 15% ročně, u niklu dokonce o 85% ročně.

Sledujte Čínu a její chování na trhu komodit.

 

 

Výroční analýza pro rok 2014

 

Prozatím 5 článků s největším počtem přečtení v roce 2014

 

Výběr článků věnovaných finančnímu systému jako celku:

Jakou komoditu dováží Čína ze Spojených států? Lze na ní profitovat?

Čtvrtek, Únor 20th, 2014

To, že Čína dováží množství komodit, není noc překvapivého. Je zde však jedna komodita, kterou dováží přímo ze Spojených států a jejíž dovoz se Spojených států pravděpodobně významně poroste. Tato komodita navíc slibuje zajímavou investiční příležitost pro nejbližších 3-5 let. A to i za situace, kdy by se její cena zásadním způsobem nezměnila. Tou komoditou…

Tento článek je určen jen pro předplatitele.
Přihlášení předplatitele Registrace předplatného

Komodity i přes krizi emerging ekonomik v plusu

Sobota, Únor 8th, 2014

Zatímco aktiva jako akcie ať už ve vyspělých zemích nebo na emerging market trzích v posledních týdnech zažívají zvýšenou volatilitu, tak stojí za zmínku jedna věc. A to, jak koncem roku mnoho „guru“ předpovídalo pokračování poklesu cen komodit, tak opak je doposud pravdou. A navíc tyto reálná aktiva jsou v tomto roce doposud v pluse i za situace, kdy emerging ekonomiky jsou pak jistě jejich významnými spotřebiteli, ne-li největšími (agregátně tvoří přes 50% poptávky a v posledních letech pocházel její růst výrazně odtuď). Jistě dochází ke krizi na těchto trzích a ekonomická aktivita v Ćíně měřeno indexem nákupních manažerů v průmyslu je nyní pod 50 (HSBC verze). Pohlédněme však na vývoj indexu Dow Jones UBS Commodity index v lednu:

Situace se navíc opakuje doposud v únoru a index opět posiluje. Jak je toto možné, když se poptávka vlivem ochlazení situace na rozvíjejících se trzích musela snížit? Ještě k tomu za situace, kdy americký dolar posílil v lednu oproti váženému koši šesti hlavních světových měn (dollar index) o zhruba 1%, což je pro komoditní ceny obvykle negativní, jelikož se mnoho komodit kótuje na světovýh trzích v USD a posílení americké měny tak tyto relativně zdražuje. No ono snížení poptávky po komoditách ne tak docela a navíc trh reflektuje v poslední době to, že ceny se dostaly na takovou úroveň, která způsobuje redukci nabídky. Téměř dvojnásobné množství komodit z hlavních 24 se nachází oproti rokům 2012 a 2013  ve stavu tak zvaného backwardation, kdy ceny bližších kontraktů jsou vyšší než ty s dodávkou v budoucnu, to charakterizuje těsnou situaci na trhu. Mírný nárůst komoditního indexu v lednu byl způsoben zhodnocením cen energií, mas a drahých kovů. S ohledem na polární vlnu a nejchladnější zimu za poslední dekádu v USA rostly ceny zemního plynu a také stávky v Jižní Africe vedly k posilování ceny platiny. Zde je možné počítat s jistou korekcí po odeznění těchto faktorů (ke které již dochází). Nicméně, je potřeba si uvědomit, že očekávání pokračujícího poklesu cen komodit jsou pro tento rok značná a ceny se například u průmyslových kovů dostaly již na hranici nákladů producentů. To je patrné zejména u hliníku, kde 60% firem má problém překonat náklady těžby, u niklu to je 30% společností. Omezování produkce je tedy nasnadě. Ceny jsou pro většinu producentů nad náklady naopak u mědi nebo zinku.

Kapitolu samu o sobě pak představují komodity jako jako káva o které jsme psali nedávno v rámci předpovědi jejího růstu v tomto roce. A další velmi zajímavou komoditou, která zaznamenává podobný vývoj jako americký zemní plyn je cena mléka. Podívejme se na její vývoj na burze v Chicagu, jednak u nejbižšího aktivního kontraktu a dále jako komoditní spread vůči kontraktu na konci roku v posledních měsících, klikněte na obrázek pro zvětšení:

 

Je patrná těsná situace, ať již daná omezením nabídky, či zvýšeným růstem poptávky nebo kombinací obojího. U zmíněného mléka a mléčných výrobků se jen za minulý rok zvýšila poptávka celosvětově o téměř třetinu, zejména pak tažena Čínou, severní Afrikou a Ruskem. Trh je rovněž limitován na nabídkově straně a hlavní exportéři jsou pak omezeni na čtyři regiony jako EU, Austrálie, Nový Zéland a USA. Navíc domácí produkce se v Rusku a Číně snižuje. Například v Číně se konzumace mléka a výrobků z něho za posledních sedm let zdvojnásobila, avšak produkce rostla za tuto periodu ročně tempem jen kolem 2%. Domácí výrobci jsou velmi malí a „rozkouskovaní“ a například největší z nich Modern Diary má tržní podíl pouhých 1,3%. A jelikož se očekává, že poptávka bude v následujícíh letech pokračovat v růstu tempem 10%, tak jistě bude muset dojít ke konsolidaci průmyslu nebo zvýšení importů. V tuto chvíli je domácí produkce v Číně zhruba 30% pod úrovní domácí nabídky.

Je tedy zřejmé, že se ekonomická situace v emerging ekonomikách nezastavila ve smyslu poptávky po reálných aktivech a můžeme čekat v rámci uplatnění reforem směrem k pružnějšímu tržnímu prostředí naopak k většímu tempu růstu spotřeby komodit do budoucna. Je tedy možné, že oproti předpovědím na konci roku 2013 ohledně poklesu cen komodit a pokračování růstu cen akcií uvidíme na konci roku 2014 situaci relativně opačnou. Pakliže má platit na Wall Streetu používaní rčení: „jak v lednu, tak po celý rok“, pak je toto velmi pravděpodobné.

