Články s tagem ‘Kukuřice’

Dojde u ethanolu k reformě a ke změnám limitů produkce?

Sobota, Říjen 13th, 2012

Již v srpnu jsme psali tom, že v souvislosti s obrovskými suchy, poškozením úrody obilovin a hrozící potravinovou krizí, žádala OSN USA o zrušení mandátu stanoveného množství použití ethanolu. Resp. snížení jeho výroby z krize postižené úrody kukuřice. Podle tohoto ustanovení Kongresu, tzv. Renewable Fuel Standard (standard používání obnovitelných zdrojů paliv podle zákona z r.2007 podepsaného tehdejším prezidentem Georgem Bushem ml.), se pak vyžaduje v USA využití více jak 13 mld galónů (cca 49 mil. hektolitrů) ethanolu (aditiva benzínu) v dopravě v tomto roce a to bez ohledu na cenu suroviny, tj. kukuřice.  Jelikož pak Spojené státy exportují kolem 50% celosvětové produkce této komodity a 40% z lokální úrody se spotřebuje na ethanol, pak se jedná o závažný celosvětový problém. Už se zdálo, že cena obiloviny poklesne z vysokých úrovní dosažených v srpnu, avšak data amerického ministerstva zemědělství před pár dny o stavu zásob opětovně zklamala a světové zásoby kukuřice jsou nyní odhadovány na 117,3 mil. tun oproti předchozímu odhadu 123,9 mil. tun. Poměrový ukazatel světových zásob k využití se tak dostal na 13,7%, to představuje nejnižší číslo od r. 1973! Cena se tak udržuje stále hodně vysoko:

corn101212

 

Zhruba před měsícem se objevily první náznaky možného řešení a mělo dojít k plánovanému setkání ministrů zemědělství G20 16. října v Římě, nicméně podle posledních zpráv USA stáhly svou účast. Jedná se zřejmě o předvolební taktiku, kdy prezident Obama nechce bouřit státy produkující kukuřici jako Iowa, které budou hrát klíčovou roli ve volebním procesu. Na tomto setkání se Evropská komise chystala představit návrh komisařů Oettingera a Hedegaarda, kdy jen určitá část při výrobě ethanolu bude tzv. první generace, tzn. vyrobená přímo z obilovin či cukrové třtiny a zbytek pak bude muset být tzv. další generace, to znamená ze zemědělských reziduí. Čili jedná se o to udržet podmínky stanovené EU v r. 2009, kdy každá členská země by měla alespoň 10% paliva v dopravě mít z obnovitelných zdrojů a přispívat tak ke snížení emisí CO2. To pak v podstatě „dalo zelenou“ palivům jako biodiesel, apod. Problémem však je naopak růst cen používaných surovin při výrobě, jak k němu došlo nyní a neblahý vliv na ceny potravin zvláště v méně vyspělých zemích, kde tyto tvoří podstatnou část cenového koše.

Avšak také v USA vypadá, že i když se prozatím stáhly z jednání G20 o této probelmatice, tak přeci jenom si vzaly varování OSN k srdci a před pár dny mnoho senátorů a kongresmanů pod vedením senátora Hatche z Utahu, včetně zákonodárců z osmi států produkujících kukuřici, zažádali vládní Agenturu pro ochranu životního prostředí (EPA) o snížení limitů pro aplikaci ethanolu v dopravě. EPA má pak jednat o návrhu v listopadu (po volbách?).