 

 

Zvýšená volatilita nejen na papírových trzích

Sobota, Únor 1st, 2014

Poslední dny na trzích jsou jistě definovány zvýšenou turbulencí a volatilitou téměř nevídanou v předchozím roce. Zásluhu na tom má vývoj na emerging markets trzích, který jsme zmínili minule. Je nutno říci, že propad na vyspělých akciových trzích, jako ten zde v USA se pozastavil a v podstatě se čeká na další data a směrování vývoje. Data zejména z Číny, jako hlavního přestavitele těchto emerging trhů. S oslavami nového roku v Číně, však bude příliv statistik příští obchodní týden velmi omezen a jedinou významnou pak bude 1. února průmyslový index nákupních manažerů, tentokrát domácí verze podle čínského Národního statistického úřadu, která však obyčejně bývá lepší a méně volatilní než „zahraniční“ verze podle HSBC, která vyšla na úrovni kontrakce ekonomické aktivity (pod 50).  Podle domácí verze se očekává v prosinci pokles na 50,5 z 51.

V každém případě centrální banky emerging zemí byly nuceny v posledních dnech jednat a v rámci podpory svých klesajících měn a například turecká centrální banka zvýšila sazbu o 4,25 procentních bodů nebo jihoafrická banka zvýšila o 0,5 procentních bodů, atd. Co je zajímavé, je, že Indie a Indonésie tentokrát nebyly rozhodně tak postiženy stávajícím poklesem jako v polovině minulého roku, kdy Fed začal naznačovat omezování QE.  V tuto chvíli je americké centrální banka dá se říci na „auto-pilotu“ (mimochodem krásně připravené podmínky pro Janet Yellen Benem Bernakem) a pakliže nedojde k rozsáhlému zhoršování situace, tak pravidelné omezování odkupů dluhopisů a hypotečních zástavních listů (MBS) bude pokračovat stávajícím tempem. To do jisté míry funguje jako překážka pro emerging ekonomiky, se kterou se budou muset vyrovnat.

Papírové trhy však nejsou jediné o kterých se v posledních dnech hovoří se zvýšenou pozorností, ale tady v USA je to také trh se zemním plynem, který jakoby se v posledních týdnech utrhl z řetězu, tak říkajíc. Nejchladnější počasí na americkém středozápadě a severovýchodě za poslední téměř dekádu způsobil nárůst ceny nejbižšího kontraktu na newyorské divizi NYMEX chicagské burzy CME Group přes 5 USD/MBtu. Podle předpovědí budou celkové náklady na vytápění plynem za probíhající zimu o 10 až 17 % vyšší než za minulou zimu (zhruba polovina amerických domácností využívá k vytápění zemní plyn). Poslední týden došlo s očekáváním odeznění polární vlny v únoru k poklesu pod 5 USD, avšak cena je stále patrná jako relativně nadhodnocená, když se člověk podívá na komoditní spread plynu aktivního kontraktu například vůči tomu za šest měsíců dopředu. Pohlédněme na tento spread graficky (SOL Trader, burzovní Globex data, klikněte na obrázek pro zvětšení):

Jak to vypadá s vývojem ceny amerického plynu do budoucna? Podle posledních dat americké vládní agentury pro energetiku (EIA) silná poptávka po vytápění zůsobila pokles zásob o 17% oproti pětiletému průměru. Skladovací podzemní plochy, solné jeskyně, apod., kde se plyn skladuje jsou historicky vlastněny energetickými společnostmi, avšak mnohé jsou dnes již také vlastněny a najímány bankami a dalšími finančními firmami, které se snaží na tomto vydělat. Firmy odle odhadů obvykle očekávají profit kolem 50 centů za 1 MBtu mezi tím co uskladní před zimou kolem října a dodají pak na trh pro vytápění v zimě kolem ledna. Pohledem na říjnový 2014 a lednový 2015 kontrakt to nyní činí kolem 30 centů, to znamená toto bude hrát vliv a může odrazovat od nových leasing kontraktů pro skladovací plochy, což může vést dále k utahování zásob. Podívejme se však na produkci zemního plynu v USA za období vice jak sto let, kde je patrná akcelerace v posledních letech zásluhou břidlicové revoluce v těžbě (klikněte na obrázek pro zvětšení):

Také potenciál dalších břidlicových vrtů zejména pak v poslední době diskutované Austrálii, kde se začaly projekty s nemalými investicemi nebo Velké Británii, ale hlavně pak velká neznámá s obrovským potenciálem Rusko, kde Gazprom a Shell započaly vrty na západní Sibiři, pak vytváří tlaky na pokles ceny. Vše bude do budoucna samozřejmě záviset převážně na poptávce, zejména pak v Asii. Jaká je situace na opčním trhu, který slouží v podstatě jako pojištění proti nárůstům a poklesům ceny. Pohledem na opční řetěz nejbližších strike cen u únorových opcí, se pak největší počet otevřených pozic kumuluje u out of the money call opcí. To znamená investoři se relativně vice zajišťují v tuto chvíli proti dalším potenciálním nárůstům (klikněte na obrázek pro zvětšení):

Co hraje pro pokles ceny zemního plynu (jako zdroje pro výrobu elektřiny) do budoucna je značné snížení nákladů na solární zdroj energie v posledních letech. Podle odhadů může být do roku 2017 v USA z důvodu solární konkurence ohroženo 170 miliard USD tržeb stávajících producentů elektřiny. V každém případě bude z tohoto titulu velice zajímavé sledovat nejenom současné výrazné pohyby ceny plynu, ale také její budoucí směřování.

Co se děje na trhu průmyslových kovů?

Středa, Leden 15th, 2014

Minulý víkend zastavila Indonésie export nezpracovaných rud.  Cílem získat přilákat do země spotřebitelský průmysl a udržet v zemi přidanou hodnotu, nevyvážet pouze neopracovanou surovinu. Malajsie má totiž dnes díky zpracovatelským kapacitám z indonéského niklu výrazně větší užitek než Indonésie sama.

Celkový objem exportu nerostných surovin z Indonésie se pohybuje kolem 10 miliard dolarů ročně. Na jaké komodity by mohl mít zákaz dopad? Na prvních dvou místech jsou nikl a bauxit. Nikl se používá například v elektronice či ocelářství, bauxit při výrobě hliníku.

Ceny komodit sice vzrostly, ale nijak dramaticky. Růst například ceny niklu činil 3,6%, cena je stejná jako před Vánoci nebo o čtvrtinu pod cenami z počátku loňského roku, zásoby niklu jsou na pětiletých maximech.

Ještě na několik let zůstal povolen export mědi, olova, zinku a železa, (resp. jejich koncentrátů) výměnou za příslib rychlého vybudování hutí v zemi.

Dramatický vývoj prozatím nečekám.

Cena kávy vzhůru tento rok?

Sobota, Leden 11th, 2014

Každý kdo sleduje pečlivě komoditní trhy, tak nemohla ujít situace na trhu s kávou. A to ne jen oslabení ceny o 23% v minulém roce, ale rovněž po třetí rok v řadě a co hlavně nejdelší pokles od roku 1993. Jedná se tedy převážně o kvalitnější verzi arabika pěstovanou hlavně na jihoamerickém kontinentu. Tato komodita však rovněž patří k těm, jejichž pohyb ceny je charakerizován prudkými zvraty jako například situace před 37 lety, kdy došlo během  zimního období v Jižní Americe k zmrznutí produkce a raketovému nárůstu ceny, ale v nedávné době také v polovině roku 2010, kdy během tří týdnů dokázala cena posílit o 25%. V Brazílii, který je světový největší producent a má zhruba třetinový podíl na veškerých světových dodávkách, patrná nadprodukce za poslední tři roky je výsledkem přemrštěných investic do expanze a špatného odhadu růstu poptávky.

Snížení hospodářského růstu zemí BRIC, kam Brazílie patří, po eskalaci finanční krize, snížení výhledu vývoje ekonomiky agenturami  a s tím souvisejí prudké oslabení domácí měny realu zvláště po oznámení předpokládaného omezování QE v polovině roku 2013 americkým Fedem vedlo k tomu, že brazilští pěstitelé dodávali na trh více a více kávy, jelikož její cena je kótována v amerických dolarech což bylo pro ně velmi atraktivní (za relativně stejně dolarů více realu v tržbách). To pomáhalo udržovat bilanci světové produkce k světové spotřebě v přebytku. Pohlédněme na grafické znázornění této bilance v posledních letech:

Cena kávy na burze se však dostala na takovou úroveň, kdy se začínají vyskytovat informace jako například ta od divize komoditního domu ED&F Man Holdings Ltd, že dochází ke zvýšené míře omezování keřů až o 17% v hlavních oblastech produkce arabiky v Brazílii, která navíc poslední léta značně kompenzovala také pokles úrody ve Jižní Americe jako celku. Divize rovněž předpovídá snížení odhadu úrody 2013-14 oproti dřívější predikci na 51 miliónů 60 kg žoků, což je však stále více než produkce v předchozí sezóně 49,2 miliónů žoků. Avšak ten průměrný odhad v průmyslu způsobující pohyb ceny dolů byl původně 54 milionů 60kg žoků kávových zrn. Pro růst ceny jsou podle místních meteorologů  rovněž prosincové deště, které byly v brazilském kávovém pásu největší za 90 let! Je tudíž možné, že poškodily až 40% očekávané úrody.

Nicméně, zcela objektivně je nutno dodat, že odhady produkce se různí a některé domy mají uvedeno číslo 60 miliónů 60kg žoků. Více přesné predikce jsou pak jistě naplánovány na počátek února, kdy začnou kávové plody na keřích dozrávat a ke sklizni pak bude docházet koncem dubna a počátkem května. Obchodníci jsou tedy v tuto chvíli hodně napjatí a každý má určitou předpověď.

Podle poslední zprávy americké komise pro komoditní trhy drží obchodníci (mimo zajišťovatele) čistých 3 089 pozic u kontraktů na kávu arabiku na americké burze ICE na nákupní LONG straně (navýšení o 4 598 kontraktů oproti předchozímu týdnu). Supporty u aktivního kontraktu jsou na 117,90 a 116,40 a rezistence pak na 125,05 a 127,30 centů za libru.

A jelikož Jan Dvořák vyhlásil soutěž, tak se take rád přidám bez nároku na cenu a dovolil bych si odhadnout pokračování růstové trajektorie v tomto roce.

Závěrem se pojďme podívat na současný aktivní kontrakt arabiky na burze ICE v New Yorku a také kontrakt na konci roku a jejich komoditní spread v poslední době. Klikněte na obrázek pro zvětšení:

Poučení o rizicích:

Informace uvedené v této analýze či investičním tipu (dále jen “Tip”) jsou pouze informativního a vzdělávacího charakteru a nejsou myšleny jako návrh nebo nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Rozhodnutí obchodovat s jakýmikoliv finančními instrumenty je odpovědností každého jednotlivce, který nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Hodnota finančních instrumentů v čase kolísá a návratnost investice není garantována. Výsledky minulých období nejsou zárukou výnosů v obdobích budoucích. Informace a data v Tipu mohou být čerpána z externích zdrojů. Autor neodpovídá a neručí za aktuálnost, úplnost, zákonnost, včasnost či správnost veškerých informací, dat a prohlášení.