Samozřejmě, jak jsme psali již minule, toto řešení má pak také druhou stranu mince a to je možný zvýšení ceny benzínu jako takového. Pojďmě se tedy závěrem podívat na spread kontraktů ethanolu na burze v Chicagu a benzínu na burze v New Yorku, cena tohoto spreadu má klesající trend a pohybuje se na úrovni z minulého roku:

rbob_ethanol_spread101212

Benzín vs. potraviny: ethanolová krize

Sobota, Srpen 11th, 2012

Nedávno jsme na serveru psali o obrovských nárůstech cen obilovin a mj. podle statistik patří kukuřice za pět let mezi špičku nejvýnosnějších aktiv. Kukuřice samozřejmě neslouží pouze jako potravina, ale až ze 40% její produkce v USA se využívá k výrobě ethanolu. Tak jak raketově narostla od června cena kukuřice, tak stejným způsobem došlo k navýšení ceny tohoto biopaliva. Problém je, že se jedná o do značné míry politický problém, jelikož existuje mandát Kongresu, tzv. Renewable Fuel Standard (standard používání obnovitelných zdrojů paliv), který vyžaduje využití více jak 13 mld galónů (cca 49 mil. hektolitrů) ethanolu (aditiva benzínu) v dopravě v tomto roce a to bez ohledu na cenu suroviny, tj. kukuřice. Takový je mandát, tak to vyžadují organizace pro ochranu životního prostředí a navíc situace vyhovuje státům unie, které produkují obiloviny jako Iowa, jež se zdá klíčová v prezidentských volbách v litopadu. Ve velkých metropolitních centrech jako New York, Los Angeles či Chicago je povinnost používat jako přísadu do benzínu aditiva oxygenátů pro dodržení emisních norem a používá se právě ethanol. Pojďme se podívat na vývoj ceny ethanolu na burze v Chicagu, benzínu na NYMEXu v New Yorku (týdenní data) a jejich spread:

ethanol_rbob081012

 

To že je situace vážná dokládá, že se do situace  zapojila OSN, konkrétně oddělení UN Food and Agriculture Organization, která žádá okamžité zrušení mandátu stanoveného množství ethanolu z obavy z růstu cen potravin a následné světové potravinové krize. USA vyváží téměř 50% celosvětové produkce kukuřice a ta se následně používá jako krmivo pro dobytek. Podle amerického ministra zemědělství (USDA) Toma Vilsacka však vyšší ceny kukuřice již snižují produkci ethanolu a navíc americký průmysl biopaliv přispívá k redukci ceny benzínu a růstu zaměstnanosti. Z politického hlediska představuje protipól “obilninového” státu jako Iowa (odkuď je mimochodem současný ministr zeměďělství) stát Texas, ktrerý je jednak největším producentem hovězího a jednak ropy v USA. Čili Texasu by jistě omezení mandátu u ethanolu vyhovovalo v obou případech. Však již v r. 2008 žádal o zrušení povinnosti používat ethanol a neúspěšně. Od té doby se však mnoho zákonodárců přímo či nepřímo napojených na tento stát snaží dále. Je otázkou na jakou stranu se postaví prezident Obama a zda nepodlehne “hlasu předvolebních preferencí”.

V posledním reportu (WASDE) ministerstvo snížilo odhad celesvětové produkce a koncových zásob kukuřice v r. 2012-2013 oproti predikci minulý měsíc. Co je zajímavé je, že rovněž snížilo odhad využití zásob této komodity k produkci ethanolu. Tak je možné, že má USDA určitou “inside” informaci o chystaném snížení mandátu stanoveného množství využití ethanolu. Tak uvidíme. V každém případě bude nutno zřejmě vybrat to lepší zlo a to buď potravinovou krizi nebo vyšší ceny benzínu.

Závěrem se pojďme podívat na vývoj cen kukuřice a hovězího a jejich spread na burze v Chicagu (týdenní data):

corn_cattle081012

Potravinová krize na obzoru?

Sobota, Červenec 14th, 2012

Poté co cena kukuřice na burze vzrostla od června přes 40% (podobně rovněž pšenice, atd.) se začíná nejen investiční komunita ptát, zda se nacházíme na pokraji potravinové krize. Příčinou jsou obrovské sucha na středozápadě a západě USA ničící úrodu a v podstatě se  na počátku července nedalo tady v Chicagu jít venku ani volným tempem déle než cca 20 min., aniž by člověk nebyl dehydrován a vyčerpán. Podle předpovědí meteorologických společností bude červenec zřejmě neteplejším za 117 let. Tento týden americké ministerstvo zemědělství ve svém pravidelném reportu snížilo předpověď domácí produkce o 12% a odhad konečných zásob 2012-2013 o 37%! USA jsou nejvýraznějším „hráčem“ na poli globálního zásobování potravinama a jakožto největší světový exportér kukuřice, sóji a pšenice se podílí na jedné z každých tří tun u těchto zrnin obchodovaných na světových trzích. Z kukuřice se dále vyrábí rovněž biopalivo ethanol, jehož cena na burze pak od června posílila o 25,79%.