Ropa v Kurdistánu a jak na ní profitovat

Pondělí, Prosinec 30th, 2013

Jako novoroční dárek předplatitelům jsem připravil analýzu jednoho z největších dnes zkoumaných ložisek ropy a seznam pár firem, které na něm participují. O Iráku se vývoji v něm se poslední dobou moc nemluví, a to i přes to, že jeho rezervy v tichosti rostou o desítky až stovky procent a něco podobného lze následně čekat i…

Tento článek je určen jen pro předplatitele.
Přihlášení předplatitele Registrace předplatného

Mexiko konečně ukončilo státní ropný monopol

Sobota, Prosinec 14th, 2013

Trhy jsou v posledních dnech v zigzag módu (kromě tedy pokračujícího poklesu japonského jenu) a potřebují jistě spouštěč, který definuje další trend. Příští týden vypadá, že by mohl být odstartován zasedáním Federálního výboru pro operace na volném trhu amerického Fedu. Poslední data v USA a stabilizace situace v devizových rezervách rozvíjejícíh se zemí, nasvědčuje možnosti zahájení omezování QE. Pro něj se již v podstatě vyslovil jinak relativně holubiččí člen bankovního výboru a prezident Fedu v St. Louis, James Bullard. Co působí zatím proti zahájení je míra inflace 1,1% pod cílovanou hodnotou 2%. A tak Fed zřejmě také představí silnější tak zvanou forward guidance pro směřování vývoje své klíčové sazby vzhledem k vývoji inflace a zaměstnanosti. Podle posledního přehledu banky má dojít ke zvýšení O/N zápůjční sazby od poloviny 2015 a na konci 2016 má být sazba 2%. To však neodpovídá současnému ocenění trhu, kde je první zvýšení až od prosince 2015 a do konce 2016 sazba na 1,5%. To znamená, upravení přehledu do souladu se současným tržním očekáváním dá trhu signál, že ocenění na dluhopisovém trhu jsou v tuto chvíli korektní a nemělo by tak odstartování omezení QE vyvolat pohyby mimo očekávaný rámec.

 

Uvolnění ropného trhu v Mexiku

Pozitivní novinkou na konci týdne bylo oznámení Mexika, že místní zákonodárce schválil tak dlouho očekávanou záležitost (o které jsme v březnu psali) ukončení 75-ti letého státního ropného monopolu realizovaného prostřednictvím firmy Petroleos Mexicanos (Pemex) a soukromé firmy tak budou mít možnost získat podíl na produkční kapacitě pomocí nabytí podílů a licencí. Mexiko je v současnosti 10-tý největší světový producent ropy s těžbou 2,9 mil. barelů za den (2012) v porovnání s vrcholem 3,8 mil. barelů za den v roce 2004. Již osmým rokem dochází k poklesům produkce, nicméně je třeba si uvědomit, že Mexiko sedí na 115 mld. barelů ropném potenciálu z čehož cca polovina rezerv je nekonvenčních typu břidlic. Pohlédněme na mapu v současnosti známých nalezišť:

Dojde tak rovněž k naplnění  dohody, kterou podepsala v únoru 2012 tehdejší ministrině zahraničí Hilary Clinton se svým protějškem Patricií Espinoza v Los Cabos: “The Transboundary Agreement”, která definuje proporce rezerv černého zlata v offshore oblastech a spolupráci USA a Mexika na jejich využití.

Co znamená uvolnění státního monopolu v Mexiku? Miliardy dolarů investic společností jako Exxon Mobil nebo Royal Dutch Shell a dalších do těchto projektů.

 

Proč nejde americká ropa WTI níže?

Cena ropy na tuto zprávu reagovala pouze mírným poklesem jako retracement silnějšího růstu předchozí týden. Jednak se toto již nějaký čas očekávalo a bylo zabudováno v současné ceně americké WTI ropy a dále bude vyžadovat určitý čas implementace investic a započetí projektů. Dále, jak jsme zmínili minule, je hodnota současného spreadu mezi severomořským ropným košem Brent a americkou WTI opět na reativně vyskoké úrovni, což motivuje americké rafinérie jako CVI Energy nakupovat WTI kontrakt a vázat cenu produktů pro export podle ceny Brentu, což tlačí na snižování spreadu, pokuď rafinérie výrazně zvýší kapacitu (nyní 92,4%). Což se navíc děje obvykle výrazně koncem roku převážně z daňových důvodů a také po pravidelné údržbě mezi letní motoristickou a zimní topnou sezónou. Skutečne, podle americké vládní agentury Energy Information Administration roste poptávka rafinérií po černém zlatě již devátý týden v řadě na více ja 16 mil. barelů za den. To koresponduje s poklesem dovozů ropy ze zahraničí o 950 tis. barelů za den.

Podle poslední zprávy americké komise pro komoditní trhy drží obchodníci (mimo zajišťovatele) čistých 374 389 pozic americké ropy na nákupní straně, což představuje růst o 18 394 pozic na LONG mezitýdně. Závěrem se pojďme podívat na cenový vývoj jak Brentu a WTI, tak jejich komoditní spread v poslední době, klikněte na obrázek pro zvětšení:

 

Proč nejde cena ropy Brent níže po dohodě s Iránem?

Sobota, Listopad 30th, 2013

V posledních dnech jsme mohli být svědky dosažení dočasné dohody mezi tak zvanými zeměmi P5+1 (USA, Británie, Francie, Rusko, Čína a Německo) a Iránem o omezení v jeho nukleárním programu. Zdálo by se, že to do značné míry ovlivní ceny ropy na světových trzích. Pohledem na kurz koše severomořských rop Brent, to však skoro nepohlo, naopak na týdenní bázi kontrakt na londýnské pobočce americké burzy ICE zakončil výše. Zvýšení zásob iránské ropy na trhu by dozajista způsobily výrazné tlaky na pokles ceny, jelikož se jedná o zemi s čtvrtými největšími světovými zásobami (a mimo jiné druhými největšími zásobami zemního plynu!). Zvláště se jedná o exporty do Indie, která se v posledních měsících potýkala se značným odlivem kapitálu souvisejícím s případným omezováním QE v USA  a kde dovozy ropy jsou výraznou položkou v indické mezinárodní obchodní bilanci. I když do Indie, stejně jako do Číny, Turecka, Japonska a Jižní Koreje Irán vyvážel černé zlato i za stávajícího režimu, tak se jednalo o velmi malé množství a podle údajů za říjen jen 0,7 miliónů barelů za den (za poslední 3 měsíce průměr 0,95 mil. barelů za den). Uvolnění sancí na vývoz a pojištění komodity však v rámci této šestiměsíční provizorní dohody nepovede ke zvýšení vývozů, ale jde o to zabránit dalšímu omezení exportovaného množství.  Možné vývozy do dalších zemí, které mají vyjímku v rámci sankcí jako Taiwan, Srí Lanka a Malajsie nejsou vyloučeny. I tak se nepředpokládá, že budou celkové vývozy vyšší než 1,2 mil. barelů za den. Od 1980 do r. 2012 se pak jednalo o vývozy kolem 2,5 mil. barelů za den, to znamená současně skoro 60% pod kapacitou z období před sankcemi.

Klíčové body dohody jsou tedy následující:

  • - dohoda je na 6 měsíců a obě strany pokračují v práci na finální dohodě
  • - další nové sankce nebudou uvaleny
  • - omezení sancí má reverzní charakter v případě nedodržení podmínek Iránem při redukci svého nukleárního programu

 

To znamená dosažení finální dohody je prozatím v nedohlednu. Co tedy nyní drží cenu ropy Brent nad 100 USD za barel? Jsou to opětovné poruchy v dodávkách z Libye z důvodu místních nepokojů a zablokování ropných polí a přístavů. Neplánované světové poruchy v dodávkách černého zlata dosahují zhruba od poloviny tohto roku nejvyšších hodnot za poslední dva roky (téměř 3 mil. barelů za den) a Libye se na nich podílí z 39%. V roce 2012 vyvezla Libye 70% své ropné produkce do Evropy. Odtuď tedy onen vliv na evropskou ropu. Výpadky spadají do časového intervalu shodného s pravidelnou údržbou evropských rafinérií, což naopak poskytuje určitý strop, jinak by Brent byl zřejmě ještě výše v tuto chvíli.

Produkce ropy a kapalných paliv mimo OPEC se v první polovině roku 2013 zvýšla meziročně o 1,2 mil. barelů za den. Jedná se o dvojnásobný růst oproti stejné periodě minulého roku. Je to dáno však  revolucí alternativní těžby v Severní Americe. Co se týče exportů americké ropy, tak zde v podstatě stále platí zákaz a jedná se o naprosté minimum, avšak u produktů se jedná o zhruba 3 mil. barelů za den, což je třikrát více (!) než před nějakými osmi lety. Globálně tak jsou tlaky na pokles v tuto chvíli, ale jedná se o americkou ropu WTI (zásoby jsou přes 17 mil. barelů vyšší  než před rokem), která si žije „svým životem“ dokuď nebudou ony restrikce na exporty do světa přímo u černého zlata z USA odstraněny. Tato situace je méně příznivá pro exportéry do USA jako Venezuela či Saudská Arábie, kteří musí odvozovat cenu svých  prodejů od benchmarku v Mexickém zálivu, což snižuje jejich příjmy. Naopak pro zejména texaské rafinérie je to velké plus. Tyto nakupují vstup za americký benchmark a prodávají finální produkty ropy do světa za ceny na mezinárodním trhu, které se odvozují od Brentu.

Zcela jistě, pokud bude situace v Iránu stabilizovaná a postupně dojde k finální dohodě, plus se sníží napětí v Libyi, ale také nově urovná spor Japonska a Číny o souostroví ve Východočínském moři, tak je možný pokles ropy Brent na úroveň kolem 85 USD za barel. V tu chvíli by pak zřejmě členové OPEC začali omezovat produkci k návratu jimi vnímané současně „dobré“ hladině kolem 100 USD za barel.

Nicméně, i to by stačilo k redukci opětovného nárůstu komoditního spreadu mezi Brentem a americkou WTI, který se opětovně zvyšuje na 20 USD za barel (spread se podařilo již eliminovat v létě tohoto roku, čili šance na profit z této pozice je opětovně možný).

Podle poslední zprávy americké komise pro komoditní trhy drží obchodníci (mimo zajišťovatele) čistých 348 197 pozic americké ropy na nákupní straně, což představuje pokles o 1 737 pozic na LONG mezitýdně. Supporty jsou u lednového kontraktu na WTI na divizi NYMEX chicagské burzy CME na 91,36 a 90,64 a rezistence na 93,16 a 94,29. Závěrem se pojďme podívat na cenový vývoj jak Brentu a WTI, tak jejich komoditní spread v poslední době, klikněte na obrázek pro zvětšení:

Energetická náročnost budoucnosti

Sobota, Listopad 16th, 2013

I když závěry plenární schůze strany v Číně nejsou plně známy a budou se odhalovat postupně během následujícíh měsíců, podle zpráv médií a místních analytiků, druhá největší ekonomika světa hodlá zavést rozsáhlé reformy. A tyto mají býti nejvíce podstatné od reforem Denga Xiaopinga z konce 70.-tých a počátku 80.-tých let, jež otevřely Čínu světu a udělaly z ní hlavní emerging ekonomiku světa. Bude se jednat zřejmě nejen o větší tržní a finanční liberalizaci, ale pro zajímavost také omezení restrikcí pravidla jednoho dítěte, kdy rodiny budou moci mít děti dvě, pokud jeden z rodičů byl jediné dítě, apod.

To jak a jestli budou reformy skutečně realizovány uvidíme, nicméně jedno je jasné.  I po výrazných růstech produktu let posledních existuje obrovský potenciál.  Je nutné si uvědomit, že produkt (HDP) na hlavu činí v Číně pouhých 20% toho, co mívá vyspělý západní svět. Jen pro zajímavost, nemusíme chodit daleko a v Asii má HDP na hlavu Jižní Korea 22 590 USD, Hong Kong 36 796 USD, atd. a Čína jen 6 188 USD (údaj za minulý rok). To znamená rezervy jsou značné a po započetí reforem se může jednat o další růst ekonomiky nad očekávání. To po delegování pravomocí na tržní mechnismus může znamenat nastolení dalšího komoditního supercyklu (nebo jeho pokračování?) a zvýšenou poptávku po surovinách a energiích, která nebude muset být rychle uspokojena, pokuď už nyní nedojde k přípravám a raketovému nárůstu cen. Již jsme na serveru zmínili, že vláda má do roku 2020 stanoven cíl postupného navýšení podílu zemního plynu při výrobě energie na 10 %, ze současného podílu 4,5% (ve světě obvyklých 23%).