Cena zemědělských komodit tak roste třetí léto z posledních pěti a jistě mají investoři a politici na paměti situaci z let 2007-2008 kdy sucha v Argentině a Austrálii přispěly k nárůstům cen obilovin a toto následně započalo sociální a politické nepokoje ve více než 30 zemích světa. Stále se situace však nestává vážnou, jelikož se dané nárůsty cen obilovin ještě nestačily promítnout zřejmě plně do inflačních statistik převážně méně vyspělých zemí, kde ceny potravin tvoří podstatnou část indexu spotřebitelských cen. Avšak i tak OSN i OECD ve svých výročních reportech předpovídají ceny potravin na vyšší úrovni v následujících 10-ti letech. Významným faktorem je, že stav zásob není na takové úrovni jako v minulých letech, kdy docházelo k prudkým nárůstům ceny z důvodů náhlých externích šoků. Tak bude zajímavé sledovat, jak se trh bude vyvíjet boudou-li přicházet případně další nepříznivé odhady produkce.

V analytických kruzích se začínají objevovat i odhady ceny kukuřice kolem 9 USD za bušl (1 bušl je cca 25,4 kg). To by přisoučasné ceně představovalo nárůst cca 1,60 USD za bušl a pohyb o 8 000 USD na jeden kontrakt obchodovaný na burze v Chicagu. Závěrem se pojďme podívat vývoj ceny kontinuálního kontraktu kukuřice a dále srovnání s komoditním indexem Dow Jones UBS plus jejich spread za posledních několik let (týdenní data):

corn071312

 

Snížení odhadu produkce kukuřice

Neděle, Srpen 21st, 2011

Relativně nedávno jsem psal o cukru a jeho možných dalších nárůstech ceny. Další komoditou, která je delší dobu v hledáčku komoditních obchodníků a fondů je bezesporu kukuřice, jejíž cena od roku 1996 neustále klesala až do cca roku 2010. Resp. v roce 2008 prudce skočila nahoru jak rychlejší  hospodářský růst tzv. emerging ekonomik způsobil zvýšenou poptávku po komoditách obecně. Pak došlo po finanční krizi, kdy se většina převážně vyspělých ekonomik dostalo so recese, opětovně klesat. Podle mého názoru zcela neopodstatněně, jelikož bezprecendentní růst těchto emerging ekonomik rozhodně neskončil a zvýšená poptávka po komoditách přetrvává. Kukuřice se primárně využívá jako krmivo pro dobytek, dále pak pro výrobu stále populárnějšího biopaliva ethanolu a v mnoha dalších odvětvích. Mezi největší producenty patří USA, Čína a Brazílie.

Poslední report amerického ministerstva zemědělství opět snížil průměrný výnos úrody na 153 bušlů na akr, což v podstatě představuje o 6 bušlů méně než report minulý měsíc a o 9 pod očekávanou trajektorií produkce. A navíc analytici předpovídají další poklesy odhadů produkce v následných reportech ministerstva. Velice podobné odhady jako u kukuřice se vyskytují např. dále také u sóji.

Pojďme se podívat na cenu kukřice na měsíční bázi (kontinuální kontrakt na burze v Chicagu)

corn_monthly081911

V pátek tady na burze v Chicagu uzavřel prosincový kontrakt kukuřice na hodnotě 725 centů za bušl, tj. o 12 centů výše. V srpnu si kontrakt připisuje do této chvíle 8%.  Taková zajímavost: kdo zrniny obchoduje, jistě ví, že na burze v Chicagu existují denní limity pohybu ceny – momentálně 30 centů. Od pondělka 22.8. se toto pásmo rozšiřuje na 40 centů.