Stejně jako USA se i Čína snaží proniknout do tajů  břidlicové revoluce, avšak hornina v lokálních podmínkách obsahuje vice jílu a tak se pod tlakem spíše deformuje, než aby docházelo k frakturaci. Namísto břidlicového plynu, který je nutno dostat hlouběji z horniny, se totiž ukazuje, že je plyn možné získat také z nánosů nebo písků, jež tuto komoditu nepropouštějí (v průmyslu je používán termín tight gas, tedy “úzký plyn”). Tento plyn se zachycuje v pórech až 20tisíckrát užších než lidský vlas. Během posledních 8 let zainteresované společnosti, například PetroChina, snížily nejen čas o dvě třetiny, ale i náklady na těžbu úzkého plynu o 40 % u typického vrtu. Potenciál v této oblasti tedy zajisté existuje. Pohlédněme na skutečnou spotřebu plynu v Číně v roce 2010 a odhadovanou podle jednotlivých reportů a státního 5-ti letého plánu do roku 2020:

 Tento týden rovněž Singapur zvýšil svojí angažovanost v oblasti zemního plynu a nakoupil za 1,3 miliardy USD podíl od Ophir Energy Plc v nalizišti u africké Tanzánie. Investiční dcera pro zemní  plyn Pavilion Energy státní investiční společnosti Temasek Holdings minulý měsíc také sepsala dohodu s britskou BG Group o dodávkách 3 miliónů tun ročně kapalného zemního plynu (LNG). Zemní plyn se v Singapuru využívá z 85% při výrobě elektřiny a existují již nyní obavy, že ho bude do budoucna nedostatek.  Doposud veškerý plyn byl dodáván potrubím z Malajsie a Indonésie, avšak postupně je tento využíván těmito zeměmi pro své vlastní lokální potřeby.

Podobně také ve střední a východní Evropě, je velice aktivní Ukrajina, která kromě konvenčních zdrojů, kde se očekává do konce roku podepsání dohody o produkčním podílu na těžbě u západního pobřeží Černého moře s ExxonMobil, již podepsala minulý týden dohodu s další americkou společností Chevron tentokráte na průzkum a produkci břidlicového plynu v západní části země. V lednu byla sepsána podobná dohoda se společností Shell ve východní části Ukrajiny. Rozhovory jsou dále s francouzským konsorciem EDF a italskou Eni. Další země v regionu, které zvažují využití břidicových nalezišť jsou Polsko a Litva.

Je tedy velice důležité sledovat vývoj, zvláště pak v Číně, kdy skutečně větší liberalizace a otevření se trhu může otevřít prostor k výraznému a rychlému růstu a dalšímu komoditnímu supercyklu z důvodu příchozí  vlny poptávky nejen po energiích, ale komoditách obecně. V tu chvíli budou titulky o možné deflaci jistě rychle zapomenuty.

Zde v USA  začíná od počátku listopadu konec skladovacího období u zemního plynu a počátek využívání zásob. Zásoby se v tuto chvíli pohybují nad 5-ti letým průměrem, avšak od počátku roku 2012 se tento převis nad průměrem stále snižuje. I tak se cena plynu na burze pohybuje stále velmi nízko z důvodu teplejšího počasí v říjnu než obvykle. Rezistence je u současného aktivního kontraktu na divizi NYMEX chicagské burzy CME Group na 3,678 USD za million britských termálních jednotek, další pak na 3,717. Supporty jsou na 3,546 a další na 3,452. Obchodníci a fondy (mimo zajišťující se firmy) podle posledního reportu americké komise pro komoditní trhy drží čisté SHORT pozice v objemu 153 523  kontraktů zemního plynu. Závěrem se pojďme podívat na cenový vývoj daného kontraktu za poslední roky a dále jeho intrakomoditní spread s kontraktem za rok (klikněte na obrázek pro zvětšení):

Co si vzít ze Světového energetického kongresu 2013?

Sobota, Říjen 26th, 2013

Každé tři roky se koná setkání hlavních představitelů světového energetickém trhu na konferenci World Energy Congress (WEC). Tento je organizován Světovou energetickou radou (World Energy Council) se sekreteriátem v Londýně. Tentokrát setkání proběhlo před pár dny v Tegu, Jižní Koreji. Velice zajímavým přínosem je pak studie odhadu vývoje energetického trhu do roku 2050: „World Energy Scenarios: Composing energy futures to 2050“, na které pracovalo šedesát expertů z třiceti zemí světa. Report je koncipován na principu dvou scénářů nazvaných jeden Jazz a druhý Symfonie, v závislosti na schopnosti zemí dostát závazkům definovaným na Konferenci OSN o změnách klimatu v Doze, Kataru v roce 2012 (The Doha Climate Gateway).

Podle scénáře Jazz, se má výroba primární energie zvýšit do roku 2050 o 61%, zatímco u scénáře Symfonie je odhad 27%. Podíl obnovitelných zdrojů na celkovém globálním energetickém mixu má zaznamenat největší nárůst a dosáhnout podílu 20% u Jazz respektive 30% u Symfonie. Avšak oba scénáře poukazují na fakt, že fosilní paliva zůstanou dominantním zdrojem (77% u Jazzu a 59% u Symfonie). Využití paliv v dopravě se podle Jazz do roku 2050 zdvojnásobí, většina pocházející z konvenčních zdrojů a také s postupným přechodem na zemní plyn. Podle Symfonie bude nárůst v dopravním průmyslu jen 20% a největší podíl na tomto růstu by měly mít bioaliva a elektřina.

Co je však velmi zajímavé, je to, že WEC predikuje do roku 2050 využití solárních zdrojů k výrobě enregie až dvěstedvacetpětkrát (225x) vyšší oproti stavu z roku 2010! V současné době solární energie představuje něco přes 34 TWh/ rok, ale může být v intervalu 2 980 až 7 740 TWh během následujícíh čtyř dekád. To znamená, zhruba nějakých 2,9 biliónu USD až 9,6 biliónů USD investic do solárních zdrojů, největší podíl mezi obnovitelnými zdroji energie. Ruku v ruce s ekonomickým rozvojem ve světě, bude nutno investovat do produkce elektřiny celkově a to podle scénáře Jazz 19 biliónů USD a scénáře Symfonie 25 biliónů USD. Většina z těchto investic má pak být směrována do obnovitelných zdrojů energie sluněční, větrné a vodní. Navyšování podílu obnovitelných energetických zdrojů relativně sedí se závěry pařížské Mezinárodní energetické agentury (IEA). Uveďme grafický příklad předpokládaného vývoje produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů,  v jednotlivých regionech světa podle IEA (klikněte na obrázek pro zvětšení):

IEA ve svém Medium-term renewable energy market report přehledu odhaduje nárůst podílu těchto zdrojů na více než čtvrtinu už do roku 2018. Z toho zdvojnásobení těch mimo hydro elektrárny, jako solární, větrné, geotermální a bioenergie na 8% ze 4% v roce 2011 a jen ze 2% v roce 2006. I když se obnovitelné zdroje stávají nákladově kompetitivní, tak stále potřebují zavedení dlouhodobých politik jednotlivých zemí, které by měly zabezpečovat spolehlivý a prediktabilní trh a take regulační prostředí v souladu s cíli společnosti.

Je pozitivní, že oba scénáře počítají s podstatným nárůstem energetické dostupnosti. Avšak i tak to nebude stačit k plnému pokrytí a ve světě 730 až 880 miliónů lidí bude bez přístupu k elektřině do roku 2030, převážně v subsaharské Africe. Toto nepříjemné číslo se může dále do roku 2050, podle studie, snížit až na 319 miliónů. Největší podíl spotřeby energií bude, podle predikcí, připadat na Asii, s procenty podle Jazz 48% a podle Symfonie 45%.

Co se týče omezení emisí, tak podle Symfonie do roku 2050, budou u oxidu uhličitého činit 490-535 částic na milión a  podle Jazz 590-710 částic na millión. Oba tyto odhadované intervaly hodnot emisí jsou nad cílovanou hodnotou 450 částic na million. Značná redukce je možná podle Symfonie od roku 2020.

Závěrem se pojďme podívat na jeden z “horkých” zdrojů energetického mixu do budoucna a to vývoj ceny zemního plynu na divizi NYMEX chicagské burzy CME Group v poslední době, prosincové a červnové kontrakty a jejich komoditní spread (klikněte na obrázek pro zvětšení):

 

QE pokračuje, čas na čokoládu

Sobota, Září 21st, 2013

Tak to byl velmi napínavý týden charakterizovaný výraznými pohyby cen aktiv po zasedání Federálního výboru pro operace na volném trhu americké centrálni banky. Je dobře, že ekonomové Fedu zhodnotili situaci komplexně a nedopustili se chyb, které byly charakteritické při rozhodování v minulosti let 90-tých a v jistém smyslu tehdy přispěly k následným rozsáhlým celosvětovým hospodářským krizím. Použito terminologií kosmického výzkumu, je evidentní, že ekonomika nedosáhla tzv. únikové rychlosti. To znamená nemůže se dostat, přeneseně řečeno, z oblasti krizové zóny (gravitace) bez použití značného palivového pohonu. Tento terminus technikus je mimo jiné investorům a ekonomům znám z mnoha proslovů a článků odstupivšího kandidáta na post předsedy Fedu Larryho Summerse, který svým rozhodnutím přispěl také k pozitivní náladě trhu. Nicméně pozor. V pátek, hlasující člen bankovní rady a guvernér Fedu v St. Louis Jim Bullard, prozradil, že rozhodnutí o neomezení na zářijovém zasedání bylo velice těsné a je možné, že k mírnému omezení dojde v říjnu. Osobně se domnívám, že trhy dokáží reagovat značně přehnaně a v médiích můžeme slýchat předpovědi některých „analytiků“, že dojde ke zrušení QE, a jiné iluze. A tak i kdyby došlo v dalších měsících k jistému omezení, tak reakce se spíše bude přesouvat postupně na jiné faktory ohrožující vývoj jako jednání o navýšení dluhu, atd.

Je tedy po vzrušujícím týdnu čas na trochu relaxu a možná i na čokoládu. A zdá se, že předzásobit se již nyní na svátky touto komoditou nemusí být od věci. Pojďme si o tom tedy povědět trochu více.

I když ceny potravin ve světě v tomto roce obecně klesají, vyjma sóji v poslední době, tak opak se zdá být pravdou u pochutiny čokolády. A to před blížícím se svátky koncem roku a začátkem nového není zrovna příjemná záležitost. Příčinou je jednak růst cen primární suroviny a to kakaových bobů a z nich následně zrn, kdy více sušší počasí v oblasti západní Afriky v Pobřeží Slonoviny a Ghaně zřejmě poškodilo část úrody. Hlavní sklizeň bývá od října do března. Kakaové boby se nepěstují v mnoha zemích, další významným regionem je Střední a Jižní Amerika a také části Asie, a tak výše uvedené africké země představují přes polovinu světové produkce. V tomto marketingovém roce se očekává opětovně po dvou letech nabídkový deficit 60 tisíc tun. V následném roce pak dokonce přes 100 tisíc tun:

Jednak je dalším důvodem, a zřejmě hlavním, obrovský nárůst poptávky po produktu ze zrn, a to kakaovém máslu. Ne tedy jak můžeme v médiích někdy slyšet nepřesné analýzy, že cena bobů z důvodu poškození úrody v západní Africe je jediným a nejdůležitějším faktorem, apod. Ono spíše zvýšená poptávka po čokoládě zvyšuje cenu kakaových bobů. Máslo tvoří obvykle kolem 54% podílu vedle kakaového prášku v tak zvaném roztoku vzniklém při lisování zrna. Máslo jako ingredience pak dává čokoládám ten speciální efekt takzvaného pozvolného rozpouštění v ústech. Ceny kakaového másla se prudce zvýšily během posledních šesti měsíců a to z 4 ticíc USD za tunu na 7 ticíc USD za tunu, hlavně z důvodu expanze střední třídy v Asii a Latinské Americe a zvýšené poptávce po luxusnějších statcích jako čokoláda a produktů z ní. V tomto roce se celosvětově očekává nárůst spotřeby čokoládových produktů o 2% meziročně na 7,4 miliónů tun a což je zhruba 110 miliard USD v prodejích. Deficity produkce vyvolané růstem poptávky není tak jednoduché krátkodobě u této komodity pokrývat, jelikož tropické kakaové stromy mají svůj specifický cyklus a trvá kolem 5 let po zasazení, než začnou produkovat první plody. Celková časová kapacita se pak u nich pohybuje kolem patnácti let. To znamená pružně reagovat na změny nabídky vyžaduje značné predikční schopnosti na mnoho let dopředu.