Cena ethanolu v Chicagu opět v hledáčku

Neděle, Červenec 24th, 2011

Už jsem minule psal krátkou aktualitu ohledně vývoje ceny cukru, tj. její možná akcelerace vzhůru z důvodu situace v Brazílii. Dnes bych se chtěl krátce zmínit o produktu, který se z něj vyrábí – biopalivo ethanol. Realita je, že se ethanol nevyrábí pouze z cukrové třtiny, ale v USA také z kukuřice.

Situace zde v USA, resp. v oblasti středozápadu, je taková, že současné léto se vyznačuje počasím s teplotami nad 32 stupňů Celsia a to může znamenat poškození úrody z důvodu sucha, stejně jako v Brazílii minulý rok. Jaká je tedy na burze v Chicagu situace s ethanolem? Cena vzrostla na nejvyšší úroveň za více jak 5 let. Tento rok doposud o 24%. Cena kukuřice je pak v plusu 10,3%. Pojďme se podívat na vývoj ceny ethanolu s dodáním v srpnu 2011 na Chicago Board of Trade:

ethanol_august11

Ethanol s dodáním srpen 2011, měsíční vývoj na burze CBOT

Je tedy vidno, že současné politiky zemí s rozsáhlými  fiskálními a měnovými expanzemi vytvářejí na trhu situaci, kdy když se na trhu objeví externí  šok, jako geopolitický nepokoj, nepříznivé počasí, atd., dochází k prudké akceleraci nárůstů ceny především tzv. „hard assets“, tj. komodit jako drahých kovů, obilovin, apod. Situace s těmito expanzemi vlád a měnových autorit se nezdá, že by v nejkratší době ustala, takže jakýkoliv další externí šok může vyvolat další prudší nárůsty cen.

Výprodej na kukuřici

Čtvrtek, Červen 30th, 2011

To byl šok. Dnešní netrpělivě očekávaný USDA report velmi překvapil farmáře a obchodníky s kukuřicí. Očekávál se pokles odhadované plochy oseté kukuřicí. Odhad byl 90.776 milionu akrů. Důvodem očekávaného poklesu byla především spožděná setba v této sezoně (která ovlivnila i řízení mých obchodů) a potom nedávné povodně v produkujících oblastech. Toť odhady.

Realita byla odlišná. Podle USDA je množství oseté plochy kukuřicí 92.282 milionu akrů. Toto číslo je i z dlouhodobého hlediska rekordní (ale nezapomínat i na rekordní poptávku). Na toto zareagovala cena a prakticky ihned po open udělaly všechny futures limitní pohyb dolů o 30c. Jedinou vyjímkou byl front, velmi likvidní JUL kontrakt. A tady došlo k jedné zajímavé věci. Na tomto konktraktu je právě dnes FND (first notice day), takže u něj neplatí limit. Právě se dívám do platformy a tento konktrakt je nyní -78c. To je opravdu hodně a naznačuje to že i zítra se na ostatních corn futures dočkáme zřejmě pádu.

Co to znamená z hlediska mých obchodů? Měl jsem v bear spreadech vypuštěno pár výstupních limit příkazů. Byly dostatečně nad tržní cenou v minulých dnech. Když jsem se na ně díval 10 minut po open, byly fillnuty. V kukuřičných bear spreadech částečně stále jsem, přesto už nyní (relativně brzo) jsem uzavřel velkou část se ziskem. Vzhledem k tomu že letos jsem kvůli fundamentu (nízkým zásobám apod) bear spreadům na kukuřici příliš nevěřil, nakonec zdá se dopadnou dobře. I bull spready na sóji, kterými jsem toto svoje přesvědčení hedgoval dopadly také dobře a pokud se nic strašného neodehraje na zbylých bear spreadech co mám na kukuřici (což jak se ukazuje asi neodehraje), budu moci první polovinu roku prohlásit za úspěšnou.