Ceny kakaového másla v současnosti představují zhruba 7 USD na kilogram čokolády a to nutí mnohé výrobce zvyšovat ceny finálních produktů. Například v Asii čokoládovny zvýšily ceny o 30-40% od počátku roku. Velké firmy zatím vyčkávají, nicméne největší světový výrobce švýcarský Barry Callebaut již naznačil, že bude nutné tyto poupravit v závislosti na vývoji cen primárních surovin. To samé méně či více v podstatě potvrdily společnosti jako Nestlé, Unilever, Mondelez nebo Hershey Co. Podle největšího producenta v severní Americe Hershey, pak poptávka po čokoládě bude v následujících pěti letech růst ročně 11% v Číně, 13% v Brazílii, 22% v Indii a 8% ve Východní Evropě.

Co je velice zajímavé je to, že zatímco cena kakaového másla jde prudce nahoru, tak hodnota dalšího produktu kakaových zrn, prášek, jež se používá při pečení, v nápojích, zmrzlině, apod. se snížila. Například v Evropě, podle reportu Bloombergu cena prášku snížila o 43% od počátku roku. Cena kakaového másla v poměru k ceně bobů se tak dostala na poměr až 2,75 x cena kontraktu na kakaové boby na burze. To znamená nejvíce od r. 2008. V Evropě tento poměr od počátku roku povyrostl o 32%. Ve Spojených státech je tento poměr momentálně 2,9 oproti 1 v období před rokem. Půjde-li poměr dále nahoru a očekává se, že se může dostat i přes 3, pak zajisté zpracovatelé kakaových zrn mohou realizovat navýšení svých ziskových marží. Vše bude pak záviset na poptávce po čokoládě a vývoji cen kakaových bobů jako primární  suroviny. Podle posledního reportu americké komise pro komoditní trhy drží obchodníci povinování reportovat i s těma co nikoli, u kakaových bobů, čistých 77 362 pozic na nákupní straně.

Podívejme se tedy na vývoj ceny nejaktivnějšího kontraktu kakaových bobů na burze Intercontinental Exchange v New Yorku a také na vývoj ceny kontraktu cukru, který slouží do značné míry ne jen jako supplement, ale také jako substitut čokoládových výrobků. Rovněž na jejich poměrový komoditní spread (týdenní data). Klikněte na obrázek pro zvětšení:

 

Na trh s ocelí se něco děje

Neděle, Srpen 18th, 2013

Na trh s ocelí se něco děje. Je to surovina s širokým uplatněním a tedy s významným dopadem na globální ekonomiku. Proto si zaslouží komentář, i když není obvyklým cílem mých komentářů.

O co tedy jde? Jde o výsledky největších indických ocelářských firem, které patří mezi největší globální dodavatele oceli.

Cena oceli se drží na úrovni tříletých maxim. Cena největších surovin za poslední rok významně poklesla – u železné rudy o 13%, v případě klesla koksovatelného uhlí dokonce o téměř 40%. Zisky společností mají zaděláno na významný růst. Opak je však pravdou, podobným směrem se pohybují i ceny akcií. Konkrétně jde o Steel Authority of India Limited (SAIL) obchodovanou na burze. Příčinou je pokles tržeb i při rekordních cenách, implikující významný pokles fyzického objemu produkce.

Pokles fyzického objemu oceli nesignalizuje pro větovou ekonomiku dobré zprávy. Uvidíme, jaké výsledky vykáží jihokorejští výrobci.

 

TOP 5 letošní vybrané články


10 dosud nejčtenějších článků na serveru:

 

Gartmanova pravidla obchodování na finančních trzích

Neděle, Srpen 11th, 2013

Dennis Gartman je úspěšný obchodník a investor na globálních finančních trzích. Četl jsem celou řadu jeho pravidel, vybírám z nich 10, které mne nejvíce zaujaly.

1. Nikdy, nikdy, nikdy neředit pozice…

2. Držte ziskové pozice, i když nedávají z ekonomického hlediska smysl

3. Mentální kapitál je důležitější než finanční

4. Toto není, kup levně, prodej draze, ale kup draze a prodej ještě dráž

5. Na býčích trzích buďte long nebo neutral, ne medvědích short nebo neutral

6. Keynes: “Trhy mohou být nelogické déle, než vy budete solventní“

7. Uvažujte na základě fundamentů, obchody dělejte na základě jednoduché technické analýzy;

8. Porozumění psychologii davu je často důležitější než porozumění ekonomii

9. Korekce medvědích trhů jsou silnější a rychlejší než korekce býčích trhů

10. Všechna tato výše uvedená pravidla lze výjimečně porušit

 

Jakými pravidly se řídíte vy?

 

 

TOP 5 letošní vybrané články


10 dosud nejčtenějších článků na serveru:

 

 

Máte “papírové komodity”? Dejte si bacha

Sobota, Červenec 27th, 2013

Tohle nevypadá vůbec dobře – oznámení JP Morgan – viz článek z The Wall Street Journal

Cituji:

JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) announced today that it has concluded an internal review and is pursuing strategic alternatives for its physical commodities business, including its remaining holdings of commodities assets and its physical trading operations.

To maximize value, the firm will explore a full range of options over time including, but not limited to: a sale, spin off or strategic partnership of its physical commodities business. During the process, the firm will continue to run its physical commodities business as a going concern and fully support ongoing client activities.

 

Pokud jde o drahé kovy, stát se může prakticky cokoliv, ale dvojí cena se podle mého názoru blíží, objem Eligible zásob na Comexu pokračuje v pádu.

 

 

TOP 5 letošní vybrané články